21 Februar 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
petak, 18 April 2014 03:57

Zenica dobija status Grada

Sadašnje općine Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg dobit će status gradova, nakon što Federalni parlament usvoji odgovarajuće zakone koji reguliraju to pitanje. Vlada Federacije BiH je u decembru prošle godine utvrdila i uputila Parlamentu FBiH na razmatranje četiri prijedloga zakona kojima se općine Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg uspostavljaju kao gradovi. 

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na sjednici u martu prihvatio nacrte ovih zakona, ali oni još nisu razmatrani u Domu naroda Parlamenta FBiH.  Federalni ministar pravde Zoran Mikulić kazao je u izjavi za Agenciju Fena da je zaključcima o prihvatanju nacrta zakona zadužen predlagač da prilikom izrade prijedloga zakona ima u vidu sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene u pisanoj formi. 

 

-Isto tako, predlagač je zadužen da organizira i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana, u skladu s odredbama Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o proceduri za organizaciju i provedbu javne rasprave, u koju će biti uključena stručna javnost i Savez općina i gradova FBiH - kazao je ministar Mikulić. 

 

Općinski načelnik Zenice Husejin Smajlović kaže da će proglašenje ove općine gradom imati veliki značaj za Zenicu, jer će time Zenica ući u veliku porodicu gradova što će joj omogućiti znatno veće mogućnosti uključenja u projekte u i izvan granica BiH. Također, taj status bi trebao uticati i na, smatra Smajlović, veću participaciju Zenice kod raspodjele javnih prihoda, a što će stvoriti bolje pretpostavke za brži razvoj.  Naglašava da će nakon donošenja zakona o proglašenju Zenice gradom biti neophodno pristupiti donošenju statuta Grada te uskladiti statutarna i druga obilježja grada i institucija s novim statutom.  Bit će neophodno o promjeni statusa Zenice obavijestiti i asocijacije u kojima Zenica ima članstvo, te učlaniti se u odgovarajuće asocijacije gradova. 

 

-U najkraćem, razlika između općine i grada, fudbalskim rječnikom govoreći, a gdje će ako ne u Zenici takvo poređenje biti moguće, jeste kao razlika između Lige evropskih prvaka i zonske lige. U oba slučaja se igra fudbal, pravila su, u principu, ista, a kvalitet igre neuporediv - pojašnjava načelnik Smajlović u izjavi za Agenciju Fena.  Procedura proglašenja Zenice gradom pokrenuta je shodno odredbama Zakona o principima lokalne samouprave koji je stupio na snagu u septembru 2006. godine.  Vijeće općine Zenica je u maju 2007. donijelo Odluku o proglašenju Zenice gradom i istu uputilo u parlamentarnu proceduru Parlamentu Federacije BiH. 

 

U obrazloženjima prijedloga zakona koje je u decembru prošle godine utvrdila Vlada FBiH konstatirano je da Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg ispunjavaju sve zakonske pretpostavke da bi bili uspostavljenji kao gradovi. Kako je navedeno, gradovi Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg su, sukladno novim zakonima, pravni sljednici sadašnjih općina i preuzimaju njihove nadležnosti, prava, obaveze i imovinu. Teritorij ovih novih gradova u Federaciji BiH čine sva naseljena mjesta koja se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru općina Tuzla, Zenica, Bihać i Široki Brijeg na dan stupanja zakona na snagu.  Gradovi su jedinice lokalne samouprave i imaju svojstvo pravne osobe. Njihova samoupravna tijela su gradska vijeća i gradonačelnici koji poslove iz svojih nadležnosti obnašaju sukladno Ustavu FBiH, zakonima i gradskim statutima.