28 Novembar 2022
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
četvrtak, 17 April 2014 23:51

Općina odgovorila Plenumu ZDK

Povodom zahtjeva „plenuma građana“ upućenih na adresu Vijeća i Načelnika Općine Zenica, a polazeći od stavova koje su o tim zahtjevima dale resorne službe i tijela općine, te nadležne općinske institucije, po postupku i procedurama propisanim kod podnošenja inicijativa građana,

 Radno predsjedništvo Vijeća općine, predstavnici klubova vijećnika političkih stranaka zastupljenih u Vijeću općine i nezavisni vijećnici, na zajedničkoj sjednici održanoj 16.04.2014.godine zauzeli su sljedeće:

 

STAVOVE

o zahtjevima plenuma građana

 

               U periodu od 7. marta do 4.aprila 2014.godine na adresu Vijeća općine Zenica i Načelnika općine dostavljeno je nekoliko zahtjeva od raznih grupa plenuma građana kako slijedi:

              - 12. marta 2014. godine – zahtjevi plenuma građana Zeničko-dobojskog kantona potpisani od šest osoba ( tri osobe su potpisane punim prezimenom i imenom dok su tri potpisa nečitka);            

              - 13. marta 2014. godine – zahtjevi plenuma građana Zenica – socijalna grupa demobilisanih boraca ispred plenuma (šest osoba potpisanih punim imenom i prezimenom);

              - 24. marta 2014. godine – zahtjevi plenuma građana ZE-DO kantona (kojim se zahtjevi tog plenuma od 12.marta 2014.godine stavljaju van snage);

               - 29. marta 2014. godine – zahtjevi plenuma građana ZDK i općine Zenica

 ( potpisani od strane četiri osobe);

              - 4. aprila 2014. godine – zahtjevi plenuma građana i seljaka općine Zenica i ZDK-a ( potpisani od strane četiri osobe);

              - 4. aprila 2014. godine – zahtjevi plenuma građana ZE-DO kantona i plenuma građana Zenice (potpisani od strane tri osobe).

 

***

              U skladu sa procedurama propisanim Statutom općine Zenica (“Službene novine općine Zenica”, br. 4/08) i Poslovnikom Vijeća općine Zenica (“Službene novine općine Zenica”, br.2/10) zahtjevi plenuma su odmah proslijeđivani nadležnim općinskim službama, tijelima i institucijama radi razmatranja i predlaganja odgovarajućih mjera i aktivnosti u okviru nadležnosti službe, tijela ili institucije. U principu o svim zahtjevima naprijed navedeni subjekti zauzeli su stavove i opredjelili svoju ulogu i odgovornosti u skladu sa zakonskim i drugim propisima kojima je uređena upravna oblast na koju se pojedini zahtjevi odnose.

 

***

              U zahtjevima od 4.aprila 2014.godine kojim se traži hitno održavanje vanredne sjednice Vijeća općine konzumirani su zahtjevi sadržani a dostavljeni u pismenima od 12., 13. i 24. marta 2014.godine, dok su zahtjevi plenuma građana i seljaka bitno drugačije formulirani.

***

             Polazeći od stavova koje su definirali resorne službe i tijela općine, te nadležne općinske institucije i koji su dostavljeni na adresu Vijeća općine i Načelnika općine, po postupku i procedurama propisanim kod podnošenja inicijativa građana Radno predsjedništvo Vijeća općine, predstavnici klubova vijećnika političkih stranaka zastupljenih u Vijeću općine i nezavisni vijećnici, na zajedničkoj sjednici održanoj 16.04.2014.godine zauzeli su stavove o zahtjevima plenuma građana ZE-DO katnona i plenuma građana Zenice od 4.aprila 2014.godine, kako slijedi:

                                                                                           

           I – Prema odredbama Poslovnika Vijeća općine Zenica (“Službene novine općine Zenica”, br. 4/08) ne postoje razlozi za hitno zakazivanje i održavanje sjednice Vijeća općine. (član 87. stav 2.- u hitnim slučajevima može se sazvati u kraćem roku od redovnog).

 

          Sva pitanja sadržana u zahtjevima plenuma koja se odnose na općinske nadležnosti i o kojima treba stav i odluka Vijeća općine mogu biti razmatrana po redovnoj proceduri što će biti I urađeno u narednim danima.

