20 Juni 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Greška
  • JFolder: :files: Putanja nije direktorij. Putanja: /var/www/vhosts/zeblog/www/arhiva.zenicablog.com/images/dvdrodj
Obavijest
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/dvdrodj
subota, 03 Mart 2012 12:39

Galerija: DVD Zenica 112 godina

DVD ZENICA - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO našeg grada danas je obiljeežilo 112 godina postojanja. Pogledajte galeriju Jasmina Hadžića, sa ovog događaja, a potom i pročitajte historiju ovog društva.

Kroz dugu historiju ljudskog društva, ovisno o stepenu civilizovanjog razvoja, ljudi su se u praiskonskom nastojanju da pobijede vatrenu stihiju dovijali na razne načine i iznalazili razna riješenja. U borbi za spašavanje života i imovine bilo kao pojedinac ili spontane grupe najčešće su gubili bitke.

Iz takve realnosti življenja tokom 19-og vijeka, u procesu krupnih revolucionarnih promjena otpoćetih industrijalizacijom, širom Evrope afirmisana je ideja pojačanog organizovanja vatrogastva u formama vatrogasni grupa, jedinica, četa i tome slično. U istoriskim prilikama preobražaja Zenice pod uticajem Austo-ugarskog društvenog poretka, ona dobiva značaj jednog od vodećih industriskih gradova.

 

{gallery}dvdrodj{/gallery}

Više o DVD-u na njihovoj stranici ili na Facebook stranici.

Kao društvo opšteg karaktera s ciljem preventivnog djelovanja protiv vatrene stihije davne 1900-te godine osniva se Dobrovoljno vatrogasno društvo grada Zenice i tom prilikom ustanovljavaju pravila i formiraju se organi (odbor i počasni sud). Društvo od osnivača dobiva vatrogasnu opremu, sprave i inventar neophodan za ostvarenje vatrogasne funkcije koja će ostati u upotrebi do 1950. godine. Finansira se iz prihoda gradske opštine Zenica iz priloga građana utemeljivaća i podurpirućih članova. Od osnivanja pa do kraja Austrougarske vladavine društvo broji između 20 - 35 izvršujućih članova odraslih muških osoba.

U tom periodu društvo djeluje na gašenjima požara ne samo na podrućju opštine Zenica nego i drugim mjestima. Nabrojat ćemo neke:
- Veliki požar u Zukića mahali 1902. godine
- Katastrofalni požar u travniku 1903. godine
- Požar u Visokom 1912. godine
- Veliki požar na Jaliji 1916. godine
- Požar u dijelu grada Kočeva 1917. godine
- Veliki požar u Žepču 1917. godine

Time poćinje prepoznatljiva i nadasve poštovana vatrogasna tradicija organizovanih grupa, hrabrih, plemenitih i požrtvovnih građana odani svom humanom a ujedno i opasnom pozivu nakoji se opredjeljujuju svojom dobrovoljnošću i zakletvom.

Na osnovama naslijeđenim iz austrougarskog perioda Dobrovoljno vatrogasno društvo nastavlja svoj rad i djelovanje i u starojugoslovenskom periodu odnosno između dva svjetska rata (1918 - 1941). U tridesetim godinama 20-og vijeka (1933) donošenjem zakona o organizaciji vatrogastva, vatrogasna djelatnost dobiva javno pravilni karakter. Pod nazivom "Dobrovoljna vatrogasna četa Zenica" usklađena sa zakonom bilježi nagli razvoj.

Podpomognuto Vatrogasnom zajednicom tadašnje Drinske banovine, gradskom opštinom u građanima, u prvom redu zanatlijama i trgovcima, društvo je na temeljima porušenog vojničkog logora dobrovoljnim radim izgradilo vatrogasni dom i time stvorilo uslove za unaprijeđenje svojih aktivnosti. Povodom obilježavanja otvaranja toma na velikočanstvenom, dotada nevidjenom sletu vatrogasci osim spremnosti za primarne zadatke izkazuju osobne talente u kulturnom i sportskom pogledu. Potom će, vrmenom društvo postati glavni nosilac i organizator mnogih kulturnih, sportskih i prosvjetni aktivnosti i događaja u gradu.

