11 Decembar 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
utorak, 30 Decembar 2014 00:48

Dječiji Parlament Grada Zenice

U maloj sali Gradske uprave Zenica održana je sesija na kojoj je formiran Dječiji parlament grada Zenice. Ovom jedinstvenom događaju su pored članova/ica Dječijeg parlamenta prisustvovali su i predstavnici Udruženja „Naša djeca“ Zenica te predstavnici Gradske uprave.

 

Djeca su za predsjednicu svog parlamenta izabrala Vildanu Hodžić, a Asju Mujdanović za njenu zamjenicu. Izabrane su dugogodišnje članice Udruženja „Naša djeca“ Zenica i neformalne grupe djece pod nazivom Dječiji parlament koja je djelovala u ovoj organizaciji.

 

Pravo djeteta na učešće je regulisano članom 12. UN Konvencije o pravima djeteta koju je potpisala Bosna i Hercegovina. Države članice treba da obezbijede djetetu pravo na slobodu izražavanja mišljenja o svim pitanjima koja se tiču djeteta.

 

Jedno od četiri principa Konvencije (pored nediskriminacije, prava na život i razvoj i najboljeg interesa djeteta) jeste i princip učešća. Upravo taj princip treba biti putokaz odraslim osobama u odnosima prema djeci tokom njihovoga odrastanja.

 

Osnaživanjem djece i mladih  da uzmu učešće u procesima odlučivanja, imaćemo veće izglede da postanemo uspješno društvo u kome će individualni doprinos pojedinca biti vrijedan pažnje u zajednici u kojoj žive. Trebamo biti svjesni da su djeca ta koja najbolje znaju svoje potrebe i probleme te zbog toga trebamo  polaziti od njihovog stajališta, pružiti im potporu i poticati i ostvariti saradnju djece i odraslih.

 

Djeca imaju prirodnu potrebu da učestvuju u lokalnoj zajednici, da reagiraju na određene pojave kada je ugroženo njihovo pravo ili pravo njihovih vršnjaka. Kao izraz potrebe zaštite interesa djece, formiran je  Dječiji parlament grada Zenice. Potreba za formiranjem, odnosno formalizovanjem rada Dječijeg parlamenta proistekla je iz trogodišnjeg rada sa neformalnog grupom djece, a pod istim nazivom. 

 

Dječiji parlament, će predstavljati neformalno uključivanje djece u djelovanje i odlučivanje gradske vlasti, dječije participacije u zajednici, kao i priliku da djeca iznose svoja mišljenja i kritike. Također, djelovanje parlamenta bi omogućilo i da se dječije mišljenje čuje prilikom procesa  donošenja odluka bitnih za djecu.                         

 

U nastavku teksta slijedi pregled grupe koja je osnovana u Udruženju „Naša djeca“ Zenica. 

 

 GRUPA „DJEČIJI PARLAMENT“

Grupa „Dječiji parlament“ Udruženja „Naša djeca“ Zenica osnovana je 2011. godine, u sklopu aktivnosti projekta „Snažniji glas za djecu“ pod okriljen rada istoimene mreže NVO za prava djeteta. Kroz Parlament je prošlo desetine djece iz različitih osnovnih i srednjih škola u Zenici. Danas Parlament broji 20ak članova, djevojčica i dječaka, koji se sastaju svake sedmice. Sa grupom se realizuje niz radionica o dječijim pravima, kroz koja se potiče kritičko i kreativno razmišljanje. 

 

Parlament je do danas realizovao niz aktivnosti koje su imale za cilj da poboljšaju položaj djece u zajednici, te da ukažu na niz problema sa kojima se djeca susreću. 

