01 Oktobar 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
petak, 14 Mart 2014 07:59

Usvojeno ukidanje Bijelog hljeba

Na održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona u ostavci usvojila je Inicijativu za donošenje izmjena Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH kojom se izabranim zvaničnicima ukida pravo na plaću nakon prestanka javne funkcije. Ovim je realizovan zaključak kantonalne Skupštine od 25. 02. 2014. Godine kada je kantonalnoj Vladi naloženo da sačini prijedlog izmjena pomenutog Zakona  čime se ukida tzv. „bijeli hljeb“ za javne dužnosnike.

 

Iz resora pravosuđa, Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2013. godinu, u kome se između ostalog navodi da je prošle godine evidentirano ukupno 5552 predmeta u radu, od čega je Pravobranilaštvo  okončalo 2730 predmeta. Dobar broj predmeta iz rada Pravobranilaštva odnosio se na zastupanje po tužbama na osnovu kolektivnih ugovora uposlenih u institucijama koje se finansiraju iz budžeta Kantona, a kolektivni ugovori bili su predmetom razmatranja i nekoliko ostalih tačaka dnevnog reda današnje sjednice Vlade. Naime, data je saglasnost na tekst radne verzije Protokola o vođenju pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora uposlenika u oblasti zdravstva na teritorijiFBiH. S obzirom na to da će se pregovori voditi na nivou Federacije BiH, ispred Zeničko-dobojskog kantona za člana federalnog pregovaračkog tima imenovana je Ankica Radić, uposlenica kantonalnog Ministarstva zdravstva.

 

Na današnjoj sjednici usvojeni su i akti iz oblasti obrazovanja, a radi se o nacrtima zakona o dopunama Zakona o osnovnoj i Zakona o srednjoj školi. Uz to, usvojena je i Odluka o načinu finansiranja trećeg cikllusa studija na Pravnom fakultetu zeničkog Univerziteta kao i izmjene Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona.

 

Pored pomenutog, Vlada je na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojila Program utroška sredstava za 2014. godinu u iznosu od 8.752.845 KM. Ova sredstva utrošit će se na različite potrebe boračke populacije, počev od finansiranja njihove medicinske rehabilitacije, nabavke lijekova i ortopedskih pomagala, preko rješavanja stambenih pitanja do stipendiranje studenata i drugih potreba demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca i šehida. Uz usvajanje ovog Programa, donesen je i poseban zaključak da se u narednom periodu javno objave spiskovi svih korisnika sredstava po bilo kom osnovu od osnivanja Kantona, a koja su dodjeljena pripadnicima boračkih populacija putem Ministarstva za boračka pitanja.

 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je danas odobila koncesije privrednom društvu „DEELA“ Kakanj za projektovanje, izgradnju i korištenje Mini hidroelektrana na Maloj rijeci, Marušićkoj i Žuća rijeci na području općine Kakanj. Koncesije su dodjeljene na 30 godina.