26 Maj 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
utorak, 04 Novembar 2014 19:02

Poticaji za uzgoj malina

B O S N A   I   H E R C E G O V I N A - FEDERACIJA   B i H - ZENIČKO –DOBOJSKI KANTON - O P Ć I N A    Z E N I C A - Služba za ekonomske odnose i  poduzetništvo - Na osnovu programa mjera za unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Zenica  Služba za ekonomske odnose i poduzetništvo  raspisuje  J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava  poticaja za zasnivanje novih zasada pod malinom      

 

1. Pozivaju se fizička i pravna lica da podnesu zahtjev za odobravanje poticajnih sredstava za zasnivanje novih zasada maline.

2. Korisnici sredstava mogu biti sva fizička i pravna lica  koja na propisanom obrascu  podnesu zahtjev sa potrebnom dokumentacijom koja je navedena u tački br.4.

3. Pravo na dobijanje poticaja mogu ostvariti slijedeća lica:

- Poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenata i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području općine Zenica.

- Poljoprivredni proizvođač koji je zasnovao  zasad maline do 15.12.2014.godine sa sortama Vilamet ili Miker 

- Da je podnosilac vlasnik parcele na kojoj je zasnovao zasad ili da je zakupio parcelu na period od 12 godina

- Da ima mogućnost navodnjavanja zasada maline

4. Potrebna dokumentacija:

a. Popunjen obrazac zahtjeva

b. Kopiju katastarskog plana parcele na kojoj je predviđena sadnja maline ne stariju od 12 mjeseci

c. Ukoliko nije vlasnik parcele treba priložiti  ovjerenu kopiju o zakupu ili o korištenju bez nadoknade za period od 12 godina.

d. Poreznu fakturu za kupljeni sadni materijal s ličnim podacima

e. Certifikat o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala

f. Fotokopiju bankovnog žiro računa

g. Izjava o tačnosti dostavljenih podataka

    5. Prijave se podnose na protokolu Općine do 15.12.2014. godine

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 208-000 lok 148.