11 Decembar 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
petak, 10 Oktobar 2014 15:46

Imena članova Biračkih odbora

Pročitajte imena svih članova Biračkih odbora na teritoriji Općine Zenica. 

Na osnovu člana 2.2. i 2.19 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ( «Sl.glasnik BiH» br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,  32/10,  67/10, 18/13 i 7/14), a shodno odredbama Uputstva o  utvrđivanju  kvalifikacija  i   postupka 

imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“, 37/14),  Općinska  izborna  komisija Zenica na sjednici održanoj 12.09.2014. godine, donosi 

 

 

R J E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA 

 

 

A – REDOVNA BIRAČKA MJESTA 

 

01. - ARNAUTI - 093A001 – Prostorije OŠ “Arnauti” – 858 birača  

 

1.   SUMEDIN STABANČIĆ, predsjedavajući, A-SDA, tel.061/ 091 756 

      FAHRUDIN ARNAUT, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel.:  

2.   BAKIR DŽULAN, član, HSP-DSI, tel. 061 401 015 

      MERIM AVDIĆ , zamjenik člana, OIK, tel.: 062-742-051 

3.   MUSTAFA TRAKIĆ, član, BPS, tel.: 061 992 835; 032 438 104 

      ADIL MULIĆ, zamjenik člana, BPS, tel.: 062 848 616 

4.   ARMIN MUSLIĆ, član, SZN, tel.: 061 576 053 

      SADBERA HUSENSPAHIĆ, zamjenik člana, SZN, tel.: 060 333 4673 

5.   MUHAMED KARAHASANOVIĆ, član, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 061 993 730 

      ADMIR SKOPLJAK, zamjenik člana, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 061 854 077 

 

 

02. – TETOVO I – 093A002 - OŠ “Hasan Kikić” Tetovo – 590 birača 

 

1.   SENAD MUSLIĆ, predsjedavajući, SPP- SDU-DNZ, tel. 032 222 333; 061 875 320 

      ARNELA BEGANOVIĆ, zamjenik predsj., OIK, tel: 061 846 965 

2.   EŠREFA SELIMOVIĆ, član, OIK, tel: 061 235 964 

      KENAN STRIKA, zamjenik člana, OIK, tel: 061 933 003 

3.   RAMO JAŠAREVIĆ, član, HDZ, tel.: 061 575 113 

      ADVIJA HRUSTIĆ, zamjenik člana, HDZ, tel.: 062 772 949 

4.   BEUDIN BAJRAMOVIĆ, član, SBB, tel.: 061 434 942 

      BELMA NEMELJAKOVIĆ, zamjenik člana, SBB, tel.: 061 401 536 

5.   EMINA ĐUZIĆ, član, SP, tel.: 062 402 089 

      MURISA ALIĆ, zamjenik člana, SP, tel.: 060 330 3055 

 

 

03. – BABINO - 093A003 - OŠ “Hamza Humo” Babino – 669 birača 

 

1.   SALIH ĐULAN, predsjedavajući, SPP, tel.: 062 417 122 

      RASIM ARNAUT, zamjenik predsjedavajućeg, SPP, tel.: 062 571 597 

2.   MUAMER MUJIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 061 696 083 

      BELMA MUJIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 061 056 105 

3.   BENSAD ĆATIĆ, član, SD BiH, tel.: 061 615 364 

      EMSAD ĆATIĆ, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 061 986 741 

4.   NERMIN MEŠKOVIĆ, član, HRAST, tel.: 066 458 892 

      MUAMER TRAKIĆ, zamjenik člana, HRAST, tel.: 061 413 656 

5.   MUAMER TURČINOVIĆ, član, Cerić M., tel: 062 588 585 

      EDIN TURČINOVIĆ, zamjenik člana, Cerić M., tel: 062 903 766 

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

04. – BRIZNIK - 093A004 - Prostorije MZ „Briznik” – 912 birača 

 

