22 Maj 2024
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
petak, 21 Septembar 2012 15:07

Otvorena MHE Gornji Čajdraš

Danas je u Gornjem Čajdrašu, oko pet  kilometara od Zenice, otvorena prva mini hidroelektrana u BiH, jedinstvena u Bosni i Hercegovini , koja proizvodi električnu energiju iz vode za piće. Elektranu je izgradilo Javno preduzeće "ViK" po vlastitom idejnom rješenju i vlastitim sredstvim, za koju je uzeta protočna voda sa vodovoda za grad Zenicu, koja ide iz Kruščice kod Viteza. Svečanosti i ceremoniji otvorenja prisustvovali su, gotovo, svi predstavnici društveno-političkh struktura općine i kantona, nekih preduzeća, naučnih ustanova i više desetina građana.

 

Uvodni govor je održao direktor VIK-a, glavnog investitora ove mini hidroelektrane, Ekrem Kahriman, koji je u kratkim crtama iznio podatke o hidroelektrani, te nabrojao sve timove i stručne saradnike kod gradnje. Između ostalog, napomenuo je da snaga ove hidroelektrane 485 KW i da će godišnja proizvodnja iznositi 3.200 megavatsati. Izgradnja je koštala 1,2 miliona KM, a izgrađena je vlastitim sredstvima preduzeća "Vodovod i kanalizacija"-Zenica.  Hidroelektranu je pustio u rad načelnik općine Zenica, gospodin Husejin Smajlović.

 

E. Imamović za Zenicablog

 

JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica je izgradilo mini hidroelektranu „Čajdraš“ koja se nalazi na postojećem transportnom cjevovodu DN 400 od našeg največeg izvorišta u Kruščici (Općina Vitez) do rezarvoara „Zmajevac II“ u Zenici, na mjestu postojeće rasteretne komore u naselju Čajdraš nadomak Zenice, na udaljenosti 14,7 km od izvorišta Kruščica. Na mjestu izgrađene mini hidroelektrane „Čajdraš“, od izgradnje cjevovoda 1969. godine pa sve do sada, „višak pritiska“ iz vode se pomoću rasteretne komore ispuštao u atmosferu. Izgradnjom ove mini hidroelektrane se taj “višak pritiska” u sistemu iskorištava za proizvodnju električne energije.

 

TEHNIČKO RJEŠENJE
Strojara mini hidroelektrane „Čajdraš“, smještena je iznad postojeće rasteretne komore. Strojara je dimenzija 11,5 x 8,5 m. U strojari je smještena jedna Pelton turbina sa pripadajućom opremom snage 485 kW, sinhroni generator 600 kVA/0,4 kV, suhi transformator 0,4/10(20) kV, turbinski regulator i ostala prateća oprema. Dotok vode u strojaru je obezbjeđen tako da je na postojeći cjevovod ugrađena račva na koju se nastavila cijev DN 400. Sada, navedenom cijevi na turbinu dolazi voda pod zadanim pritiskom, turbini „preda” svoju raspoloživu energiju i onda „rasterećena” lagano pada u postojeći bazen rasteretne komore odakle, kao i do sada, istim putem, istom cijevi nastavlja ka rezervoaru “Zmajevac II” i onda u vodovodni sistem grada Zenice.

Hidroelektrana je projektovana i izgrađena tako da radi u automatskom režimu i bez posade. Sistem nadzora i upravljanje se vrši iz telemetriskog centra JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica.

 

Osnovni zahtjevi koji su bili postavljeni pri izradi projektne dokumentacije i izboru opreme su obezbjeđenje kontinuiranog toka vode u vodovodnom sistemu na kojem se nalazi i nemogućnost onečišćenja pitke vode. Traženi zahtjevi su u potpunosti ispoštovani i ne postoji mogućnost da se ugrozi sistem vodosnabdijavanja grada Zenice.

 

OPRAVDANOST IZGRADNJE
Osim povoljnog uticaja na čovjekovu okolinu (smanjenje entropije), izgradnja predmetne mini hidroelektrane “Čajdraš” takođe će povoljno uticati i na širu društvenu zajednicu. Naime, poboljšat će se stanje u elektroenergetskom sektoru ove regije i ostvarit će se prihod od prodaje električne energije koji će opet biti utrošen u dobrobit lokalne zajednice.

 

JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica, kao investitor i nosilac cijelog projekta, je Općinsko preduzeće i ono kao takvo će sredstva ostvarena prodajom električne energije usmjeravati u razvoj vodovodnog i kanalizacionog sistema grada Zenice. Uzimajući u obzir postojeće stanje u vodosnabdijevanju grada i sistemu odvodnje, novčana sredstva ostvarena prodajom električne energije će znatno uticati na poboljšanje ovih djelatnosti.

 

Kada se još uzme u obzir da se predmetna hidroelektrana gradi na već izgrađenom cjevovodu, a da cijena izgradnje vodozahvata i cjevovoda u investiciji za građevinske radove hidroelektrane na prirodnom vodotoku iznosi 75 – 80 %, dok u ukupnoj cijeni postrojenja vodozahvat i cjevovod učestvuje od 40 do 50 % u ovisnosti od dužine cjevovoda, može se zaključiti da je izgradnja mini hidroelektrane “Čajdraš” opravdana i sa energetskog i sa ekonomskog stanovišta.

 

Ukupna vrijednost investicije po predračunu iz projektne dokumentacije (Glavni projekat) procjenjena je na 1.997.566,00 KM, međutim, zahvaljujući domaćinskom odnosu i umijeću, nakon izgradnje i po izvršenom obračunu, stvarana vrijednost investicije iznosi 1.200.000,00 KM.

 

Planirana godišnja proizvodnja električne energije je 3.200 MWh i uz otkupnu cijenu, koja je za mini hidroelektrane definisana Uredbom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Sl. Novine Federacije BiH br. 36 od 16.06.2010.) i koju primjenjuje „Elektroprivreda” BiH, od 0,1243 KM/kWh dobivamo godišnji prihod od 397.760,00 KM.

 

To znači da uz troškove održavanja od 20.000,00 KM/god, rok otplate cjelokupne investicije je 3,2 godine, što je 3,5 puta kraće vrijeme otplate od investicije u prosječnoj mini hidroelektrani izgrađenoj na prirodnom vodotoku, a izvođač elektromašinskih radova se ugovorom obavezao na garanciju ispravnsti rada mHE “Čajdraš” i preuzeo sve obaveze popravke i eventualne zamjene glavne opreme (turbina, predturbinski i by-pass zatvarač, hidraulički agregat sa upravljačkom armaturom, generator sa uzbudom i blok transformator) u vremenskom periodu od 5 godina, dok je na svu ostalu opremu izdao garanciju na 3 godine.

 

Računati ekonomski vijek ove elektrane je 50 godina, međutim izgrađeni objekat i ugrađena oprema obečavaju da će ova elektrana moći raditi i narednih 100 godina.

 

Elektrana je izgrađena po ideji, predidejnom rješenju i projektnom zadatku JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica, kao i novčanim sredstvima ovog preduzeća, bez kreditnog i bilo kakvog drugog zaduženja.