27 Juni 2022
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
srijeda, 23 Oktobar 2013 06:37

Koalicija za invalidne osobe

Obavijest o implementaciji Programa za organizacije osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama za ostvarivanje ciljeva Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH.

 

Svrha Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koju je Bosna i Hercegovina ratificirala jeste da promovira, štiti i osigura puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane svih osoba sa invaliditetom, te da promovira poštivanje njihovog urođenog dostojanstva. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kroz izradu Akcionih planova za ostvarivanje ciljeva Strategije u oblasti invalidnosti FBiH, nastoji ispoštovati svoje obaveze, pomoći osobama sa invaliditetom u stvaranju normalnih uvjeta života i uklanjanje svih barijera i diskriminacije.

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom u 2013. godini implementira Program “Podrška izrade lokalnih akcionih planova za implementaciju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011.-2015.” u kantonima: Sarajevski, Tuzlanski, Bosansko-podrinjski, Hercegovačko-neretvanski i Zeničko-dobojski.

 

U Zeničko-dobojskom kantonu formirana je Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom, potpisan Sporazum o radu i djelovanju Koalicije koju čine 10 organizacija: Savez slijepih ZE-DO kantona,Udruženje “Humanost-societas humanitatis”, Udruženje “Lotos”, Udruženje gluhih i nagluhih osoba ZE-DO kantona, Udruženje “Dlan”, Udruženje “Svijet u slikama”, Udruženje slijepih građana općine Tešanj, Udruženje slijepih građana općine Visoko,Udruženje građana oboljelih omišićne distrofije ZDK i Udruženje “Svjetlost”.

Projekat Podrške izrade LAP za implementaciju Strategije u oblasti invalidnosti finansijski podržava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Lider Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom u ZE-DO kantonu je udruženje “Svjetlost”, a tehničku podršku ovom Programu pruža Udruženje slijepih kantona Sarajevo.

 

Program se realizira kroz 4 komponente:

Trening program;

Formiranje i rad koalicija organizacija osoba sa invaliditetom;

Izrada akcionih planova i ciljeva Strategije.

Trening program se sastoji od četiri, tematski različita modula na teme:

Modul I- “Ljudska prava i sredstva za postizanje jednakih mogućnosti”

Modul II- “Uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne politike”

Modul III- “Popis potreba osoba sa invaliditetom i postojećih resursa zajednice”

Modul IV- “Izrada nacrta lokalnih planova akcije u oblasti invalidnosti” i “Monitoring”

 

Planirano je da Program traje od jula do decembra 2013. godine

 

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ZE-DO kantona će na bazi iskustva definisati potrebe, resurse i prioritete osoba sa invaliditetom na nivou lokalnih zajednica, izradit će nacrte lokalnih akcionih planova u oblasti invaliditeta i iste predložiti lokalnim donosiocima odluka na usvajanje. Planirano je da se početkom decembra 2013. godine uradi prvi draft lokalnih akcionih planova. Završni dio Projekta je promocija Lokalnih akcionih planova i ciljeva Strategije, gdje će se kroz medijske kampanje djelovati na podizanje znanja i interesovanja javnosti i ključnih subjekata za pitanja od značaja za osobe sa invaliditetom.

 

Do sada su održana dva modula:

I modul održan je 5. i 6.10.2013 godine u Zenici

II modul održan je 19. i 20.10.2013. godine u Zenici, dok je realizacija preostala dva modula planirana za novembar, odnosno decembar ove godine.

 

Za  Koaliciju OOSI ZDK:

Murisa Begagić