1.   AHMET BRKIĆ predsjedavajući, OIK, tel.:061 092 370 

       BEDRUDIN ARNAUT, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 062 409 107 

2.   NEDŽAD BRKIĆ,  član, SDP, tel. 061 409 343 

       KENAN HOROZ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 397 914 

3.   VAHID BRKIĆ, član, S. Merima, tel: 062189 299 

      MUHAMED TURČINOVIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 061 930 836 

4.   SEADA HASIĆ, član, SDA, tel: 061 451 725 

      HUSEIN ĐULAN, zamjenik člana, SDA, tel: 061 492 138 

5.   ESAD ZATAGIĆ, član, OIK, tel: 061 519 253 

      MIRNESA MULIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 

 

       

05. - BISTRIČAK - 093A005 – Prostorije OŠ ”Ćamil Sijarić” – 506 birača 

 

1.  MUJO HALILOVIĆ, predsjedavajući, S BiH, tel: 061 254 128 

     ZENAID REDŽIĆ,  zamjenik predsjedavajućeg, S BiH, tel: 062 046 355 

2.  MAHIR PRIJIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 414 869 

     NAIM SPAHIĆ , zamjenik člana, OIK, tel: 

3.  EMINA ĆOSIĆ, član, Žigić A., tel: 060 330 3053 

     AMINA HUSEJNOVIĆ, zamjenik člana, Žigić A., tel: 062 733 256 

4.  SEJAD IBRAKOVIĆ, član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 062 953 029 

     HUSEIN MUJANOVIĆ, zamjenik člana, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 062 965 916 

5.  JAMIN NOVALIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 062 786 817 

     HAJRUDIN HALILOVIĆ, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.: 062 354 430 

 

         

06. - BILINO  POLJE 1 - 093A006 – Mješ. srednja škola (Ugostiteljska) - 880  birača 

 

1.   ALEXANDRA DOMUZ, predsjedavajuća, NS, tel: 062 228 755 

      AMELA KUNARAC, zamjenica predsjedavajuće, NS, tel: 062 259 262 

2.   MAHIR KADRIĆ, član, Kebo M., tel: 064 444 4078 

      BEGZADA BERBIĆ, zamjenik člana, Kebo M, tel: 061 422 986 

3.   SENJIN MUŠOVIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 061 308 728 

      AMELA HRNJIĆ., zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 062 269 520 

4.   FERIZA DURMO, OIK, tel: 061-353-225 

     SAMIR KAVAZ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 823 251 

 5. ŠEVAL BJELOGLAVIĆ, član, PRVA S, tel: 060 321 6244 

      ANES POLIMAC, zamjenik člana, PRVA S, tel: 060 310 3881 

 

 

07. - BILINO POLJE 2 – 093A007 – Mješ.srednja škola (Ugostiteljska) - 572 birača 

 

1.  DENIS PIRAGIĆ, predsjedavajući, NS Radom za boljitak, tel.: 063 601 231 

     LEJLA MUSLIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, NS Radom za boljitak, tel.: 062 952 215 

2.  JOSIP JONJIĆ, član, Tuzlić H., tel: 060 338 6778 

     IVANA JURIŠIĆ ,zamjenik člana, Tuzlić H., te: 061 703 943 

3.  MELIHA KREHIĆ, član, SPP- SDU-DNZ, tel.: 061 976 555 

     SENAD DŽAKMIĆ, zamjenik člana, SPP- SDU-DNZ, tel: 062 058 505; 032 244 033 

4.  AMIRA MUSIĆ, član, A-SDA., tel.062/ 610 267 

     AMRA ŠETA, zamjenik člana, A-SDA., tel.062/ 285 787 

5.  FAHRUDIN ŠEPER, član, BPS, tel.: 061 766 306 

     MIRSADA HODŽIĆ, zamjenik člana, BPS, tel.: 062 125 573 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

