15 Avgust 2022
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
četvrtak, 29 Maj 2014 20:14

Izvještaj o klizištima u Zenici

Na brifingu Općinskog  štaba civilne zaštite  analizirane  su do sada poduzete mjere i planirni zadaci  za nastavak djelovanja na terenu.   Generalna ocjena Štaba je da se stanje nakon proglašenja  prirodne nestreće  na podučju općine Zenica sve više poboljšava.  I dalje se nesmanjenim intenzitetom i sa svom raspoloživom mehanizacijom i ljudstsvom  nastavljaju aktivnosti  na osposobljavanju putnih komunikacija na cijelom području općine.


Fokus aktivnosti  je na lokaciji Zenica-Babino-Arnauti. Danas je na lokalitetu Kula –Miljkovići planirano postavljanje betonskih gabinona, nasipanje drenažnog materijala  i rasterećenje tijela klizišta odvozom zemlje. Klizište je dugo skoro jedan kilometar i ima pet izvora vode što usložnjava  radove. Na radilištu su  pored neohodne  mehanizacije neprekidno  angažovane ekipe  civilne zaštite, dobrovoljnog vatrogasnog društva i lokalnog stanovništva koje odvode vodu iz tijela klizišta.Ukoliko ne dođe do nepredviđenih situacija do kraja dana bi se mogla otvoriti  putna komunikacija  prema Babinskom slivu uz postavljanje adekvatne signalizacije.

 

Raščišćavanje ove komunikacije  omogućit će  se  nastavak radova na ospobljavanju putnih komunikacija  prema svim selima Babinskog sliva. Putni pravac Nemila-Bistričak-Žičara je u stanju minimalne prohodnosti za terenska vozila.Planirano je da se danas na tu lokaciju upute inženjerske ekipe koje bi snimile situaciju i potrebe za mehanizacijom  na tom terenu, kako bi se poduzele mjere  za povećanje stepena prohodnosti na putevima prema selima koja gravitiraju  Bistričaku. Građevinska operativa  nastavlja održavati minimalnu prohodnost putnog pravca Nemila-Orahovica. Također se pokušava  osposobiti  putna komunikacija  prema  naselju Mala Rijeka.

 

Na sve lokalitete zahvaćene  klizištima kontinuirano se  dostavljaju  cijevi za odvodnju vode  iz klizišta i nasipni matetrijal  za popunjavanje pukotina. Štab i ovom prilikom apeluje na građanstvo da se u što većem  broju angažuju na  terenu na iskopavanju kanala za odvodnju vode iz klizišta  kako bi se  preventivno djelovalo  u slučaju novih kiša koje se najavljuju ovih dana. Štab je uputio zahtjev  Oružanim snagama BiH, koje od iduće sedmice učestvuju u međunarodnoj vojnoj  vježbi   zaštite i  spašavanja u prilikama prirodnih nesreća da po mogućnosti svoje snage i mehanizaciju usmjere na rasščišćavanje područja Topčić Polje, Bistričak  i Babinski sliv.

 

Geolog DR. Hugo Raetzo, predstavnik švicarske organizacije BAFU, nastavlja  i danas obilaziti  područja  zahvaćena klizištima zajedno sa lokalnim stručnim timom. O jučerašnjim zapažanjima upoznao je Štab na jutrošnjem  brifingu, te predložio  da se urade mape opasnosti, odnosno  obilježe crvene zone u kojoma bi bila zabranjena dalja   gradnja i druge aktivnosti. Ocijenio je da  lokalna zajednica uglavnom na terenu poduzima  neohodne mjere  i interventno djekluje u ovakvim situacijama po uputama geologa. Uspotavljeni monitornig istakao je kao važnu mjeru koja će pokazati šta dalje poduzimati  na klizištima.  


Nastavljaju se intenzivni napori ljudi  i mehanizacije na raščišćavanju nanosa u Topčić Polju. 


Zdravstveno-epidemiološka situacija  na cijelom području općine je i dalje pod kontrolom. Timovi Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Zenica  interventno djeluju na terenu prema iskazanim potrebama. Crveni križ i  danas nastavlja  sa aktivnostima podjele humanitarne pomoći. Predstavnici općine Zenica i civilne zaštite planirali su danas posjetiti kolektivne centre gdje će razgovarati sa evakuranim licima kako bi se informisali  o  njihovim potrebama i stanju smještajnih centara.

 

Press Općine Zenica