Printaj ovu stranu
petak, 20 Decembar 2013 03:49

Odluke Vlade ZDK

Vlada Zeničko – dobojskog kantona je održala 141. sjednicu. U osvrtu na 54 tačke dnevnog reda kojima su se bavili ministri za izdvojiti je usvajanje odluke o utvrđivanju visine naknade za godišnji odmor u 2013. godini.Učestali upiti o isplati regresa budžetskih korisnika za ovu godinu su napokon dobili pozitivan ishod, te ja na taj način Vlada ispunila i ovu obavezu uprkos lošem punjenju budžeta. Sindikalni zahtjevi i odrednice Kolektivnog ugovora , iako u teškoj financijskoj stvarnosti su ispunjeni.


Jednoglasno su usvojene i izmjene Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće. Riječ je o naknadi za putne troškove budžetskih korisnika za odlazak na posao. Motiv izmjene ove Uredbe je stvaranje ušteda u budžetu Zeničko – dobojskog kantona i uređivanje te oblasti u propisane norme.

 

Usvojen i Program utoška sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje škola. Ovim zaključkom odobreno je 150 000 KM je školama: O.Š.“Enver Čolaković Breza za zamjenu oluka, O.Š.“15 april“ Kakanj za sanaciju plafona, O.Š.“Huso Hodžić“ Tešanj za zamjenu zida u fiskulturnoj sali, O.Š.“Meša Selimović“ Zenica za izgradnju prilazne rampe za invalidna lica, O.Š.“Ćamil Sijarić“ Nemila za promjenu stolarije, O.Š.“Aleksa Šantić“ Zenica za izgradnju prilaznog puta školi te Politehničkom fakultetu Zenica za rekonstrukciju amfiteatra.

 

Sa iznosom od milion maraka Vlada ZDK je osigurala sredstva nabavku opreme u Kantonalnoj bolnici Zenica. Radi se o utrošku namjenskih sredstava. Nabavkom opreme, za čiju realizaciju je zadužen menadžment ove ustanove i upravni odbor osigurat će se uvjeti za rad ljekara obizorm da postojeća oprema ne odgovara potrebama pacijenata. Ovom odlukom Vlada ZDK je ispunila preuzete obaveze o finansiranju J.U. Kantonalna bolnica Zenica u iznosu od 1 334 000 KM.

Posljednje od

Povezani članci (by tag)