04 Mart 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
utorak, 26 Mart 2013 08:07

Odluke Vlade ZDK

Na svojoj 103. sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju  Ministarstva finansija o prilivu sredstava u budžet zaključno sa 15.03.2013. godine koji su na ovaj dan iznosili 6,5 miliona KM, što je znatno ispod plana, s obzirom na to da su ukupni mjesečni troškovi budžetskih korisnika 22,8 miliona od čega 12 miliona KM otpada na plate MUP-a, pravosuđa, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te organa uprave. Otud i kašnjenja u isplati plaća za februar 2013. godine pa je Vlada donijela plan dinamike isplate plaća po grupama budžetskih korisnika.  Na ovoj sjednici usvojeni su izvještaji o radu u 2012. godini pravosudnih instsitucija: Kantoanlnog tužilaštva, Kantonalnog pravobranilaštva, Kantonalnog suda i Zavoda za pravnu pomoć Zenica.

 

 

S obzirom na opredjeljenje Vlade Kantona da i u ovoj godini nastavi sa poticajima privrednim društvima, to su na ovoj sjednici, na prijedlog Ministarstva privrede, usvojena uputstva i kriteriji za odobravanje svih vrsta poticaja. Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojeni su izvještaji o utrošku sredstava u 2012. godini za poticaje u poljoprivredi i za uređenje poljoprivrednog zemljišta.

 

Na ovoj sjednici Vlada je donijela zaključak da se dostave informacije Kantonalnom tužilaštvu u vezi sa ispitivanjem zakonitosti dosadašnje prodaje imovine u vlasništvu privrednog društva „Velepromet-Maloprodaja“ d.d. Visoko i Odluku o zaduženju Kantonalne agencije za privatizaciju za prodaju robne kuće „VEMA“ Visoko. Ove odluke donijete su s obzirom na činjenicu da je Vlada 100-postotni vlasnik ovog preduzeća, a ono još uvijek nije privatizirano ni nakon pet pokušaja. Stoga je donijet zaključak da se zaduži Ministarstvo privrede i Kantonalna agencija za privatizaciju da prikupe svu dokumentaciju vezanu za proces privatiziranja visočkog „Veleprometa“ i da se ona uputi u MUP, Tužilaštvo i Agenciju za borbu protiv korupcije i da se nakon toga Vlada informiše o urađenom.

 

Iz resora Ministarstva prostornog uređenja,prometa i komunikacija i zaštite okoliša, Vlada je  usvojila prijedloge dva zakona: o javno-privatnom partnerstvu i izmjenama Zakona o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada. Oba zakona bit će upućena  Skupštini Kantona na razmatranje. Usvojen je i Izvještaj o utrošku sredstava Fonda zaštite okoline u 2012. godini u iznosu od 1,1 milion KM  od čega je općinama transferirano 818.585 KM, a ostatak je utrošen na projekte Kantona.

 

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojen je Izvještaj o utrošku sredstava u 2012. I  Program utroška sredstava budžeta za 2013. godinu  u iznosu od 8,7 miliona KM za potrebe branilaca i članova njihovih porodica. Ovom Ministarstvu data je i saglasnost da zaključi aneks ugovora sa olovskim „Aquatermom“ o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica, a odobrena je i isplata svih naloga zaostalih iz 2012. godine iz programa ovog Ministarstva.

 

Press služba ZDK