22 Maj 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
ponedjeljak, 03 Septembar 2012 07:16

Prijedlozi Privredne komore

Upravni odbor Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona na svojoj sjednici sagledavajući stanje u privredi Zeničko-dobojskog kantona za period 01. - 06. mjesec 2012. godine, a na osnovu statističkih indikatora privrednih kretanja i informacija i spoznaja sa terena, do kojih se došlo u svakodnevnom djelovanju Komore po pojedinim privrednim sektorima, konstatovao je slijedeće:


• Ukupna industrijska proizvodnja u periodu januar - juni 2012. godine u odnosu na isti period 2011. godine manja je za 10,7%, dok je u Federaciji BiH manja za 6%. Stanje privrede Zeničko-dobojskog kantona, nažalost od desetog mjeseca 2011. godine kontinuirano se pogoršava.;
• Ukupna vanjskotrgovinska razmjena u Kantonu u oba pravca (izvoz+uvoz) manja je za 0,1% nego u istom periodu 2011. godine. Kanton je zadržao lidersku poziciju u izvozu u Federaciji BiH i čini cca 29% ukupnog izvoza Federacije BiH, odnosno 19,42% izvoza BiH. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 108,2%.;
• Broj zaposlenih u Kantonu umanjen je za 2,5% u odnosu na mjesečni prosjek u 2011. godini. Nezaposlenost je povećana za 0,7% u odnosu na isti mjesec 2011. godine. Broj od 52.965 zaposlenih u privredi Zeničko-dobojskog kantona finansira 57.526 penzionera, preko 30.000 korisnika raznih socijalnih davanja, za 48.000 nezaposlenih u Kantonu uplaćuju se socijalno i zdravstveno osiguranje kao i plate za cca 8.250 budžetskih korisnika, a također participira u punjenju budžeta općina Federacije BiH i BiH, što je ekonomski neodrživo.;
• Kanton i dalje ima nižu prosječnu plaću u odnosu na sve ostale Kantone u Federaciji BiH izuzev Srednjobosanskog i Posavskog kantona.


U cilju sagledavanja i prevazilaženja izuzetno teškog stanja u oblasti privređivanja na području Kantona Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Upravni odbor Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona održali su Zajedničku sjednicu 17. jula ove godine, na kojoj su usaglašeno utvrdili prioritetno slijedeće aktivnosti:


1. NOVI ZAKON O RADU I POSTOJEĆI OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR

Novi Zakon o radu a naročito u dijelu koji se odnosi na zaključivanje i primjenu kolektivnih ugovora (opći, granski i pojedinačni) mora biti prilagođen realnim potrebama i mogućnostima privrednog sektora, radi čega je neophodno promptno, postojeći opći kolektivni ugovor staviti van snage i isti prilagoditi realnim mogućnostima privrednog sektora.

2. ZAKON O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BiH

Neophodno je odmah pokrenuti aktivnosti na izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH na taj način da se učešće kantona u raspodjeli javnih prihoda utvrđuje i na osnovu ekonomskih kriterija a ne samo na osnovu neekonomskih kao što je to sada slučaj.

3. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Dosadašnja praksa u primjeni Zakona o javnim nabavkama je nesumnjivo pokazala da predstavlja prepreku u blagovremenom izvođenju radova i pružanju usluga radi čega se predlažu izmjene kojima bi odabir najpovoljnijeg ponuđača bio realniji, zaštitili se interesi investitora i ponuđača, smanjio se broj žalbi u postupku a čitav proces znatno ubrzao.

4. POREZI I DOPRINOSI NA PLAĆE

Smanjenje visine poreza i doprinosa na plaće i iz plaća je višegodišnji zahtjev privrednika jer je nedopustivo postojeće prekomjerno opterećenje privrede radi čega se odmah mora pristupiti reformi u ovoj oblasti.
5. SPREČAVANJE NELAGALNOG RADA I RAD INSPEKCIJSKIH ORGANA

Aktivnosti nadležnih inspekcijskih organa na sprečavanju nelegalnog rada ne mogu biti ˝akcijske˝ prirode već stalan i intenzivan proces, uz preduzimanje efikasnih zakonskih mjera prema svima koji u takvim nelegalnim aktivnostima učestvuju i moraju biti prvenstveno preventivnog i instruktivnog karaktera a ne represivnog i da inspekcijski nadzor ne ometa proces rada kontroliranog subjekta.

6. OLAKŠICE PRI FORMIRANJU NOVIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Procedure osnivanja novih privrednih društava se moraju olakšati, pojednostaviti i pojeftiniti.

7. ZAŠTITA DOMAĆE PROIZVODNJE

Domaća proizvodnja se mora zaštiti od prekomjernog uvoza roba koje sami proizvodimo u dovoljnim količinama i kvalitetu, uvođenjem privremenih mjera ograničenja uvoza, kvota i zabrana dozvoljenih bilateralnim sporazumima i CEFTA sporazumom od strane nadležnih domaćih državnih organa.

8. ZAJEDNIČKO DJELOVANJE NA REALIZACIJI ZAKLJUČAKA

 

S obzirom da je realizacija gore navedenih zaključaka u nadležnosti organa Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine dogovoren je način zajedničkog i koordiniranog djelovanja Vlade Kantona i Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona na realizaciji gore nevadenih aktivnosti.