08. – BLATUŠA 1 –  093A008 – OŠ „M.Ćazim Ćatić” (područna - Blatuša)  – 691 birača 

 

1.  VERNES DILAVER, predsjedavajući, SZN, tel.: 062 733 333 

     SINAN ŠIŠMAN, zamjenik predsjedavajućeg, SZN, tel.: 061 833 524 

2.  JOSIP POLJAK, član, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 061 196 742 

     EMIR KREHIĆ, zamjenik člana, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 062 599 602 

3.  KENAN MULIĆ, član, SNAGA BiH - HSP DSI, tel.: 061 985 074 

     ALEN HECO, zamjenik člana, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 061 824 059  

4.  AMILA KOVAČ ,član, OIK, tel: 062-952-292 

     MENSUR MERDANOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 063 386 881 

5.  IVANA BAREŠIĆ-NIKIĆ, član, HDZ BiH, tel.: 061 439 033; 032 405 040 

     ANDREJ SEKULIĆ, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 061 708 242  

 

 

09. – BLATUŠA 2 – 093A009 – OŠ. „Blatuša” – 939 birača 

     

1.  DŽEMAL AVDIĆ, predsjedavajući, SBB, tel.: 062 983 663 

     IRENA KARABEGOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg,OIK, tel.: 062 934 175 

2.  NIJAZ FETIĆ, član, SP, tel.: 062 543 400 

     EJUB JAŠAREVIĆ, zamjenik člana, OIK , tel.: 062 771 599 

3.  NESIB HUKIĆ, član, SPP, tel.: 061 799 069 

     ELVIS BAŽDAR, zamjenik člana, SPP, tel.: 062 720 925 

4.  ZERINA SPAHIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 062 133 807 

     ERNA MAŠIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 061 072 318 

5.  ENVERA KRKIĆ, član, SD BiH, tel.: 061 384 471 

     SENADA FEJFERIĆ, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 062 486 878 

 

 

10. – BLATUŠA 3 – 093A010 – OŠ „Blatuša” – 912 birača 

 

1.  IRENA  DIZDAR, predsjedavajuća OIK tel.: 063 945 269 

     MUAMER KUBAT, zamjenik predsjedavajućeg, BOSS, tel.: 061071 105 

2.  DŽUNEJD HEĆO, član, HRAST, tel.: 062 880 700 

     ANES BRKA , zamjenik člana, OIK, tel: 061 920 951 

3.  ZERINA ZILIĆ, član, Cerić M., tel: 062 432 441 

     MENSUR HELVIDA, zamjenik člana, Cerić M., tel: 062 487 357 

4.  KENAN LIVNJAK, član, SDP, tel. 062 588 923 

     HAMDO SELIMOVIĆ, zamjenik člana, SDP, tel: 062 705 771 

5.  BELKISA KARIĆ, član, OIK, tel: 060 328 8240 

     NUSRETA MURATOVIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 061 456 751 

 

     

11. – BLATUŠA 4 – 093A011 – OŠ „Blatuša” – 651 birača 

 

1.  KENAN HRUSTANOVIĆ, predsjedavajući, SDA, tel: 062 588 873 

     EŠEFA HALAĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SDA, tel: 061 866 936 

2.  BOJAN JANDRIĆ, član, DF, tel: 063 713 896 

     BENJAMIN HODŽIĆ, zamjenik člana, DF, tel: 061 051 482 

3.  MEHRUDIN ŠARIĆ, član, S BiH, tel: 061 973 053 

     MAID ISMIČIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 061 824 806 

4.  AMER BARUČIJA, član, Žigić A., tel: 060 339 4121 

     SAUDIN PAŠIĆ , zamjenik člana, OIK., tel: 062 494 332 

5.  KATARINA ŠTAUB,član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel:  

     MARTINA PANDŽA, zamjenik člana, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB,  tel.: 062 953 029 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

12. – BRIST 1- 093A012 - OŠ “Miroslav Krleža” – 726 birača 

 