 

         II – Pojedinačni zahtjevi

 

         1. Informacija o pritiscima i nasilju tokom održavanja demonstracija u Općini Zenica:

                  - Izvještaj MUP-a o sastancima sa predstavnicima plenuma građana ZDK

                  - Izvještaj MUP-a ZDK o privođenju i izricanju prekršajnih i krivičnih prijava prema demonstrantima

                 - Izvještaj MUP-a ZDK o pritiscima različitih političkih stranaka i pojedinaca o načinima zastrašivanja građana koji učestvuju u demonstracijama i sastancima plenuma građana ZDK,

                 - Izvještaj o trenutnom zapošljavanju policajaca u MUP-u.

 

Stav:

               Vijeće općine Zenica i njegova radna tijela nisu u posjedu informacija o pritiscima i nasilju tokom održavanja demonstracija u općini Zenica.

               Vijeće općine i Načelnik općine nemaju nikakve ingerencije kad je u pitanju rad MUP-a ZDK-a.

               Što se tiče bebjednosne situacije na području općine sa informacijama o stanju kriminaliteta ona će biti razmatrana u okviru posebne teme sadržane u Programu rada Vijeća općine Zenica za 2014.godinu, na prvoj narednoj sjednici Vijeća općine.

              U pripremi navedene teme čiji je obrađivač MUP-ZDK-a, Policijska uprava Zenica bit će zatražene sve relavantne informacije o događanjima za vrijeme februarskih demonstracija građana.

               Podatke o zapošljavanju policajaca u MUP-u ZDK-a moguće je pribaviti izravno od MUP-a, a koristeći se procedurama iz Zakona o slobodi pristupa informacijama.

 

               2. Informacija o članstvu u općinskim nadzornim odborima u javnim preduzećima i ustanovama.

               Traži se: Lista članova nadzornih odbora u javnim preduzećima i javnim ustanovama, njihova primanja po ovom osnovu i stranačka pripadnost, te na osnovu toga stav OV Zenica.

 

Stav:

             Podaci o sastavu nadzornih odbora u javnim preduzećima i upravnim odborima  javnih ustanova čiji je osnivač općina Zenica, također se bez ikakvih smetnji mogu pribaviti po proceduri Zakona o slobodi pristupa informacijama.

            Procedura imenovanja nadzornih odbora javnih preduzeća i upravnih odbora javnih ustanova provedena je u potpunosti primjenom instituta javnog konkursa. Sastav nadzornih odbora JP-a i upravnih odbora JU-a u principu treba održavati nacionalni sastav stanovništva, te spolnu zastupljenost, dok ne raspolažemo podacima o stranačkoj zastupljenosti koja ne može ni biti uslov za članstvo u nadzornom odnosno upravnom odboru.

 

        3. Informacija o dodjeli stanova koja je Općina Zenica dodijelila u posljednjih 15 godina:

            Traži se: Javna objava spiska osoba kojima su dodijeljeni stanovi u posljednih 15 godina, kriterija na osnovu kojih je izvršena ta dodjela, te na osnovu toga  stav OV Zenica.

 

Stav:

           Podjela stanova u Općini Zenica u periodu od 1999. godine do 2014. godine vršena je po više osnova i to:

           - Ugovora o zakupu socijalno ugroženih porodica - 84

           - Boračke populacije - 18

           - Radnici Mttala odlukom Vijeća - 18

           - Porušenih kasina - 50

           - GGM- 10

          - Romske porodice - 34

          - Rang lista zaposlenika Općine – 48

          - Dodjele stanova privatiziranih firmi - 72

 

          Uvid u sve pojedinačne dodjele moguće je pribaviti prema procedurama Zakona o slobodi pristupa informacijama.

         Dodjela stanova je u prethodnih 15 godina često bila predmetom svih vrsta upravnog i policijskog nadzora, a u velikom broju i kontrole institucija Ombudsmena.

