Printaj ovu stranu
četvrtak, 20 Mart 2014 03:30

Skup o vodama u Zenici

U okviru obilježavanja 22. marta, Svjetskog dana voda, u organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i nadležnih agencija za vodna područja u BiH, u Zenici se održava dvodnevno savjetovanje “Voda i energija”, koje je okupilo brojne eksperte iz ove oblasti i komplemetarnih djelatnosti korištenja vodnih resursa. 


Ovogodišnja tema obilježavanja Dana voda promovira bolje iskorištenje raspoloživih vodenih bogatstava za proizvodnju električne energije, u čemu Bosna i Hercegovina zaostaje, jer se koristi tek 37 posto vodenih potencijala, dok je u razvijenim dijelovima svijeta taj procent više od 90 posto. 

Savjetovanje se održava pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji je u pozdravnoj riječi istakao da svi koje vole ovu zemlju moraju se prema njenim najvažnijim resursima ponašati puno pažljivije i humanije u interesu generacija koje tek dolaze. 

-Bosna i Hercegovina je u regiji zapadnog Balkana najbogatija vodom i sedma je po količini vode u Evropi, te prema dostupnim relevantinim podacima naša zemlja je vodom bogatija i od Francuske, Njemačke, Kine, Japana, Sjedinjenih Američkih Država, i onda je jasno s kakvim prirodnim bogatstvom i potencijalom mi raspolažemo. Ako znamo da je hidroenergetski potencijal BiH četiri puta veći od iskorištenog, a iskorištenost hidropotencijala najniža u Evropi, onda je to naša ogromna razvojna šansa - kazao je Izetbegović. 

Naglasio je također da svijet nakon tragedije Fukušime, čija je godišnjica obilježena ovih dana, u energetskom pogledu nikada više neće biti isti.

- Evropa oslonjena na energiju koju proizvodi više od 170 nuklearnih elektrana mora se i želi mijenjati. BiH ima za obavezu uskladiti svoju energetsku politiku s evropskom. Drina, Neretva, Una, Bosna, Vrbas, velike su prilike za potencijalne investitore kod nas, a na drugim rijekama u našoj zemlji, prema dosadašnjim istraživanjima, može se izgraditi više 200 malih hidroelektrana - dodao je predsjedavajući Predsjedništva BiH. 

Istakao je, međutim, da niko u svojim razvojnim strategijama i planovima neće rizikovati da ugrozi okolinu i stanovnike u dolinama bh. rijeka.

- Sigurnosni standardi moraju biti u vrhu naših prioriteta, kao i kontrola upravljanja vodama, jer voda je naše zajedničko bogatstvo i naš najznačajniji resurs - kazao je Izetbegović. 

U radu stručnog skupa razgovaralo se o projektu Evropske unije radi jačanja kapaciteta u sektoru voda, zatim o planu upravljanja vodnim područjem Jadranskog mora u FBiH, te procjenama rizika od poplava i mapama poplavnih rizika na području Federacije BiH. 

Eksperti iz Republike Srpske su prezentirali projekt upravljanja poplavana s naglaskom na klimatske promjene u slivu Vrbasa, koji se realizira u saradnji sa svjetskom organizacijom UNDP. 

Drugog dana savjetovanja govoriti će se o jačanju kapaciteta u vodnom sektoru, značaju vode u lancu “voda-hrana-energija-okoliš”, zatim o izvorištima voda namijenjenih za piće, koncesijama prilikom investiranja u energetske objekte, primjenama pravilnika iz ove oblasti i iskorištenju energije u tretmanu otpadnih voda. 

Posljednje od

Povezani članci (by tag)