08 Juni 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
ponedjeljak, 22 Decembar 2014 02:40

Direktorske plaće u FBiH

Direktori javnih preduzeća u Federaciji BiH iz oblasti komunikacija i saobraćaja, bez obzira na to koliko su uspješna preduzeća kojima upravljaju, primaju za bh. uslove vrlo visoke plaće, koje su uglavnom veće od 4.000 KM.

 

Napominjemo da je riječ o neto plaći, pa su ukupna primanja, ako se dodaju naknade po raznim osnovama, daleko veća.

 

Pristojne iznose dobijaju i članovi nadzornih odbora ovih preduzeća, uglavnom veće od 1.000 KM.

 

Podatke je zvanično dostavilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, kao odgovor na poslaničko pitanje delegata u Domu naroda F BiH, Amira Zukića.

 

Prema zvaničnom dopisu Ministarstva, prosječna plaća uprave javnog preduzeća kreće se u iznosu od 4,5 do 5 prosječnih plaća u F BiH. Za 2013. godinu prosječna plaća je iznosila 841 KM.

 

Tako direktor JP HP d.o.o Mostar prima neto plaću u iznosu 3.868 KM, predsjednik nadzornog odbora mjesečno dobije 1.513, a članovi nadzornog odbora 1.211 KM.

 

Direktor JP 'Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar' mjesečno zaradi 4.120 KM, predsjednik nadzornog odbora 1.488 KM, a članovi 1.190 KM.

 

Direktor 'BH Telecoma' zvanično ima neto plaću u iznosu od 4.205 KM, predsjednik nadzornog odbora dobija 1.682 KM, a članovi 1,345 KM.

 

Isti iznos mjesečne neto plaće dobija i direktor JP BH Pošte, dakle 4.205 KM, dok predsjednik nadzornog odbora mjesečno na ruke dobije 1.429 KM. Članovi nadzornog odobra primaju 1.143 KM.

 

Pet prosječnih plača zarađuje i direktor JP 'Autoceste Federacije BiH'. Predsjednik privremenog nadzornog odbora dobije 1.177 KM, a članovi po 942 KM.

 

Isti iznos dobijaju predsjednik i članovi nadzornog odbora u preduzeću Ceste Federacije, dok direktor zarađuje 4.121 KM.

 

Plaća direktora u JP Ceste d.d Mostar je nešto manja, iznosi 3.616 KM. Predsjednik i članovi nadzornog odbora dobijaju 1.093, odnosno 847 KM.

 

Isti iznos prima i direktor JP 'Sarajevoputevi', dok članovi i predsjednik nadzornog odbora zarađuju nešto manje - 807, odnosno 1.009 KM.

 

Neto plaću veću od 4.000 KM ima i direktor B&H Airlines. Njegova plaća je 4.038 KM. Primanja u nadzornom odboru su 1.177, odnosno 942 KM.

 

Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo mjesečno zarađuje 4.205 KM, a naknade za člansvo u nadzornom odboru su 1.429, odnosno 1.143 KM.

 

Nije loše biti ni direktor Željeznica F BiH - neto plaća 4.205 KM. Za predsjednika i članove nadzornog odbora naknade su 1.177, odnosno 942 KM.