 

             4. Informacija o zapošljavanju u općinskim i javnim preduzećima i ustanovama u posljednjih 15 godina:

             Traži se: Zapošljavanje u Općini, općinskim javnim preduzećima i ustanovama poimenice po godinama zapošljavanja, pozicijama, stručnoj kvalifikaciji i stranačkoj pripadnosti

 

Stav:

             Općina Zenica ima sve potrebne kadrovske evidencije o zaposlenim u općinskim službama za upravu, posebnim službama i tijelima. Stanje zaposlenih u općinskoj administraciji na dan 31.03.2014.godine je 301 zaposlen, od čega je 83 službenika i 219 namještenika. Broj zaposlenih u općinskoj administraciji u periodu od 31.12.2004. godine do 31.03.2014.godine smanjen je sa 344 zaposlenika na 301 zaposlenika i općina Zenica ima administraciju koja po broju u potpunosti odgovara standardima EU država.

              Zapošljavanje u općinskoj administraciji vrši se po strogim procedurama koje se na osnovu Zakona o državnoj službi F BiH i Zakona o namještenicima provode primjenom instituta javnog konkursa putem Agencije za državnu službu F BiH.

             Zapošljavanje u javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Zenica vrši se primjenom općih propisa (Zakon o radu).

             Vijeće općine i Načelnik općine u svojim stavovima kod razmatranja Izvještaja o poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova ističu potrebu smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru.

              Kroz aktivnosti Načelnika općine u okviru ostvarivanja funkcije upravljačkog nadzora nad radom javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je Općina osnivač nastoji se ograničiti prijem novih zaposlenika, a sve procedure učiniti potpuno transparentnim.

            Cijenimo da je opravdano pokretanje inicijative za izmjene radnog zakonodavstva u segmentu zapošljavanja u javne ustanove i javna preduzeća uvođenjem obaveznih konkursa i oglasa za prijem te ograničenja broja zaposlenih.

             Podaci o zapošljavanju u javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je Općina osnivač takođe su dostupni po Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

             Podatke o stranačkoj pripadnosti zaposlenika nije moguće pribaviti pošto se o tome ne vodi službena evidenija.

       

            5. Informacija o zaduživanju Općine, direktno ili preko javnih preduzeća i ustanova u posljednjih 15 godina:

           Traži se: Pregled zaduživanja Općine po mandatima Načelnika za infrastrukturne objekte u Općini Zenica, uslovi zaduživanja i rokovi otplate. Stav OV o zaduživanju Općine

 

Stav:

          Radi plaćanja po pravosnažnoj presudi za štetu stanovnicima naselja Pečuj Općina Zenica je 28.09.2010. godine zaključila Ugovor o kreditu sa IKB Zenica na iznos glavnice od 1,5 milion KM na period od 48 mjeseci s grace periodom od 15 mjeseci. Za otplatu je ostao iznos od 305.700,00 KM.

          Kredit koji će Općina Zenica otplaćivati u periodu od 2011. do 2036. godine je kredit prema Saudijskom razvojnom fondu u iznosu od 25 miliona USD-a.  Po kreditu se plaćaju samo troškovi servisiranja od 2%.

         Riječ je o razvojnom i kapitalnom infrastrukturnom projektu čija će otplata tj. otplatna rata biti u iznosu troškova tekućeg održavanja putne infrastrukture i instalacija koja bi svake godine  bila utrošena u popravke starih saobraćajnica i instalacija.

               Općina Zenica prema ugovoru o zajedničkom finansiranju od 14.februara 2011.godine učestvuje u otplati 50% iznosa kredita koji je “Zenicatrans-prevoz putnika” podigao za nabavku deset autobusa.  Od ukupnog iznosa kredita (1.890.000,00 KM) Općina će do kraja januara 2017.godine učestvovati sa još 634.000 KM:

          Zakonom o budžetima u Federaciji BiH-a i Zakonom o dugu (“Službene novine F BiH”, br. 86/07, 24/09 i 45/10), (“Službene novine F BiH”, br. 102/13, 9/14 i 13/14) utvrđeni su limiti kod zaduživanja gradova i općina i općina Zenica se kreće u dozvoljenim okvirima, a ta je oblast pod direktnom kontrolom Federalnog ministarstva financija.

           O svim projektima vođena je rasprava u Vijeću općine i o tome postoje relevantne odluke Vijeća općine, te saglasnosti Federalne Vlade i Federalnog ministarstva financija.

