04 Mart 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
četvrtak, 04 Septembar 2014 00:41

Dokle je stigao Popis u BIH?

Prema planu aktivnosti, koji je usvojio Centralni popisni biro, uspješno je završena prva faza aktivnosti na unosu i obradi podataka Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u BiH, saopćila je Agencija za statistiku BiH. Kako se navodi, u cjelosti je završen proces ručne pripreme materijala, dok je 70 posto materijala prošlo proces skeniranja. Skeniran je popisni materijal u izvornom obliku, kakav je došao sa terena, a tako skenirane slike čuvaju se i ne mijenjaju tokom procesa obrade podataka popisa.  

 

U toku su aktivnosti druge faze, kao što je OCR obrada podataka (optičko prepoznavanje sadržaja popisnice) koji se smještaju u bazu i šifriranje naseljenih mjesta, općina i stranih država, te zanimanja i djelatnosti. Do sada je kroz OCR sistem obrađeno 55 posto od ukupnog broja popisnica, a šifrirano 70 posto od ukupno obrađenog materijala. Šifriranje se vrši tako da svi originalni odgovori ostanu sačuvani, a svaki od njih će imati svoju šifru. 

       

Nakon unosa u bazu "sirovih“ podataka radiće se njihove kontrole (logičke i kontrole kontigenata), čime se otkrivaju dupliciteti, nejasnoće i nekonzistentnost odgovora i statističko čišćenje podataka popisa prikupljenih na terenu s ciljem da se dobiju stvarni, relevantni i međunarodno usporedivi i priznati podaci o jedinicama popisa.  Statističko čišćenje podataka (Data cleaning) je jedna od uobičajenih faza/metoda obrade podataka, prikupljenih tokom statističkog istraživanja, a nakon njihovog unosa u bazu. Od 27. januara do kraja maja ove godine, u Centralnom mjestu za unos i obradu podataka radilo je više od 300 osoba, od kojih je, osim predstavnika sve tri statističke institucije bilo i 298 angažovanih po osnovu ugovora. 
       

Od kraja maja do kraja avgusta smanjivala se potreba za brojem operatera koji su radili na ručnoj pripremi materijala i skeniranju popisnog materijala tako da je trenutno, po osnovu ugovora, angažovano 160 osoba. Prema planu aktivnosti bi, ako ne bude nekih nepredviđenih dešavanja, većina operatera trebala završiti svoj angažman do kraja godine. Šifriranje ili kodiranje podataka u statistici podrazumijeva brojčano ili slovno označavanje odgovora iz upitnika što omogućava unos podataka u bazu i njihovu obradu. Tako će se i svakom tekstualnom odgovoru iz popisnica dodijeliti jedinstvena šifra. 
       

Proces šifriranja podataka važan je preduslov kvalitetnog tabeliranja, odnosno obrade i analize podataka popisa. Šifriranje se vrši tako da svi originalni odgovori ostanu sačuvani, a svaki od njih će imati svoju šifru. Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima, razvila je, u skladu sa međunarodnim statističkim standardima, software za šifriranje podataka popisa. Uneseni su standardni šifarnici općina, naselja, strane države, djelatnosti i zanimanja.  Na primjer, šifarnik zanimanja je "Klasifikacija zanimanja (KZBiH-08)“ koja je obavezan nacionalni statistički standard, koji se koristi za evidentiranje, prikupljanje, obradu, analizu, prenos i iskazivanje statističko-analitičkih podataka, bitnih za praćenje stanja i kretanja na socijalno-ekonomskom području. 


"Klasifikacija zanimanja BiH“ je u potpunosti usklađena sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja (International Standard Classification of Occupations, ISCO-08). Šifarnik djelatnosti je "Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 - KD BiH 2010“ koja je usklađena sa statističkom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti u Evropskoj zajednici (EU NACE Rev. 2 klasifikacija). Radi se o statističkom alatu pomoću kojeg se prikupljaju, obrađuju i proizvode statistički podaci, razvrstavaju poslovni subjekti (pravna i fizička lica) i vode poslovni registri. Na ovaj način obezbjeđuje se međunarodna uporedivost podataka, navodi se u saopćenju