U ovom periodu Dobrovoljna vatrogasna četa bilježi potpunu popunjenost sastava redovni izvršujućih članova i znatan broj potencijalnih kandidata za vatrogasne dužnosti. U gradu djeluje i industriska vatrogasna društva, ali oni su uglavnom svoje aktivnosti orjentisali na krug preduzeća. Svi zajedno usko sarađuju i međusobno pomažu na intervencijama spašavanja imovine i života u akcijama protiv požarne zaštite od drugih elementarnih nepogoda i nesreća. Ostvaruje se tjesna i plodotvorna saradnja sa građanima u vidu pomaganja pri gašenjima požara, učestvovanja u kulturno zabavnim programima i masovnim prisustvom javnim predavanjima o vatrogastvu. Odavde će se razviti ideja o civilnoj zaštiti i samozaštiti kao širokom frontu građana u čemu društvo ima glavne uloge u edukactivnom smislu.

U ovom periodu društvo se finansira skromnim sredstvima dotiranim od gradske opštine, dobrim dijelom sredstava Vatrogasne zajednice Drinske banovine a najvećim dijelom iz članarine, priloga građana, tadašnjih preduzeća, sportskih društava i stvaranjem prihoda svojim kulturno zabavnim aktivnostima. Ubrzo grad Zenica kao i cijela tadašnja Jugoslavija bivaju zahvaćeni ratnim vihorom sa svim strahotama i nedaćama koje rat sobom donosi. Zbog industriske proizvodnje iz djelatnosti željezare i rudnika, a i drugi resusrsa Zenica je podpala pod okupacoinu vlast koja donosi i nove administrativne podjele radi uspostavljanja okupacionog sistema s ciljem ostvarenja poretka fašističke Njemačke. U tom periodu zbog zabrane rada raspadaju se mnoga društva i organizacije u gradu. Zbog svog opštvedruštvenog karaktera Dobrovoljno vatrogasno društvo ne biva zabranjeno i nastavlja svoj rad i djelovanje tokom čitavog ratnog perioda u zavisnosti od cjelokupnih prilika tog vremena.

Iskreno privrženi svemu zavičajnom i sa visokom izgrađenom sviješću o zaštiti svoga grada, vatrogasci se sa već duboko ukorijenjenom četrdesetgodišnjom tradicijom stavljaju u poziciju narodne zaštite. Dobrovoljno vatrogasno društvo nastavlja svoje djelovanje na polju vatrogasne aktivnosti i na odklanjanju posljedica ratnog stanja nastali iz bombardovanja, havarija i rušenja. Tokom ratnog stanja preventivno se obučavaju i vatrogasci i građani pa tako Dobrovoljno vatrogasno društvo poprima ulogu organizatora Narodne civilne zaštite. Od samog početka okupacije rađa se i raste pokret otpora izražen u ustanku naroda koji kroz narodno oslobodilački pokret prerasta u oružanu borbu. Pripadnici društva od samog početka okupacije kao i većina građana svojim pasivnim odnosom se distanciraju od okupacione vlasti i u ideji antifašizma izražavaju svoju opštu podršku narodnooslobodilačkom pokretu. Bilo kroz ilegalan rad bilo kao aktivni učesnici narodnooslobodilačke borbe u sastavu partizanski jedinica. Treba naglasiti da su pripadnici društva u ovom periodu svesrdno učestvovali na gašenjima požara izazvanih djelovanjem okupaciskih snaga dok su kao svojevrstan vid podrške narodnooslobodilačkom pokretu ostajali suzdržani u gašenjima požara izazvanih diverzionim akcijama partizanskih snaga.