           Općina nema zaduženja preko javnih preduzeća. Javna preduzeća u okviru svojih razvojnih projekata svoje aktivnosti finansiraju iz tekućeg priliva i kreditnih sredstava koje u zakonskim procedurama uzimaju od poslovnih banaka što je pojava u modernom svijetu poslovanja gdje se svi razvojni projekti finansiraju iz kreditnih sredstava.

           

           6. Informacija o finansiranju političkih stranaka, paušala vijećnika i naknada za radu komisijama u svjetlu socijalne krize u BiH

           Traži se: Stav OV Zenica.

Stav:

            Finansiranje političkih partija regulisano je Zakonom o finansiranju političkih partija (“Službeni glasnik BiH”, br. 22/00, 102/09 i 54/10). Prema odredbama tog Zakona političke partije koje imaju vijećnike u općinskom vijeću imaju pravo na finansiranje iz općinskog budžeta.

           Podaci o iznosu sredstava koja se iz Budžeta općine Zenica izdvajaju za finansiranje političkih partija zastupljenih u Vijeću općine su potpuno transparentni i  isti su bili dostupni u fazi rasprave o Nacrtu budžeta, a uvid je moguć i putem službene web stranice općine Zenica.

           Naknade vijećnika i naknada za rad u komisijama Vijeća utvrđuje Vijeće općine, a osnovicu predstavljaju pretpostavljeni troškovi u vezi sa obavljanjem dužnosti. Odluka o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Vijeća općine donesena je 2007.godine i javno je objavljena u “Službenim novinama općine Zenica”  br. 6/07.

          

               7. Informacija o poslovanju javnih preduzeća i ustanova

 

               Traži se: Stav OV Zenica o potrebi revizije poslovanja javnih preduzeća i ustanova, reviziji zapošljavanja unazad 15 godina i kažnjavanju odgovornih osoba koje nisu poštovale zakonske procedure

 

Stav:

              Godišnji izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač općina Zenica, kao i radu nadzornih i upravnih odbora zajedno sa revizijskim financijskim izvještajima razmatraju se i usvajaju na Vijeću svake godine. Sva javna preduzeća i javne ustanove obavezni su svake godine izvršiti reviziju poslovanja i to je preduslov za razmatranje i usvajanje njihovih izvještaja o poslovanju.  Obavezna revizija poslovanja uvedena je zaključkom Vijeća općine prije desetak godina. Rasprava o radu i poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova na Vijeću je javna, a materijali su dostupni na web stranici Općine.

                 Izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća i javnih ustanova za 2013.godinu prema Programu rada Vijeća općine za 2014.godinu planirani su i bit će razmatrani na sjednici Vijeća općine u junu 2014.godine.

 

                 8. Informacija o općinskim taksama

            

                 Traži se: Pravni osnov za uvođenje općinskih taksi, taksi Albe i VIK-a, te alokacija tih sredstava

Stav:

              Takse i naknade su izvorni prihodi Budžeta općine. Uvođenje taksi i naknada vrši se odlukom koje donosi Vijeće općine, a na osnovu relevantnih državnih, federalnih i kantonalnih zakona.

               Cijena komunalnih usluga za odvoz kućnog otpada, za grijanje, za isporučenu vodu i sl. utvrđuje se na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima (Kantonalni zakon) kojim se propisuju osnovi i mjerila za utvrđivanje visine cijene, a polazeći od ekonomskih kriterija tj. cijene usluga moraju pokrivati troškove isporuke usluge odnosno od naplate cijene za isporučene usluge mora se obezbijediti ekonomski održivo poslovanje javnog preduzeća.

                Sredstvima od cijena komunalnih usluga pokrivaju se troškovi poslovanja javnih preduzeća-davalaca usluga te proširena reprodukcija.

 

              9. Informacija o izdvajanju iz budžeta u posljednih 15 godina po godinama za:

                      - Sportske klubove ( po klubovima u jednoj godini)

                      - Organizacije civilnog društva (po organizaciji u jednoj godini, bez BIZ-a).

 

Stav:

               Izdvajanja iz Budžeta općine za sportske klubove i organizacije civilnog društva (NVO) vrše se na osnovu javno objavljenih kriterija i nakon provedenih javnih konkursa za prikupljanje projekata iz tih oblasti.

