02 Decembar 2021
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
subota, 19 Oktobar 2013 14:13

Video-foto:Promocija UNZE

Univerzitet u Zenici (UNZE) danas je promovirao 669 diplomanata dodiplomskog studija na svojih osam fakulteta, te četrdeset dvoje magistara nauka i struke, koji su svoj rad odbranili u protekloj akademskoj godini.  Uz prigodne govore rektora Dževada Zečića i premijera ZDK Muniba Husejnagića, uručene su nagrade i priznanja najboljim studentima po po prosjeku ocjena.


 Najbolji od najboljih, koji su dobili “Povelje rektora” su Amira Avdić, Jasmina Džafić i Azemina Durmić.

 

Povelje dekana za najbolji uspjeh na svakoj godini svakog fakulteta člana UNZE dobili su sa osa fakulteta, promocija, održana u zeničkoj gradskoj Areni, počela je akademskom himnom, a okončana tradicionalnim bacanjem kapa u zrak.


KLIKNI OVDJE DA VIDIŠ FOTO GALERIJU IZ ARENE


Pogledaj video iz Arene:
dekani: 

PROF.DR. SULEJMAN MUHAMEDAGIĆ, DEKAN FAKULTETA ZA METALURGIJU I MATERIJALE 

DOC.DR. SAMIR LEMEŠ, V.D. DEKANA MAŠINSKOG FAKULTETA

PROF.DR. DAMIR KUKIĆ, DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA

PROF.DR. ZUHDIJA ADILOVIĆ, DEKAN ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA

DOC.DR. DIJANA HUSAKOVIĆ, VRŠITELJICA DUŽNOSTI DEKANICE EKONOMSKOG FAKULTETA;

PROF.DR. HALID KURTOVIĆ, DEKAN PRAVNOG FAKULTETA

PROF.DR. SALIH TANDIR, NOVI DEKAN ZDRAVSTVENOG FAKULTETA

DOC.DR. SABAHUDIN JAŠAREVIĆ, V.D. DEKANA POLITEHNIČKOG FAKULTETA,


PROREKTORI UNIVERZITETA,

PROREKTOR ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA: PROF. DR. SAFET BRDAREVIĆ,

PROREKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I OSIGURANJE KVALITETA, PROF. DR. DARKO PETKOVIĆ. 

PROREKTORICA ZA FINANSIJE I RAZVOJ UNIVERZITETA, PRFESORICA DOKTOR MIRSADA ORUČ,

PROREKTOR ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD, PROF.DR. REFIK ĆATIĆ.


REKTOR UNIVERZITETA U ZENICI PROF. DR. DŽEVAD ZEČIĆ. 


KLIKNI OVDJE DA VIDIŠ FOTO GALERIJU IZ ARENE


UNIVERZITET U ZENICI NAJMLAĐI JE JAVNI UNIVERZITET U BOSNI I HERCEGOVINI, ZVANIČNO OSNOVAN OKTOBRA 2000. GODINE. SAMIM ČINOM OSNIVANJA UNIVERZITETA TEK JE PRIRODNO NASTAVLJENA DECENIJSKA TRADICIJA VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOGA RADA U ZENICI.


VRLO BRZO, ZAHVALJUJUĆI POSTOJEĆIM KADROVSKIM, PROSTORNIM I TEHNIČKIM RESURSIMA, KAO I VIZIJI, INOVATIVNOSTI I SPOSOBNOSTI MENADŽMENTA I AKADEMSKOG OSOBLJA, UNIVERZITET U ZENICI RAZVIO SE I RAZVIJA SE U PREPOZNATLJIV I ZNAČAJAN UNIVERZITET NA AKADEMSKOJ MAPI BIH I REGIONA. 


UNIVERZITET U ZENICI U POTPUNOSTI JE INTEGRISAN UNIVERZITET SA OSAM FAKULTETA I DRUGIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA, NA KOJIMA RADI VIŠE OD 400 NASTAVNIKA I SARADNIKA, A STUDIRA PREKO 7 HILJADA STUDENATA.


SKUPŠTINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, DAKLE, 18. JE OKTOBRA 2000. GODINE DONIJELA ZVANIČNU ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE UNIVERZITET U ZENICI, A ZE-DO KANTON TIME JE PREUZEO OSNIVAČKA PRAVA I OBAVEZE.

BEZ PODRŠKE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA NE BI BILO MOGUĆE POSTOJANJE I DJELOVANJE OVE, ZA KANTON, ALI I ŠIRU REGIJU CENTRALNE BOSNE I HERCEGOVINE, IZUZETNO ZNAČAJNE OBRAZOVNE I NAUČNE USTANOVE.


UNIVERZITET U ZENICI je 678 DODIPLOMACA I 42 MAGISTRA. 


42 MAGISTRA, 21 MAGISTAR NAUKA I 21 MAGISTAR STRUKE, 


KLIKNI OVDJE DA VIDIŠ FOTO GALERIJU IZ ARENE


FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE – DVA MAGISTRA TEHNIČKIH NAUKA

DELIĆ ALEN – MUMINOVIĆ ADMIR


MAŠINSKI FAKULTET – ŠEST MAGISTARA I MAGISTRICA TEHNIČKIH NAUKA

ŠTRBAC DAMIR – BEŠLAGIĆ ERNAD – SELIMOVIĆ SAMIR – PAPIĆ SEJFO – BAJRIĆ SENAD – KOVAČ MIRJANA 


EKONOMSKI FAKULTET – DVIJE MAGISTRICE EKONOMSKIH NAUKA

ŠESTIĆ MUNIRA – SOLDAR BILJANA


PRAVNI FAKULTET – ČETIRI MAGISTRICE I MAGISTRA PRAVNIH NAUKA

HUSEINSPAHIĆ AJDIN – ŠAHMAN RAMIZ – DEDIĆ SEDAD – BEŠLAGIĆ DŽENANA


ZDRAVSTVENI FAKULTET – UNIVERZITETSKI POSTDIPLOMSKI STUDIJ IZ OBLASTI „BIOMEDICINA“ – SEDAM MAGISTRICA I MAGISTARA:

ISAKOVIĆ DŽENANA – ŠABAN AIDA – DELIĆ-ŠARAC MARINA – ĆERIM ALMA – SADIBAŠIĆ BELMA – ŠIŠIĆ IBRAHIM – MUHAREMOVIĆ EDIN


FILOZOFSKI FAKULTET – ČETIRI MAGISTRICE I MAGISTRA

BRKIĆ ALMINA – LIĐAN EDIN – CRNKIĆ ALADIN – MUSTAFIČIĆ NEDŽMIJA


EKONOMSKI FAKULTET - ČETIRI MAGISTRICE I MAGISTRA

BUNJAK ALDIJANA – IMAMOVIĆ EMINA – STRIKA MAHIR – MURATOVIĆ AJLA


ZDRAVSTVENI FAKULTET – PET MAGISTRICA I MAGISTARA

BABIĆ ARMINA – KAJMAKOVIĆ ALDIN – HASANICA NINO – KUBAT SAFET – HIBIĆ  ALADIN


ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET – OSAM MAGISTRICA I MAGISTARA

SALIHOVIĆ NIHAD – TUFEKČIĆ NERMIN – NEIMARLIJA MUAMER – VALJEVAC MINA – GRABUS EMINA – ZUKIĆ MELISA – MRAKO AIDA – ŠABANOVIĆ SENADA


KLIKNI OVDJE DA VIDIŠ FOTO GALERIJU IZ ARENE


IAKO MEĐU NAJMLAĐIMA U NAŠOJ ZEMLJI, UNIVERZITET U ZENICI PREDSTAVLJA KRUNU POLUVJEKOVNE TRADICIJE VISOKOG ŠKOLSTVA U ZENICI. 


HISTORIJA VISOKOG ŠKOLSTVA U ZENICI POČINJE PRIJE VIŠE OD 50 GODINA, OSNIVANJEM VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE METALURŠKE STRUKE 1959., VEĆ 1961. GODINE VISOKA ŠKOLA PRERASTA U METALURŠKI FAKULTET U ZENICI U SKLOPU UNIVERZITETA U SARAJEVU. BIO JE TO PRVI ZENIČKI FAKULTET.