Kao vid osvete prema vatrogascima okupatori su, na kraju rata pri povlačenju, razrušili vatrogasni dom koji su inače tokom ratnog stanja više puta zauzimali i odnosili svu opremu ostavivši iza sebe samo dvije vatrogasne pumpe. Nakon oslobođenja Zenice u vremenu obnove i pregalaštva istorijski definisanom kao socijalistički preobražaj, vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva pristupaju aktivnijem djelovanju na razvoju vatrogastva i ostvarivanju širih društveni interesa. Ekspanzijom industrijalizacije mijenja se fizionomija grada. Jačanjem urbanizacije zenica prerasta u grad srednje veličine sa svim obilježima u stepenu razvijenosti privrede, zanastva, trgovine te komunalne, obrazovne i upravno administrativne funkcije.

Oblast vatrogastva reguliše se novim zakonom i propisima pa je tako 1946. godine formiran vatrogasni vod narodne milicije koji porima profesionalnu funkciju i kome će uz svesrdnu pomoć i podršku Dobrovoljno vatrogasno društvoustupiti vatrogasni dom sa vatrogasnim priborom i opremom. Dobrovoljno vatrogasno društvo svoj rad i djelovanje saobražava sa zakonom o dobrovoljnim društvima.
Vatrogasna četa dosljedno i dalje izvršava svoje vatrogasne funkcije a uporedo s tim primajući nove članove, razvija i edukativnu funkciju osposobljavanja za izvršujuće članstvo sa svim pravima vatrogasca. Razvija društveni život u svim vidovima formiranjem kulturnih, prosvjetnih, sanitetski, dramskih, muzički, folklorni i sportski sekcija. Nosioci aktivnosti su stariji iskusni članovi sa izuzetnim znanjem i velikim untuzijazmom. Iz ovih aktivnosti društvo organizovanjem javnih manifestacija prikuplja značajna sredstva za nabavku opreme i inventara bez kojih su ostali po oslobođenju. Pored protiv požarnih aktivnosti članovi društva učestvuju u radnim akcijama na obnovi i izgradnji društvene zajednice. Dostojanstveni, vrijedni i časni stiču i uživaju sve veći ugled i simpatije građana i zahvaljujući tome, stalno unapređuju svoje organizovanje i aktivnosti postaju nezaobilazan faktor društvene stvarnosti i razvoja grada.

1949. godine društvo organizuje godišnju skupštinu na kojoj sumiraju dotadašnje aktivnostima, usvaja pravila zasnovana na Zakonu o Dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Time i tada će se utemeljiti da je Dobrovoljno vatrogasno društvo organizacija građana za odbranu državne, društvne, privatne imovine i života građana od požara, elementarni nepogoda i katastrofa. U toj doktrini i na tim principima društvo djeluje i danas.

Te godine organizovana je i po posebnim do tada ne viđenom programu realizovana "VATROGASNA NEDELJA" događaj koji u ustoriji ovog grada zauzima značajno mjesto. U okviru ove manifestacije osnovana su još tri Dobrovoljna vatrogasna društva (Tetovo, Janjići i Nemila). Svoje uspješno djelovanje započeto u poslije ratnim godinama društvo je prvenstveno snagom svoga članstva njegovanjem vatrogasne tradicije i discipline nastavilo i dalje usmjeravajući svoje aktivnosti na potpunije ostvarenje svoje uloge. U tim godinama društvo broji60 aktivni članova, 12 žena i 30 pionira.

