08 Decembar 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
četvrtak, 10 April 2014 03:45

Deficit ZDK 26, 5 miliona KM

Prema Izvještaju o izvršenju budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2013.godini, od planiranih  272.330.990 KM prihoda, ostvareno je 230.621.013 KM. Istovremeno, rashodi zajedno sa kapitalnim izdacima iznosili su u 2013. godini  257.158.982 KM. Time je budžet Kantona okončan deficitom od 26.537.969 KM, na šta su uticali  brojni faktori, među kojima  u prvom redu, znatno smanjeno punjenje budžeta po osnovu indirektnih poreza. No, osim ovog, uplate u budžet Kantona smanjene su i po osnovu drugih vrsta prihoda što je rezultiralo za 3,57 odsto manjim punjenjem budžeta nego u prethodnoj budžetskoj godini. Naime, podbačaj u ostvarenju evidentiran je kod svih vrsta prihoda, počev od prihoda od poreza (manji za 14,2 odsto), tekućih transfera (manji za 15,2 odsto), preko namjenskih prihoda (manji za 23,2 odsto), vlastitih prihoda (manji za 8,5 odsto) te neporeznih prihoda (manji za 21,4 odsto).

 

S obzirom na dinamiku rasta prihoda i rashoda, Vlada Kantona je tokom godina donijela više odluka kojima se obustavljaju pojedina plaćanja i obaveze te naredbu da se plaćanja iz budžeta vrše isključivo na osnovu visine mjesečnog priliva sredstava. S druge strane, pojedini budžetski korisnici tražili su izuzeća od primjene ove odluke te je i to djelimično uticalo na povećanje rashoda. Na kraju, ako se zna u kakvim uslovima je poslovala privreda i svi ostali sektori te da su efekti ekonomske krize još uvijek veoma vidljivi, jasno je u kakvim uslovima se vršilo punjenje budžeta u protekloj godini. Pokazatelji iskazani u ovom izvještaju uticali su ne samo na planiranje budžeta, već i na kreiranje Programa rada Vlade za 2014. Godinu.

 

Ovaj Program ima nekoliko ključnih ciljeva, a to su: makrostabilnost, konkurentnost,  održivi razvoj, zapošljavanje i socijalno uključivanje. Pod ovim pojmovima podrazumjeva se jačanje kapitalne osnove finansijskog sektora, podsticaji privredi i izvozu, povećanje investicija, razvoj poljoprivrede,te daljnje uklanjanje administrativnih prepreka za preduzeća. Sve pomenuto u službi je povećanja zaposlenosti, naročito u proizvodnom sektoru. Uz ostalo, rad Vlade u ovoj godini fokusirat će se i na reviziju finansiranja u oblasti društvenih djelatnosti, daljnje provođenje reforme obrazovnog sistema te kontinuiranu brigu o socijalno ugroženim kategorijama i pripadnicima boračkih populacija.

 

Na ovoj sjednici Vlade usvojen je Program utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2014. godini prema kome će se 8.752.845 KM utrošiti na potrebe  boračke populacije. Uz ovo, usvojen je  i Akcioni plan za provedbu Strategije zapošljavanja od 2013.do 2020.godine na području ZDK.  Za 24 najugroženije romske porodice s područja općina Zenica i Kakanj Vlada je danas izdvojila 80.000 KM u svrhu izgradnje 16 stambenih jedinica u Zenici i 8 u Kaknju, a koja će se realizirati uz sufinansiranje NVO Hilfswerk Austria.

 

U daljnjem provođenju reorgranizacije pojedinih službi Kantona te usvojenih mjera štednje, Vlada Kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u Službi za zajedničke poslove prema kojoj nedostaje 27 uposlenika, a koji će djelimično biti nadomješteni preraspodjelom  iz drugih organizacionih jedinica koje se smanjuju ili ukidaju. Uz to, usvojena je i izmjena Uredbe o organizaciji Biznis servis centra koji će biti organizaciono izmjenjen sa djelimičnom promjenom strukture poslova i smanjenjem broja rukovodećih službenika te će poslovati kao Stručnaslužba za razvoj i međunarodne projekte.