Printaj ovu stranu
subota, 24 Maj 2014 04:23

Odluke Vlade ZDK

Aktuelna situacija na području Zeničko-dobojskog kantona i mjere poduzete u cilju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od stradanja bile su prva tačka dnevnog reda na održanoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite Edin Terzić izvjestio je o dosada poduzetim mjerama, ali i narednom setu aktivnosti koje će se poduzimati da se život na ugrožena područja počne vraćati koliko toliko u normalne tokove. Tokom sjednice raspravljano je i o konkretnim zadacima ministarstava kad je u pitanju saniranje šteta i organizovanje pomoći za ugrožena područja.

 

Ministarstva čiji su resori  odgovorni za  uspostavljanje putne i vodovodne infrastrukture, zatim za pomoć u organizovanju privrednih tokova i oblasti poljoprivrede kao i ekologije te medicinske skrbi radit će kontinuirano na realizaciji ovih zadataka zajedno sa lokalnim zajednicama i pružiti neophodnu podršku u sklopu svojih zakonskih ovlaštenja. Na prijedlog Ministarstva zdravstva data je saglasnost na provođenje protivepidemijske interventne sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području cijelog Kantona.

 

Ove poslove provest će Zavod za javno zdravstvo ZDK  u cilju sprečavanja pojave epidemije zaraznih bolesti uzrokovanih poplavama u Zeničko-dobojskom kantonu. Na ovoj sjednici prihvaćena je i redovna godišnja Informacija o gospodarenju šumama u 2013. i planovi gospodarenja za 2014. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nelegalna sječa šume i dalje je problem na području Kantona, a ona je dobrim dijelom uzrokom klizanja tla što je potvrđeno i tokom ove velike prirodne nesreće koja je zadesila naš Kanton. Iz pomenutog Ministarstva usvojena je i Odluka o dodjeli lovišta na korištenje za predstojeću lovnu sezonu.

 

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na današnjoj sjednici usvojeni su planovi upisa studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini te data saglasnost na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju domaći i strani studenti zeničkog univerziteta. Pored toga, data je i saglasnost na visinu naknade spoljnim saradnicima  zeničkog Univerziteta u akademskoj 2014/2015. godini kao i na visinu troškova izrade i ovjere diplome doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diploma doktorskog studija.

 

Ministarstvo za boračka pitanja je predložilo, a Vlada usvojila zaključak da se Općini Zenica u svrhu sufinansiranja obilježavanja manifestacije “Majski zov slobode” odobri 5.000 KM. Odobreno je i 14.000 KM Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje sedmodnevne rehabilitacije na moru deset slijepih RVI 100% I grupe sa pratiocima. Uz to, Udrugi nositelja ratnih odličja HVO ZE-DO kantona za sufinansiranje projekta druženja nositelja ratnih odličja HVO sa područja Zeničko-dobojskog kantona odobreno je 4.000 KM, a Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata ZDK  za tradicionalne sportske igre ratnih vojnih invalida HVO-a  5.000 KM. Odobreno je i 3.000 KM Zajednici udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja domovinskog rata ZDK za projekat posjete Hrvatske zajednice udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata Republike Hrvatske koje je planirano za 27. maj ove godine.

Posljednje od

Povezani članci (by tag)