25 Mart 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
ponedjeljak, 29 Oktobar 2012 08:17

Kako u i iz kružnog toka

Nekoliko sugrađana zamolilo nas je da objavimo za one koji su zaboravili ili uopće nisu naučili kako se sa vozilom ponašati na raskrsnicama sa kružnim tokom saobraćaja. Primjetili smo, a na to su ukazali i u policiji, da veliki broj vozača UOPĆE NE PALI desni pokazivač pravca (žmigavac) prilikom izlaska sa kružnog toka, što je obaveza i što će policija, uskoro, početi sankcionisati. Pročitajte - korisno je. 

Kružni tok saobraćaja je raskrsnica u kojoj se saobraćaj odvija kružno u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Kružni tok je označen vertikalnom saobraćajnom signalizacijom tj. saobraćajnim  znakom izričite naredbe - znakom obaveze: “kružni tok saobraćaja”, a može imati jednu ili više saobraćajnih  traka. Površina koja se nalazi u sredini kružnog toka se zove rondo ili rondela. Kružni tokovi se grade u cilju povećanja sigurnosti saobraćaja, da bi se smanjio broj kolizionih tačaka kod sukobljavanja saobraćajnih tokova u raskršću, te je kod istih smanjen rizik od sudara  vozila i povećana je protočnost saobraćaja. Na ulazu u kružni tok uz navedeni saobraćajni znak obično se postavlja  i saobraćajni znak “nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza”. Vozila koja ulaze u kružni tok saobraćaja moraju ustupiti prednost vozilima koja su već u kružnom toku: pravovremeno smanjiti brzinu kretanja, po potrebi zaustaviti se i fazu uključivanja izvesti bez izazivanja opasnosti ili smetnji drugim  vozilima. Prilikom uključivanja vozila u kružni tok  vozač nema obavezu uključivanja pokazivača pravca obzirom da je smjer vožnje jasan.

U kružnom toku, izuzetno, saobraćaj može biti regulisan bez saobraćajnog znaka “nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza”, npr. sa svjetlosnom signalizacijom (semaforima) ili drugim saobraćajnim znakovima, te se u tim slučajevima primjenjuju opšta pravila prvenstva prolaza, a u skladu sa postavljenom signalizacijom.
Kada se približavate raskršću sa kružnim tokom saobraćaja neophodno je da:

  • pravovremeno uočite znakove za vođenje saobraćaja ispred kružnog toka (znak „raskršće“);
  • planirate svoju vožnju i donesete odluku o kretanju ka vašem odredištu (na kojem dijelu kružnog toka ćete se isključiti)
  • izaberete odgovarajuću saobraćajnu traku, a po potrebi prestrojite se pravovremeno i sigurno (provjerite ostali saobraćaj putem vozačkih ogledala/“mrtvog ugla“, dati pokazivač pravca);
  • prilagoditi brzinu kretanja, te ustupiti prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću kružnim tokom (ako u raskršću ne vrijedi desno pravilo ili pak saobraćajnom signalizacijom nije na drugi način regulisan saobraćaj).

 


Kod kružnih tokova sa više saobraćajnih traka i ovisno od odredišta u koje želite stići potrebno je da izaberete pravilnu putanju kretanja. Ako postoje horizontalna i vertikalna signalizacija u kružnom toku nephodno je istu slijediti i uvažavati. Brzinu kretanja vozila prilagoditi građevinsko-tehničkim elementima raskršća i saobraćaja  drugih vozila. Izbjegavati nepotrebna ubrzavanja i preticanja. Kod promjene saobraćajne trake potrebno je pravovremeno dati pokazivač pravca. Ako je drugi vozač u fazi prestrojavanja, prilagodite brzinu i olakšajte mu promjenu saobraćajne trake.

Na slijedećoj skici su date putanje kretanja vozila u kružnom toku sa dvije saobraćajne trake ovisno od mjesta isključenja. Ako se želite isključiti prvom ulicom -1, izaberete desnu saobraćajnu traku tj. zelenu putanju. Ako namjeravate voziti ravno u drugu ulicu -2, vozite crvenom putanjom. U slučaju skretanja u treću ulicu –3, vozite unutrašnjom plavom putanjom (prestrojavanja izvesti pravovremeno i na lokacijama datim na skici – mjesto prestrojavanja u kružnom toku omogućuje i skretanje u „drugu“ ulicu). Da bi se sa vozilom  vratili  u istu ulicu -4, potrebno je da vozite unutrašnjom narandžastom putanjom. Isprekidane putanje se koriste u slučaju veće gustine i intenziteta saobraćaja u kružnom toku.
Ova pravila kretanja vrijede i predstavljaju osnovu kada u kružnom toku ima više saobraćajnih traka.

Kod isključivanja vozila iz kružnog toka saobraćaja je neophodno da pozorno pratite uvjete saobraćaja oko vašeg vozila, pravovremeno uključite desni pokazivač smjera kretanja, te obratite pozornost na opasnost od preplitanja smjerova vožnje.

 

Ako se pak isključujete iz lijeve saobraćajne trake trebate biti posebno pažljivi na vozila u desnoj saobraćajnojj traci jer ista mogu nastaviti vožnju u kružnom toku. Dato prestrojavanje izvesti samo ako ste sigurni da vozila iz desne saobraćajne trake skreću desno. Ako gustoća saobraćaja ne dozvoljava predmetno isključenje, ne isključujte se na silu, provezite još jedan krug i obavite radnju sigurno u slijedećem pokušaju. Kod isključivanja iz kružnog toka saobraćaja treba ustupiti prednost prolaska pješacima i biciklistima koji prelaze izlaznu cestu (npr. sastavni dio kružnog toka su biciklistički i pješački prijelaz).

preuzeto sa BIHAMK