Društvo nije imalo prostorije sve do 1958. godine. Međutim ubrzo, planom izgradnje Metaluškog instituta ostaju i bez dotadašnjeg doma. šezdesete godine se pamte po veoma teškim okolnostima i zapostavljaju ove dijelatnosti od strane društvene zajednice. Motivisani postignutim uz podršku građana sa velikim entuzijazmom svojih članova a sa manjom podrškom vladajućih gradskih struktura, ali sa još većim samoprijegorom i upornošću društva nastavlja rad i djelovanje. U protiv požarnim aktivnostima uglavnom sadestuju sa Profesionalnom vatrogasnim društvima ali redovno vrši smotre i javne vježbe kojim potvrđuje svoju spremnost i osposobljenost. Do svojevrsne ekspanzije razvoja Dobrovoljnog vatrogastva dolazi u periodu od 1973. godine pa nadalje. Saobražajući svoj rad i djelovanje sa novim zakonima i propisima društvo donosio statut kao glavni pravni akt kojim uređuje svoj cjelokupan rad i djelovanje. Statutarnim promjenama dobiva novi naziv "VATROGASNO DRUŠTVO ZENICA" pod kojim ostaje do kraja 1990. godine.

Za ovaj period djelovanja karakteristično je proširenje edukativne aktivnosti na školsku djecu i omladinu čiji se rezultati manifestuju obilježavanjem dječije nedelje.

1990-tu godinu društvo je obilježilo jubilarnu - 90 godišnjicu kontinuiranog rada, djelovanja i postojanja. Tada broji ukupno 119 članova aktivnog i rezervnog sastava te vatrogasnog podmatka te 44 pomažuća člana. Pored redovni aktivnosti, kao obilježavanju jubileja po posebnom programu, društvo je ostvarilo zapažene razultate i kao domaćin organizator i kao učesnik na zonskom takmičenju na kome su učestvovale 42 ekipe zeničke regije, sa 504 takmičara u 12 vatroogasnih disciplina. Ekipe društva su osvojile prva i druga mjesta u sve tri konkurencije (seniorska, omladinska i pionirska). I kao neumitnom pravilu okretanja istoriskog točka nad ovim gradom, kao i nad cijelom BiH ponovo će se nadviti zloslutni oblak olujnih vremena.

Zenica tada još uvijek nije bila grad u kojem rat bijesni u punoj snazi brutalnosti ali se osjećala njegova prijeteća brzina. U novonastaloj situaciji Dobrovoljno vatrogasno društvo svu raspoloživu opremu ustupa Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici radi stavljanja u funkciju odbrane. U funkciju odbrane se stavlja i većina članova društva.

Nakon završetka odbrabmenooslobodilačkog rata (1992 - 1995) tačnije 03.03.2006. godine na inicijativu općine Zenica održana je obnoviteljska skupština na kojoj su formirani organi (skupština, upravni i nadzorni odbor i sud časti), usvojen plan i program rada i utvrđeni uslovi za prijem novi članova društva. Pored ostalih primarna djelatnost društva je obuka članova za zvanje vatrogasac koja se po utvrđenom planu i programu obavlja u kontinuiranim ciklusima kroz praktične vježbe i teoretska predavanja stručnih predavača i instruktora. Nastavljajući svoj rad i djelovanje u obnovljenom periodu učestvovali su u sadejstvu sa Profesoinalnom vatrogasnom jedinicom na gašenjima nekoliko veliki požara među kojima ističemo požar na Zmajevcu, u mjestu Vrtline na lokalitetu Gornje Gračanice, veliki požar na objektima DP MARKETA i AUTOREMONTA na kojima su pokazali izuzetno visok stepen spremnosti, osobljenosti i hrabrosti.

Redovno i u punim kapacitetima učestvuju u svim komunalnim akcijama grada na sprovođenju ekološki mjera čišćenja infrastrukturegrada, odpadnih deponija, korita rijeka i drugim brojnim akcijama interventnog i humanog karaktera.

Posebnu spremnost i hrabrost članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva su iskazali u aktivnostima vezanim za sprečavanje i otklanjanje posljedica od poplava.