 

Grupa je učestvovala u projektima:

„Snažniji glas za djecu“

„Upravljanje po mjeri djeteta“

„Glas djece“

„Učešće djece u zajednici“ 

„Investiranje za djecu“ 

 

U okviru navedenih projekata djeca su provela istraživanje o primjeni Generalnih mjera implementacije Konvencije o pravima djeteta, u sklopu kojeg su realizovali fokus grupe sa svojim vršnjacima, te intervjue sa predstavnicima iz Općinskog (sada Gradske) uprave. Sačinili su „Child friendly report“, sa rezultatima istraživanja i preporukama, a prilagođen njihovim vršnjacima. 

 

Učestvovali su u zagovaranju za ratifikaciju Opcionog protokola o komunikacijskim procedurama, te uputili pismo Vijeću ministara, skupa sa ostalim dječijim grupama u Bosni i Hercegovini. Bili su dio i Dječijeg parlamenta, pripremili prezentaciju istraživanja koje je proveo Unicef u Bosni i Hercegovini, prezentovali iste u Parlamentarnoj skupštini BiH i obratili se političkim strukturama. 

 

Zagovarali su, zajedno sa istraživačkim timom Udruženja „Naša djeca“ Zenica, za veću vidljivost djece u lokalnom budžetu. U okviru zagovaranja, osmislili su poruke i snimili radio i video jingl namijenjem predstavnicima vlasti i svim građanima. Poručili su da je Ulaganje u djecu, ulaganje u budućnost društva. 

 

Članovi grupe su svake godine obilježili bitne datume za djecu, među kojima su najznačajniji Međunarodni dan djeteta, Dječija nedjelja i Dan planete Zemlje. Kroz aktivnosti su pokušali da skrenu pažnju djece, odraslih i vlasti na položaj djece, kao i na aktivnosti koje bi značile poboljšanje položaja. Svake godine, grupa posjeti i Odjel pedijatrije KBZ, gdje se druži sa djecom smještenom u bolnici i uruči im simbolične poklone za novogodišnje praznike. 20. novembra 2014. godine, grupa je sačinila i pismo načelniku i vijećnicima, kojim je upozorila na potrebu za većim izdvajanjima za potrebe djece. Pismo je uručeno navedenima prije svećane sjednice, kada je Zenica proglašena gradom. 

 

Kroz gore navedene aktivnosti, pored skretanja pažnje na dječija prava, grupa promoviše i kulturu, te potiče djecu na kreativno izražavanje i čitanje. Tako se povodom navedenih datuma nerijetko organizuju i konkursi za djecu iz svih osnovnih škola, u okviru kojih se pozivaju da dostave literarne i likovne radove na određene teme. Radovi se nagrađuju poklon knjigama ili godišnjim članarinama na dječijem odjelu Gradske biblioteke Zenica. 

 

Grupa je provela i nekoliko akcionih planova u zajednici, od kojih se izdvaja idejno rješenje i izgradnja parka u Mjesnoj zajednici Nova Zenica. Nakon toga, sačinjen je i imlementiran i drugi Akcioni plan u zajednici pod nazivom „Svi smo isti, samo imamo različite potrebe“. U sklopu realizacije ovog AP, djeca su zajedno sa voditeljima posjetila Dnevni centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u Visokom, podijelila iskustva sa njima, te nakon toga kreirali radio i video jingl posvećen otklanjanju predrasuda prema djeci sa posbnim potrebama. Također, članovi grupe se mogu ponositi da su bili nosioci implementacije još jednog akcionog plana, u okviru kojeg je izgrađeno i prvo kombinovano/inkluzivno igralište u Bosni i Hercegovini, prilagođeno svoj djeci. 

 

Cilj postojanja i djelovanja Dječijeg parlamenta je da okupi što veći broj djece koja će poznavati svoja prava, a samim tim i biti borci za ista. Grupa prepoznaje probleme u zajednici i radi zagovaranja sa ciljem rješavanja ili ublažavanja veličine tih problema. Grupa također prati implementaciju dječijih prava u zajednici. Upravo ovo je jedan od koraka u nizu koji je potreban da se dostigne status „Općina/grad po mjeri djeteta“. 


Tim Udruženja „Naša djeca“ Zenica