28 Novembar 2021
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
petak, 01 Februar 2013 06:58

Dijaspora traži da bude u Popisu

 

Prije  više od mjesec dana Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine ponovo se po  ko zna koji put pismeno  obratio Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Predsjedništvu Bosne i Hercegovine,  Agenciji za statistiku u Bosni i Hercegovini, Političkim partijama: HDZ, HDZ 1990, SDS, SNSD, SDP, SBB, SDA sa predlozima za izmjene Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova Bosne i Hercegovine.

 

Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine od V Kongresa se zalaže da bosanskohercegovačka dijaspora bude popisana. Moramo vas podsjetiti da je Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine već jula 2010. uputio privremenoj Komisiji za izradu Nacrta zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH (u daljem tekstu: Zakon)  svoje prijedloge, a između ostalih i prijedlog/zahtjev kojim SSD BiH insistira na popisu bh građana u dijaspori. Međutim nije bilo sluha, razumjevanja i želje da se ti prijedlozi usvoje i ugrade u Zakon. Po usvajanju Zakona 3. februara 2011. SSD BiH je reagovao 9 dana potom i ponovo poslao primjedbe na pojedine odredbe Zakona, ali ni tada nisu bile uvažene.

Ovaj put izražavamo razočarenje i nezadovoljsto  oglušavanjem o naše argumentovane, opravdane primjedbe na Zakon i sa željom da nađemo optimalna zajednička riješenja ponovo Vas podsjećamo na svoje stavove:

 

1. SSD BiH insistira na popisu BiH građana u dijaspori

2. SSD BiH traži da se bh građanima u dijaspori omogući popisivanje i elektronskim putem  

 

Obzirom da niko od državnih i strančkih organa ponovo nije našao za shodno da odgovori na našu inicijativu, SSDBIH moli medije u Bosni i Hercegovini te dijaspori da naše političare putem medija ponovo obavijeste o interesima 1,5 milona gradjana Bosne i Hercegovine koji žive van domovine.       

 

 

GO SSDBiH

Komisija za  informiranje

 

 

Poštovani 

Predmet: Izmjena Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova BiH

 

Shodno ranijim zaključcima sa V i VI Kongresa i sjednica GO SSD BiH i na osnovu podnesaka koje smo više puta upućivali državnim institucijama BiH i Visokim predstavnicima, ponovo Vam se obraćamo sa istim ciljem: da zajednički, napravimo izmjene/dopune Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova kako bi Popisom bili obuhvaćeni svi građani BiH što podrzumijeva i izbjeglice koje trenutno žive izvan domovine.  Želje i način kako ih ostvariti sadrži sljedeća

                                                 I N I C I J A T I V A                                                            

     za  izmjenu Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova                   

                                                 Bosne i Hercegovine

Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine od V Kongresa se zalaže da bosankohercegovačka dijaspore bude popisana. Moramo vas podsjetiti da je SSD BiH već jula 2010. uputio privremenoj Komisiji za izradu Nacrta zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH (u daljem tekstu: Zakon)  svoje prijedloge, a između ostalih i prijedlog/zahtjev kojim SSD BiH insistira na popisu bh građana u dijaspori. Međutim nije bilo sluha, razumjevanja i želje da se ti prijedlozi usvoje i ugrade u Zakon. Po usvajanju Zakona 3. februara 2011. SSD BiH je reagovao 9 dana potom i ponovo poslao primjedbe na pojedine odredbe Zakona, ali ni tada nisu bile uvažene.

Ovaj put izražavamo razočarenje i nezadovoljsto  oglušavanjem o naše argumentovane, opravdane primjedbe na Zakon i sa željom da nađemo optimalna zajednička riješenja ponovo Vas podsjećamo na svoje stavove:

1. SSD BiH insistira na popisu BiH građana u dijaspori

2. SSD BiH traži da se bh građanima u dijaspori omogući popisivanje i elektronskim putem             

                                                       Obrazloženje       

                                                       

1. SSDBiH insistira na Popisu građana BiH u dijaspori

 

Ovim zahtijevom SSD BiH ne traži ništa više nego da se prilikom popisa izjednače građanska i ljudska prava bh građana u dijaspori s pravima bh građana u domovini. Svako drugo riješenje tumačićemo kao diskriminaciju naših prava jasno zagarantovanih odredbama Ustava BiH (čl. 2. Ljudska prava i osnovne slobode, str. 4. Nediskriminacija, a u skladu sa Aneksom 1 Opšteg okvirnog sporazuma). Bićemo prisiljeni domaćim i stranim pravnim autoritetetima i arbitrima postaviti pitanje: ko, iz kojih pobuda i s kakvim namjerama poništava prava dijaspore i ignoriše Ustav BiH?

Dva ključna argumenta kojim su bh građani vani zakinuti za Ustavom zagarantovana prava po viđenju bh Parlamenta su: 

a.) Ne žive u BiH, 

b.) Zakon o Popisu je napravljen i usaglašen prema odredbama EU i standardima Eurostata primjenjenim u evropskim državama.