Dobrovoljno vatrogasno drustvo njeguje sportsku kulturu a ostvarljuje bliske odnose saradnje sa Dobrovoljnim vatrogasnim drustvima na teritoriji Ze-do kantona i sire. Ostvarivarena je i uspjesno se odvija saradnja sa Dobrovoljnim vatrogasnim drustvima iz Hrvatske i Madarske a na izvjestan nacin i republike Francuske u okviru koje je pod pokroviteljstvom Francuske ambasade izvedena petodnevna obuka tehnike pruzanja pomoci pri saobracajnim nezgodama. Obuku su izveli instruktori vatrogasci za Medunarodne hitne slucajeve iz Francuske nakon koje je 10 clanova dobilo odgovarajuce certifikate. Drustvo ima svoje prostorije u koje je ponovo uselilo 2007. godine i koje je obnovilo vlastitim snagama. Finansira se iz sredstva opcine i dijelom iz sredstava dobivenih vlastitim radom. U toku visedeceninskog postojanja rada i djelovanja drustvu su u svakom razdoblju dodjeljivanja znacajna visoka vatrogasna priznanja i nagrade.

S cascu i ponosom nabrojat cemo samo neke:
- Nagrada Zemaljske vlade posadama drustva za gasenje pozara u Visokom-1912.g
- Visoko priznjanje vatrogasne zajednice Drinske Banovine za cjelokupne Aktivnosti-1917. godine
- Visoko priznanje Vatrogasnoj saveza Kraljevine Jugoslavije 1936. godine
- Spomen diplome od Sreskog Vatrogasnog saveza ua ukupne aktivnosti - 1953 . godine
- "Vatrogasna zvijezda prvog stepena" od Vatrogasnog saveza Jugoslavije za naricite usluge - 1955. godine
- "Vatrogasna zvijezda drugog stepena" od Vatrogasnog saveza BiH - 1964. godine
- "Zlatna spomen medalja" vatrogasnog saveza Cehoslovacke - 1964. godine
- Diploma Vatrogasnog saveza BiH - 1966. godine
- "Povelja" Vatrogasnog saveza BiH - 1969. godine
- "Zlatna znacka sa poveljom" za izvanredan doprinos i pregalaci rad - 1990. godine
- "Vatrogasna zvijezda prvog stepena" od Vatrogasnog saveza Jugoslavije za naricite usluge - 1990. godine
- "Orden republike sa bronzanim vijencem" - 1990. godine
- Priznanje drzavnog sindikata vatrogasaca Madarske za medunarodnu saradnju - 2009. godine
Nosioci visokih nagrada i priznanja su i mnogi pojedini clanovi.

U 112 proteklih godina kao clanovi Dobrovoljnog vatrogasnog drustva smjenjivale su se generacije i generacije a koje su razvijajuci vatrogastvo davali sopstveni doprinos svome gradu i društvenoj zajednici. Mnogi od njih su u ovoj humanoj i opasnoj djelatnosti posvetili citav svoj rdni vijek a neki i zivotni vijek. Mnogi odavno nisu medu zivima ali su kao casni uzori u svojoj plemenitosti i hrabrosti i danas ovdje s nama na smotri. Napomenimo i sjetimo se da je prvi predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog drustva bio Alkadic Esad tadasnji nacelnik opcine i to od osnivanja do1908. godine. U tradiciji drustva sve do 1949. gradonacelnici su bili istovremenoi predsjednici drustva. Ovu tradiciju obnovilo je sadasnje Dobrovoljno vatrogasno drustvo izabravsi za pocasnog predsjednika aktuelnog nacelnika opcine gospodina Smajlovic Husejina.

Dobrovoljno vatrogasno drustvo Zenica, danas sacinjavaju stasali mladi momci koji na temeljima visedecenijske tradicije dosljedno nastavljaju razvijati vatrogastvo i djelovati na principima dobrovoljnosti, jednako plemeniti, humani, hrabri, odvazni i strucni kao i njihovi predhodnici, afirmirajuci autohtonost i autetnicnost kroz vijekove gradenog i postojanja nacina zivljenja u Zenici.