22 April 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
subota, 01 Februar 2014 05:10

Plan odbrane od poplava

Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Bošnjak sa saradnicima je održao radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Insituta za hidrotehniku HEIS Sarajevo o realizaciji projekta izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava.

 

Obaveza izrade kantonalnog operativnog plana definirana je članom 92. stav 4. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) i članom 52. stav 4. Zakona o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj) i odredbi Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09). Ovom uredbom se utvrđuju vrste, sadržaj i način izrade, postupak usaglašavanja, donošenja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite od štetnog djelovanja voda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uredba također uspostavlja okvir za procjenu i upravljanje poplavnim rizicima sa ciljem smanjivanja posljedica štetnog djelovanja voda u Federaciji Bosne i Hercegovine za ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost.

 

Operativni plan odbrane od poplava za Zeničko-dobojski kantona je donesen i objavljen u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona broj: 3/12 od 19.03.2012. godine, a osnov su bili podaci o plavnim područjima iz Studije prirodnih resursa Zeničko-dobojskog kantona, ali s obzirom da KOP-om nisu obuhvaćena sva plavna područja, posebno uz vodotoke II kategorije, to je nužno uraditi izmjene i dopune KOP-a sa ciljem obuhvata svih poplavnih područja na cijelom području Kantona. Stoga će se u okviru izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane odrediti:

 

područja uz vodotokove i zaštitni vodni objekti na kojima se provode mjere odbrane od poplava, odnosno mjere odbrane od leda na vodotocima,

vodostaji pri kojima na pojedinim područjima počinje redovna odnosno vanredna odbrana od poplava,

pravna i fizička lica koja su dužna da provode odbranu od poplava, te odbranu od leda na vodotocima,

mjere koje se moraju preduzeti u vrijeme opasnosti od pojave velikih voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava,

sistem veza,

način prikupljanja meteoroloških i hidroloških podataka i način obavještavanja o pojavi poplava na vodotocima i preduzetim mjerama o toku odbrane od poplava.

 

Predstavnici Instituta za hidrotehniku, u svojstvu izvršilaca posla, su upoznali Ministra o metodologiji rada i prikupljanju podloga za izradu Kantonalnog operativog plana odbarane od poplava. Nakon izvršene prezentacije sa predstavnicima Instituta dogovoreno je da se u svim fazama izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava kontinuirano vrše konsultacije i potrebna usaglašavanja sa Ministarstvom.