13 April 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
petak, 08 Februar 2013 08:06

Upozorenje Ministarstva zdravstva

Prema ugovorima zaključenim sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i na osnovu člana 9. Naredbe o ispunjavanju osnovnih uvjeta za priznavanje porodične medicine, izdate 14.06.2011 godine, od strane Ministrice zdravstva Zeničko-dobojsakog kantona, domovi zdravlja na području Kantona preuzeli su obavezu da pružaju zdravstvene usluge ljekarskog pregleda za upis u školu i ljekarskog pregleda za smještaj u vrtiće (predškolski odgoj).

 

 

Ugovorima je utvrđena vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje ugovorene zdravstvene ustanove pružaju osiguranim licima, kao i naknade koje Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja plaća za pružanje tih usluga.

 

Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F.BiH“, broj: 30/97, 7/02 i 70/08), u čl. 31. i 32. utvrđena su prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koja obuhvataju i zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života, bez ograničavajućih kriterija. U pružanje ovih zdravstvenih usluga spada i kategorija ljekarskih pregleda djece za upis u prvi razred osnovne škole, kao i djece predškolskog uzrasta i to bez posebnih novčanih naknada, jer se radi o uslugama koje su obuhvaćene zaključenim ugovorima sa Zavodom zdravstvenog osiguranja.

 

Zbog svega navedenog, obavještavamo Vas da zdravstvene ustanove na području ZDK ne mogu utvrđivati posebne novčane naknade za ljekarske preglede za upis u prvi razred osnovne škole i ljekarske preglede djece predškolskog uzrasta, te da bi svako naplaćivanje tih usluga predstavljalo ponašanje suprotno obavezama preuzetim ugovorima o pružanju zdravstvene zaštite, kao i nepoštivanju Naredbe Ministrice zdravstva ZDK o ispunjavanju osnovnih uvjeta za priznavanje porodične medicine.

 

Pres služba ZDK