Prvi je formalno tačan ako se zanemari tragična istina da bh građani nisu otišli vani svojom voljom već su protjerani metodama brutalne sile. Dijaspora BiH je, po međunarodnom pravu, nevina žrtva rata.                                                                                                              

Drugi je sardžan u činjenici da iz naših razloga nisu migrirali građani niti jedne članice EU na koje se Parlament BiH prilikom usvajanja Zakona opozvao. Zbog specifičnosti razloga odlaska vani moralo se voditi računa da navedene zakonske odredbe nisu u skladu niti sa moralnim niti sa ustavnim normama BiH (čl. 2. Ljudska prava i osnovne slobode, str. 5. Izbjeglice i raseljena lica, u skladu s Aneksom 7 Opšteg okvirnog sporazuma). SSD BiH shvata važnost Popisa ali ne shvata da se država BiH može odreći 1.300.000 svojih građana. Ne shvata kršenje odredbe Ustavnog suda BiH (plenarna sjednica održana 28. IX 2012.) kojom se kaže da nijedan bh građanin ne može izgubiti bh državljanstvo stečeno silom prirodnog zakona – rođenjem. Ne shvata ko raspolaže pravom da bh građani vani etnički “očišćeni” oružanim sredstvima 1992.- 1995., po drugi put budu čišćeni birokratskim 2013. De facto et de jure ovim i ovakvim Zakonom dio bh građana će biti popisan, dio otpisan. Iz tih razloga još jednom upozoravamo na zakonske propuste nesagledivo pogubnih posljedica i insistiramo na hitnoj izmjeni. Pozivamo na pravo i razum te predlažemo da se razmotri kako slijedi: 

- Usvojeni Zakon (Poglavlje V, Popis lica na privremenom radu i boravku u inostranstvu  čl. 40) kaže: Građani BiH u dijaspori biće popisani posebno ali da taj broj neće ulaziti u ukupan broj stanovništva BiH dobiven Popisom. Za bh građane u dijaspori biće obezbjeđeni posebni obrasci na web stranici Agencije za statistiku BiH koje oni treba da “skinu, isprintaju i ispune, i pošalju na da tu adresu”.

SSD BiH smatra: Iskustvo stečeno prilikom Izbora u BiH govori da ovakav način nije uspješan niti funkcionalan. Mišljenja smo da bi se pored ovog načina morala obezbjediti mogućnost popisa elektronskim putem. 

Agencija za Statistiku BiH tvrdi: Elektronski način je neprihvatljiv iz siguronosnih razloga, radi zaštite podataka. 

SSD BiH pita: Zašto zajednički ne potražiti obostrano prihvatljivo rijesenje?  Učinak bi bio mnogo svrsishodniji i uspješniji, postigli bi se bolji rezultati. Ako pojedini bh građani u dijaspori nemaju CIPS-ovu LK/osobnu, matični broj mogu da dobiju preko naših destinacija.

I za kraj: Upozoravamo vladu BiH da je posljednji čas za usvajanje naših opravdanih prijedloga/zahtijeva. Ukoliko do promjene Zakona ne dođe, biće to najsramniji čin izdaje sopstvenih građana u savremenom svijetu. Mi, zvani Dijaspora, skoro će 20 godina dokazujemo da smo ostali patriote; lojalni građani BiH koji se niti u jednom času nisu odrekli domovine niti oglušili na bilo koji apel za pomoć ili u odbrani njenih interesa. Ovaj put naša jedina istinska domovina, država BiH treba da shvati i zaštiti naše zahtjeve. Riješavati sudbinu dijaspore bez njenog učešća i saglasnosti, diktatom, iskustveno nam nije nov i ništa manje ponižavajući i bolan od onog koji nas je učinio dijasporom.

 

S poštovanjem,

Predsjednik SSD BiH

Zaim Pašić

 

ADRESE   PRIMALACA  INICIJATIVE

 

Datum; 21.12.2012.g.

 

Dokument: 31/2012

 

Predstavničkom dome Parlamentarne skupštine BiH

Adresa: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Trg BiH 171000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

dr Božo Ljubić

 

Predsjedavajućem Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

g. Šefik Džaferović

 

 

Broj dokumenta: 38/2012

Predsjedništvo BiH

Predsjedavaći Presjedništva BiH

Nebojša Radmanović

Adresa: Marsala Tita 16

71000 Sarajevo

BiH

 

Broj dokumenta: 37/2012

Agenciji za statistike u BiH

Direktor Zdenku Milinoviću

Adresa 1: Zelenih beretki 26

71 000, Sarajevo

BiH

 

 

Broj dokumenta: 32/2012

Hrvatska Demokratska Zajednica 1990

predsjednik: dr. Božo Ljubić

Adtresa: Nikola Šubić Zrinjski 11/1

88000 Mostar, BiH

 

Broj Dokumenta:33/2012

Hrvatska Demokratska Zajednica

predsjednik: Prof. dr. sc. Dragan Čović

Adresa: Kneza Domagoja bb

88000 Mostar

BiH

 

 

Broj Dokumenta: 34/2012

Srpska Demokratska Stranka

predsjednik: Mladen Bosić

Adresa: Trg ilidžanske brigade bb

Istocna Ilidža

BiH

 

 

Broj dokumenta: 35/2012

Socijaldemokratska partija BiH

predsjednik: Zlatko Lagumdzija

Adresa: Alpasina 41, 71000 Sarajevo,

BiH

 

Broj dokumenta: 35/2012

Savez za bolju budućnost BiH

predsjednik: Fahrudin Radončić

Tešanjska24A                                                                                                                           

71 000 Sarajevo BiH 

 

Broj Dokumenta: 36/2012

Savez nezavisnih socijaldemokrata

predsjednik: Milorad Dodik

Adresa: Petra Kočića br 5,

78.000 Banja Luka

BiH

 

 

Dokument: 38/2012

Stranka Demokratske Akcije BiH

Predsjenik Sulejman Tihic

Adresa: Mehmeda Spahe 14

71000 Sarajevo

BiH