Printaj ovu stranu
četvrtak, 16 Januar 2014 04:41

Vlada nudi vansudsku nagodbu

Na održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je tekst obavještenja kojim se pozivaju  tražitelji izvršenja pravosnažnih sudskih odluka donesenih, na osnovu tužbi po kolektivnim ugovorima, koji to žele, da podnesu zahtjev za vansudsku nagodbu.


Naime, kako je već poznato, po osnovu pravosnažnih sudskih presuda, Kanton ima obavezu isplate oko 80 miliona KM, a sa pripadajućim kamatama više od 110 miliona KM. Pošto su sredstva za ove namjene veoma ograničena, to je odlučeno da se svim tužiteljima omogući da sklope vansudske nagodbe u skladu sa kriterijima koje je Vlada propisala. U tom cilju, osim 400.000 KM za izvršenje sudskih presuda po redoslijedu,  izdvojeno je i 400.000 KM za vansudske nagodbe. Narednih dana bit će objavljen javni poziv u sredstvima informisanja, Službenim novinama ZDK i na web stranici kantona.

 

Nagodba će se zaključiti sa onim tražiocima izvršenja koji budu spremni na procentualno najveće odricanje od ukupnog duga, što znači odricanje ili od dijela duga, i/ili pripadajuće kamate i/ili sudskih troškova. Pored ovog, na zaključivanje nagodbe također će uticati dužina čekanja na isplatu kao i saglasnost na isplatu duga u više rata. Na kraju, potrebno je dati suglasnost da će nakon zaključenja vansudske nagodbe tražilac izvršenja povući prijedlog za izvršenje sudske presude. Rok za podnošenje prijava Vladi Zeničko-dobojskog kantona je 28. 02. 2014. godine. Nakon pristizanja prijava, Vlada će imenovati posebnu komisiju koja će razmotriti sve prijave i formirati listu prema postojećim kriterijima. Na ovaj način, brojni tražioci izvršenja sudskih presuda dobit će novac znatno ranije,nego kada bi se čekalo izvršenje svih sudskih presuda.S druge strane, Vlada će moći da isplati veći broj tražilaca izvršenja po ovom osnovu jer će iznosi biti umanjeni ili za kamatu ili za dio duga, ovisno o tome kako se tražioci izvršenja izjasne u zahtjevu za vansudsku nagodbu.

 

Na ovoj sjednici Vlada je usvojila i konačan Prijedlog Zakona o dopunskim pravima boraca koji je sada usaglašen i sa svim boračkim populacijama, a i usklađen sa zakonom koji regulira ovu oblast na federalnom nivou. Uz usvajanje Prijedloga ovog zakona, Vlada je danas donijela i poseban zaključak da će se za liječenje boračke populacije, nabavku ortopedskih pomagala i lijekova kao i za redovne tranše boračkim udruženjima za njihov rad i funkcionisanje, sredstva isplaćivati po prvom redu prioriteta nakon svake isplate plaće budžetskim korisnicima. Tekst Prijedloga zakona bit će upućen Skupštini Kantona na usvajanje po skraćenom postupku.

Posljednje od

Povezani članci (by tag)