Printaj ovu stranu
petak, 11 Juli 2014 02:46

Novac za istraživačke radove

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, upriličeno je potpisivanje ugovora o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2014. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. 

 

Ugovore su potpisali federalni ministar obrazovanje i nauke Damir Mašić i rektori odnosno ovlašteni predstavnici osam javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH, a Ministarstvo je za ove namjene u budžetu za 2014. godinu osiguralo više od 1.300.000,00 KM. 

 

Ugovorima su, među ostalim, obuhvaćeni programi podrške izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, naučnog usavršavanja, međuinstitucionalne naučnotehnološke saradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinasiranja istraživačkog rada i studijskih boravaka. 

 

Također, ovi ugovori se odnose i na projekte i programe opremanja naučnih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora te nabavka prioritetne opreme za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad. 

 

Ugovori su potpisani sa Univerzitetom u Sarajevu (501.750,00 KM), Univerzitetom "Džemal Bijedić" Mostar (133.800,00 KM), Sveučilištom u Mostaru (183.975,00 KM), Univerzitetom u Bihaću (117.075,00 KM), Univerzitetom u Zenici (150.525,00 KM), Univerzitetom u Tuzli (217.425,00 KM), te sa Franjevačkom teologijom Sarajevo ( 16.725,00 KM) i Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu (16.725,00 KM). 

 

"Na osnovu pozitivnih iskustava iz prošle godine, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je i ovaj put u proces raspodjele sredstava za oblast nauke uključilo i samu akademsku i naučnu zajednicu te je podrška dodijeljena direktno javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine",  kazao je federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić. 

 

Dodao je kako su "ugovorima precizno uređena prava i obaveze institucija, dok će Ministarstvo vršiti nadzor nad namjenskim utroškom sredstava“.  Kazao je i kako će Ministarstvo kontinuirano da podržava razvoj nauke te naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u budžetu za 2014. godinu osiguralo ukupno 3.765.000,00 KM za oblast nauke.                         

 

Nedavno su potpisani i ugovori o sufinansiranju institucija nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu u 2014. godini, u iznosu od 965.000,00 KM, dok će preostala sredstva biti dodijeljena putem javnog poziva ostalim naučnim ustanovama i društvima te pojedincima koji nisu zaposleni na nekoj od javnih visokoškolskih i naučnih ustanova. Također, dio sredstva bit će dodijeljen u okviru konkursa za finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata, uzimajući u obzir sveukupni značaj i razvojne prioritete Federacije BiH u različitim naučnim oblastima, te za finansiranje preuzetih obaveza po osnovu bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne naučno-tehnološke saradnje. 

Posljednje od

Povezani članci (by tag)