11 Juni 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
subota, 26 Juli 2014 02:45

Protiv nasilja nad ženama

Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatija kao Istanbulska konvencija, od 1. augusta stupit će na snagu u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je jedna od 11 evropskih država koje su raticifirale Konvenciju, među kojima se nalaze još Albanija, Andora, Austrija, Danska, Italija, Crna Gora, Srbija, Španija i Turska. Konvenciju su također raticifirale Francuska i Švedska, ali u tim zemljama na snagu će stupiti od 1. novembra 2014. 

 

- Kovencija je prvi međunarodnipravno-obvezujući instrument otvoren za sve zemlje svijeta koji pruža sveobuhvatan set mjera za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a predviđa i kaznu za počinitelja - istaknula je na današnjoj konferenciji za medije zamjenica predsjedavajućeg Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Ismeta Dervoz. Dervoz je istaknula da se kršenje prava i nasilje nad ženama, 

nažalost, dešava svakodnevno svugdje u svijetu, zbog čega se u posljednjim godinama posebna pažnja posvećuje navedenom problemu.

 

- Nasilje nad ženama ima dalekosežne posljedice na žrtve i društvo u cjelini. S posebim zadovoljstvom ističem da je Parlamentarna skupština BiH u kratkom periodu, za manje od godinu dana, učinila sve što je potrebno za potpisivanje, a zatim za ratifikaciju Istanbulske konvencije. BiH je 8. marta postala šesta zemlja, članica Vijeća Evrope, koja je raticifirala dokument - kazala je Dervoz. Dodala je da je ovo jedan od rijetkih primjera kada je BiH pokazala odlučnost da uz koordinaciju vladinih institucija i saradnju nevladinih organizacija prihvati međunarodni dokument od značaja.

 

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova u BiH Samra Filipović-Hadžiabdić bila je članica komiteta koji je radio na pripremi ovog dokumenta za BiH.   Filipović-Hadžiabdić je naglasila da je u oblasti nasilja nad ženama, nasilja u porodici i ravnopravnosti spolova, stupanje na snagu Istanbulske konvencije je jedan od najbitnijih događaja, za koji se nada da će biti obilježavan svake godine u BiH i drugim zemljama svijeta.

 

- Raticifiranjem Konvencije BiH se obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja, te kažnjavanja počinitelja nasilja. Konvencija je prvi dokument u svijetu koji prepoznaje neravnopravnost spolova kao uzrok nasilja nad ženama i nasilja u porodici i definiše način kako da se ovaj uzrok eliminiše - objasnila je Filipović-Hadžiabdić.

 

Zaključila je da je Agencija za ravnopravnost spolova u BiH izradila stategiju za provedbu Konvencije, koja predstavlja sveobuhvatan okvir kojim se definira način provedbe Istanbulske konvencije u BiH i usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira s odredbama Konvencije. Strategija je izrađena za period od 2014. do 2018. godine i trenutno je u postupku usvajanja u Vijeću ministara.  Konvencija prepoznaje nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije žena, a prekršaje kao što su uhođenje, prisilan brak, sakaćenje ženskih genitalija, prisilan pobačaj i prisilnu sterilizaciju kao krivično djelo. Konvencija, koju je Vijeće Evrope usvojilo 7. aprila 2011. godine, a otvorena je za potpisivanje 11. maja iste godine, također predviđa da tradicija ili tzv. čast ne mogu biti opravdanje za nasilje nad ženama.