17 April 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
petak, 29 Juli 2011 19:00

Presude direktorima Mittala Istaknuto

Autor 
Ocijeni
(0 glasova)
mital4Presuda kojom je Općinski sud u Zenici 12.jula prošle godine osudio Rajeevalochana Shesha Prasada i Šeper Senada, a optužene Husanović Ibrahima, Kablar Omera, Vidimlić Tahira i Smajuković Sulejmana  oslobodio od optužbe, da su počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine potvrđena je u cjelosti.

Pravosnažnom presudom ovog suda Rajeevalochana Shesha Prasad i Šeper Senad oglašeni su krivim i izrečene su im uvjetne osude u trajanju od po dvije godine sa rokom provjere od pet godina jer su 13. februara 2007. godine u pogonu Departmenta Čeličane preduzeća Mittal Steel d.o.o. Zenica svojim radnjama odnosno propuštanjima  izazvali opasnost po život ljudi, usljed čega je došlo do nasilnog gušenja plinom argonom radnika Hakanović Ibrahima, Bektaš Rame i Smriko Muje od čega su na licu mjesta preminuli.

Sabrija Agić, sudija Općinskog suda u Zenici osudio je optužene Rajeevalochana Shesha Prasada i Šeper Senada zbog krivičnog djela teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i izrekao im uvjetne osude u trajanju od dvije godine sa rokom provjere od pet godina,  dok je optužene Husanović Ibrahima, Kablar Omera, Vidimlić Tahira i Smajuković Sulejmana  oslobodio od optužbe da su počinili isto djelo.

Optužnicom Kantonalnog tužilaštva u Zenici od 15.06.2009. godine, isti su optuženi  da su u pogonu Departmenta čeličane preduzeća Mittal Steel d.o.o. Zenica svojim radnjama odnosno propuštanjima  izazvali opasnost po život ljudi na način opisan u optužnici, usljed čega je došlo do nasilnog gušenja plinom argonom radnika Hakanović Ibrahima, Bektaš Rame i Smriko Muje od čega su na licu mjesta preminuli.

Postupajući po navedenoj optužnici sudija je izveo 98 dokaza, od toga izvedeni su 71 materijalni dokaz optužbe i odbrane, saslušana 22 svjedoka, dva tima vještaka optužbe (Instituta za Metalurgiju „Kemal Kapetanović“ i Rudarsko geološko-građevinskog fakulteta Tuzla) i tri vještaka odbrane.

Počev od statusne konferencije održane dana 14.10.2009. godine, glavni pretres se u kontinuitetu odvijao na dvadest ročišta zaključno sa 07.07.2010. godine kada su optužba i odbrana iznijeli završne riječi.

Pored ostalih sud je na strani osuđenih kao olakšavajuću okolnost uzeo i činjenicu da su glavni projektant firme Danieli i Institut „Kemal Kapetanović“ iz Zenice direktno doprinijeli nastanku predmetne nesreće i da su  nadležni državni organi za izdavanje potrebnih odobrenja za građenje i provođenja nadzora  indirektno doprinijeli nastanku predmetne nesreće propuštajući da u okviru svog djelokruga rada odrade svoje poslove u vezi izgradnje novog pogona Čeličane.

Na pismeni otpravak presude stranke i branioci mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana, dok oštećeni mogu izjaviti žalbu na odluku o troškovima
postupka i imovinsko-pravnom zahtjevu


Alisa (Varupa) Radončić, portparol Općinskog suda u Zenici
Čitano 4387 puta Zadnji put promjenjen petak, 29 Juli 2011 19:11