30 Mart 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
petak, 10 Avgust 2012 12:37

Koncesija za HE Vranduk

Dr Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH i Erdal Trhulj ministar industrije, rudarstva i energije u Vladi FBiH potpisali su danasu prostorijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Ugovor o koncesiji za Hidroelektranu ¨Vranduk¨. Ugovor o koncesiji zaključen je na vremenski period od 30 godina, uz mogućnost produženja. Ugovor o koncesiji je potpisao i mr Amil Kamenica, izvršni direktor za kapitalne investicije u JP EPBiH. Izgradnja HE ¨Vranduk¨ koja je u odlukama Vlade Federacije BiH definisana kao prioritet, planirana je u naredne četiri godine. Vrijednost investicije JP EPBIH je 126 miliona KM.

 

Ugovorom o koncesiji, JP Elektroprivreda BiH dodjeljeno je pravo na projektovanje, izgradnju i korištenje hidroenergetskog objekta HE „Vranduk” na rijeci Bosni u cilju obavljanja koncesione djelatnosti proizvodnje električne energije korištenjem vodnog dobra. Jednokratna novčana naknada za dodjelu koncesije iznosi 2.268.954 KM, dok godišnja koncesiona naknada iznosi 2,43% od ukupnog godišnjeg prihoda i ne može biti manja od 1,5 % od projektovanog godišnjeg prihoda. Ukupne tekuće naknade tokom jedne godine u periodu važenja Ugovora o koncesiji, iznose 1.510.864,46 KM.

HE ¨Vranduk¨ je planirana kao protočno postrojenje derivacionog tipa sa više objekata koji će funkcionalno predstavljati jednu cjelinu. Ukupna snaga HE ¨Vranduk¨ iznosiće 19,63 MW dok je predviđena godišnja proizvodnja električne energije 96,38 GWh.

 

Značaj izgradnje HE ¨Vranduk¨:

• Proizvodnja tzv. zelene energije, doprinos ukupnom smanjenju emisije CO2 i ostalih zagađujućih materija
• Doprinos ekonomskom i privrednom razvoju Federacije BiH, a posebno Zeničko-dobojskog kantona.
• Poboljšanje odnosa energije proizvedene u hidro i termoelektranama JP Elektroprivreda BiH
• Iskorištenje hidroenergetskog potencijala rijeke Bosne
• Postojanje proizvodnog postrojenja u neposrednoj blizini velikih industrijskih potrošača Zeničko-dobojskog kantona


Prilikom izgradnje HE ¨Vranduk¨ posebna pažnja će biti posvećena umanjenju negativnog utjecaja izgradnje postrojenja na historijsku baštinu, a u skladu s Projektom pejzažnog uređenja prostora. Projekat pejzažnog uređenja vanjskog prostora mora biti sastavni dio Glavnog projekta HE „Vranduk“. U toku izrade Projekta pejzažnog uređenja poseban akcenat biće na prezentaciji nasljeđa, vizuelnoj usklađenosti novoizgrađenih struktura sa okolnim kulturnim pejzažom, kao i o osiguranju zaštitnih pojaseva-nasada i promjena eventualnih tokova podzemnih voda, koje indirektno mogu imati utjecaj na graditeljsku cjelinu - Stari grad Vranduk, proglašenu nacionalnim spomenikom BiH. 

 

Mjere zaštite pejzaža (rekonstrukcija, revitalizacija, restauracija, i dr.) će se raditi na način koji neće narušiti osnovni karakter kulturno-historijskog nasljeđa i pripadajućeg pejzaža. Lokacija HE Vranduk je povoljna sa aspekta organizacije građenja jer, postojeća saobraćajna infrastruktura omogućava lak pristup do svih komponenti postrojenja. Derivacioni tip postrojenja omogućava da se radovi bez smetnji istovremeno obavljaju na tri glavna objekta: brani, dovodnom tunelu sa vodostanom i na strojari.

 

Služba za komunikacije JP EPBiH