OVIH DANA OBILJEŽAVAMO DAN UNIVERZITETA, PRISJEĆAJUĆI SE 18. OKTOBRA 2000. GODINE, KADA JE SKUPŠTINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA DONIJELA ODLUKU O OSNIVANJU UNIVERZITETA, ČIME JE PRIRODNO NASTAVLJEN RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA U ZENICI.


VRLO BRZO, ZAHVALJUJUĆI POSTOJEĆOJ INFRASTRUKTURI, UNIVERZITET U ZENICI RAZVIO SE U INTEGRISANI UNIVERZITET, U SKLADU SA ZAHTJEVIMA BOLONJSKE REFORME.


UNIVERZITET DANAS RADI SA OSAM ORGANIZACIONIH JEDINICA I JEDNOM PRIDRUŽENOM ČLANICOM, KOJE UKLJUČUJU SEDAM FAKULTETA, KAO I 23 STUDIJSKA ODSJEKA NA KOJIMA RADE 394 NASTAVNIKA I STUDIRA OKO ŠEST HILJADA STUDENATA. 


OD 678 DODIPLOMACA, NJIH JE 9 STEKLO VIŠU SPREMU, U SKLADU SA STARIM SISTEMOM STUDIRANJA, 6 NA MAŠINSKOM I 3 NA FILOZOFSKOM FAKULTETU. OD PREOSTALIH 669 DODIPLOMACA ČAK 620 STUDENATA ZAVRŠILO JE STUDIJ PO REFORMIRANOM TZV „BOLONJSKOM“ SISTEMU STUDIRANJA, A NJIH SVEGA 49 PREMA RANIJEM SISTEMU VISOKOŠKOLSKE EDUKACIJE U BIH.


KLIKNI OVDJE DA VIDIŠ FOTO GALERIJU IZ ARENE


POVELJU REKTORA DOBIJA NAJBOLJI STUDENT UNIVERZITETA, UZ UVJET DA JE STUDIJ ZAVRŠIO U ROKU, OSTVARIVŠI MINIMALNU PROSJEČNU OCJENU 9.


NAGRADA REKTORA UNIVERZITETA U ZENICA ZA AKADEMSKU 2012/13. GODINU DODJELJUJE SE JEDNOJ STUDENTICI 1. CIKLUSA I DVJEMA STUDENTICAMA 2. CIKLUSA STUDIJA. 

AMRA AVDIĆ JE ZAVRŠENIK I CIKLUSA STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU. „POVELJU REKTORA“ OSVAJA ZAHVALJUJUĆI USPJEŠNO OKONČANOM STUDIJU U ROKU I OSTVARENOM PROSJEKOM OCJENA 9,84 U TOKU DODIPLOMSKOG STUDIJA.


POVELJU REKTORA OVE GODINE ĆE DOBITI I DVA ZAVRŠENIKA II CIKLUSA STUDIJA. 

STUDIJ SU USPJEŠNO ZAVRŠILE U ROKU I OBJE SU OSTVARILE PROSJEČNU OCJENU 10, ZAHVALJUJUĆI ČEMU I OSVAJAJU POVELJU REKTORA. ONE SU: JASMINA DŽAFIĆ, STUDENTICA II CIKLUSA EKONOMSKOG FAKULTETA 10 I AZEMINA DURMIĆ, STUDENTICA II CIKLUSA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA.


NAGRADE DEKANA DOBIJAJU NAJBOLJI STUDENTI NA SVAKOJ GODINI STUDIJA NA FAKULTETIMA UNIVERZITETA, UZ UVJET DA SU PRETHODNU GODINU ZAVRŠILI U ROKU, POLOŽIVŠI SVE ISPITE I OSTVARIVŠI NAJMANJE PROSJEČNU OCJENU 8.


KLIKNI OVDJE DA VIDIŠ FOTO GALERIJU IZ ARENE


Ovo su najbolji po godinama i fakultetima:


unze13aunze13b