              Podaci o konkretnim isplatama po klubovima dostupni su shodno procedurama Zakona o slobodi pristupa informacijama.

 

               10. Informacija o utrošku sredstava u Službi BIZ-a

  

                Traži se: Finansiranje udruženja poimenice po godinama, broj članova udruženja, dostavljanje sredstava pojedincima, osnov na kojem su dostavljena sredstva i svrha dostavljanja sredstava

 

Stav:

             Finansiranje boračkih udruženja, te korištenje sredstava po bilo kojem osnovu (nabavka lijekova i ortopedskih pomogala, rješavanje stambenih pitanja, stipendiranje studenata, vanrednih novčanih pomoći, nabavka udžbenika i za druge potrebe demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca i šehida) vrši se na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 1/14).

              Uvid u ove podatke i korisnike moguće je izvršiti po procedurama Zakona o slobodi pristupa informacijama.

 

***

              OSTALI ZAHTIJEVI

 

              1. Zahtjevamo poštivanje prednosti u zapošljavanju boračke populacije i HITNO zapošljavanje po jednog člana socijalno najugroženijih porodica

 

Stav:

             Prednost u zapošljavanju boračkih populacija regulisana je Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Odredbama tog Zakona (čl. 15.) propisano je da ratni vojni invalid, demobilisani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona, ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima i u skladu sa propisima iz oblasti radnog zakonodavstva. Nadzor nad provođenjem ovog Zakona vrši Ministarstvo za boračka pitanja.           

 

                2. Zahtijevamo objedinjavanje i racionalizaciju boračkih udruženja i organizacija u jednu jedinstvenu boračku organizaciju na nivou općine koju bi činile podgrupe pripadnika različitih boračkih kategorija (demobilisani borci, RVI, organizatori otpora, maloljetni dobrovoljci, porodice šehida…), a čiji bi predstavnici činili UO ili vijeće

 

Stav:

              Boračka udruženja se osnivaju na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama, a registraciju vrši nadležno ministarstvo Kantona odnosno Federacije BiH u ovisnosti za koje područje djelovanja se udruženje osniva (nivo općine, Kantona ili Federacije BiH). Općina nema nikakve nadležnosti kod osnivanja, registracije ili nadzora nad radom boračkih udruženja, pa ne može svojim aktima uticati na organiziranje, funkcioniranje ili objedinjavanje boračkih udruženja.

 

                3. Zahtijevamo Fond za izmirenje minimalnih komunalnih obaveza boračkih populacija koje to nisu u mogućnosti izmirivati

 

Stav:

              Na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica obezbjeđuju se sredstva u Budžetu ZE-DO kantona namjenjena za pomoć braniocima koji su u teškoj ekonomskoj situaciji.

              Sredstva sa ove pozicije pored ostalog, namijenjena su i za pomoć u plaćanju komunalnih usluga. Osim ovih sredstava (iako ne postoji zakonska obaveza) i u Budžetu općine Zenica svake godine planiraju se sredstva namijenjena za jednokratne pomoći braniocima i članovima njihovih porodica koji se nalaze u teškoj ekonomskoj situaciji.

 

              4. Zahtijevamo da učestvujemo u radu komisija za ocjenu aplikacija po osnovu javnih oglasa i poziva za boračku populaciju, u svojstvu posmatrača

 

Stav:

             Sredstva za finansiranje programa i pojekata udruženja i organizacija boračke populacije odobravaju se na osnovu prijedloga Komisije za odabir projekata, a koju čine vijećnici i pripadnici boračkih populacija. Vijeće općine Zenica svake godine razmatra Informaciju o utrošku sredstava i do sada nije bilo primjedbi na utrošak sredstava.

 

            5. Zahtijevamo ustrojavanje i vođenje evidencija ukupnog korištenja svih prava po korisniku od 1996. u nadležnim općinskim/kantonalnim službama, a sve evidencije dosadašnje i buduće moraju biti odmah javno dostupne  

 

Stav:

             Služba za boračko-invalidsku zaštitu ima ustrojene evidencije o korištenju svih prava iz osnova boračko-invalidske zaštite, a u čijem provođenju učestvuje u saradnji sa resornim Kantonalnim ministarstvom. Uvid u sve evidencije moguć je u skladu s procedurama Zakona o slobodi pristupa informacijama.