Printaj ovu stranu
utorak, 24 Decembar 2013 03:47

E-registri i u ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, organizirat će danas prezentaciju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Zeničko-dobojskom kantonu. Projekt je počeo u februaru 2013. godine potpisivanjem Ugovora o saradnji između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i IFC-a. 

 

Osim uspostave E-Registra svih administrativnih postupaka koji se provode u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, kroz projekt će se postići i unapređenje uslova za pravne subjekte i građane kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka i kvalitetnije pružanje usluga, smanjenje rizika i troškova poslovanja, povećanje efikasnosti administracije skraćenjem rokova i koraka u rješavanju predmeta, te povećanje transparentnosti rada organa uprave i uspostavljanje mehanizma za smanjenje troškova upravnih postupaka. 

 

U periodu februar-decembar 2013. godine, a kako bi se realizovao projekt, Vlada ZDK-a je donijela više odluka, te u konačnici i inicirala usvajanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim postupcima na Skupštini ZDK-a, kojim su učinjene uštede u vidu smanjenja taksi i naknada za građane i pravna lica u pojedinim administrativnim postupcima, dok je za druge administrativne postupke utvrđeno smanjenje dokumentacije i rokova rješavanja. 

 

U toku projekta vršeni su radni sastanci, treninzi i konsultacije od strane predstavnika IFC-a.

 

E-registar će nakon prezentacije biti postavljen na službenu web stranicu ZDK-a, tako da će svi zainteresirani moći vidjeti koliko košta postupak dobijanja dozvole, certifikata, licence..., za koliko vremena se rješava zahtjev, obrazac zahtjeva i odgovorna osoba za svaki administrativni postupak. 

 

Projekt poboljšanja poslovnog okruženja u Zeničko-dobojskom kantonu realizovan je uz pomoć Kraljevine Švedske i njene razvojne agencije, saopćeno je iz Press službe ZDK-a.

Posljednje od

Povezani članci (by tag)