1.  ANITA PALAVRA, predsjedavajuća, HDZ 1990, tel.: 063 875 700 

     SNJEŽANA GELIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, HDZ 1990, tel.: 060 324 5357 

2.  EMANA BEČIROVIĆ, član, OIK, tel: 062 085 505 

     ALMIR HODŽIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 307 842 

3.  BEGAN KLIČIĆ, član, NS, tel: 061 788 667 

     ELDA DŽAMBIĆ, zamjenik člana, NS, tel: 061 449 810 

4.  SAJDIN COGO, član, NOVI POKRET, tel: 061 045 406 

     TEA EMIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 062 091 291 

5.  HARIS ELMAZOVIĆ, član, SDS, tel: 061 877 088 

     MIRALEM HALILOVIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 064 421 9532 

 

 

13. – BRIST 2- 093 A 013 - OŠ “Miroslav Krleža” – 843 birača 

 

1.  MERLINA RAMANI, predsjedavajući, PRVA S, tel: 062 288 988 

     AMNA BUREKOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 060 339 8582 

2.  AHMED ODOBAŠIĆ, član, OIK, tel: 062 732 289 

     SEMIR DURMO, zamjenik člana, OIK, tel:061 201 848 

3.  VALENTINA TOTIĆ , član, Tuzlić H., tel: 062 772 523 

     MIRKO ŠOKO, zamjenik člana, Tuzlić H., te: 063 370 189 

4.  LEJLA MERDANOVIĆ, član, OIK, tel: 062 673 955 

     EMIR OPRAŠIĆ, zamjenik člana, A- SDA, tel.: 061 470 058 

5.  SEAD ČIŠIĆ, član, BPS, tel.: 062 588 747 

     ADMIR MRKONJIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 565 825 

 

 

14. – BRIST 3 - 093A014 - OŠ “Miroslav Krleža” – 876 birača 

 

1.  HASAN ELMAZOVIĆ, predsjedavajući, SZN, tel.: 062 133 979 

     EMIR HALILOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SZN, tel.: 062 131 647 

2.  DŽENANA BURINA, član, OIK, tel.: 061 400 322 

     ELMIR DUVNJAK, zamjenik člana, OIK, tel.: 061 383 836 

3.  AJLA HUREM, član, OIK, tel: 061 406 562 

     MEDINA MAHMUTAGIĆ,zamjenik člana, OIK, tel: 061-795-818 

4.  DARKO PAŠKALJ, član, HDZ BiH, tel.: 032 432 126 

     IVAN VIDOVIĆ, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 061 979 733 

5.  ELMA ČANČAR, član, SBB, tel.: 062 286 445 

     ELVIRA FEJZIĆ, zamjenik člana, SBB, tel.: 062 982 200 

 

 

15. – CARINA 1- 093A015 - OŠ “Musa Ćazim Ćatić” – 836 birača 

 

1.   SPOMENKA ŠEČIĆ, predsjedavajući, SP, tel.: 032 833 666 

      MITHAD ŠEČIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SP, tel: 062 741 850 

2.   MEDIHA TURANOVIĆ, član, SPP, tel.: 061 048 117 

      SABRINA ČAJDRO, zamjenik člana, SPP, tel.: 061 230 146 

3.   DŽENANA ČAMDŽIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 062 329 433 

      SELMA GIGOVIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 061 577 468 

4.   ARNESA TOKALIJA, član, SD BiH, tel.: 062 319 313 

      SANIDA TOKALIJA, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 061 595 892 

5.   IGDA LEMEŠ, član, HRAST, tel.: 061 795 336 

      ALDIJANA BOTIĆ, zamjenik člana, HRAST, tel.: 061 422 037 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

16. – CARINA 2 - 093A016 - OŠ “Musa Ćazim Ćatić” – 934 birača 

 

1.  AVDO ŠIŠIĆ, predsjedavajući, CERIĆ M., tel. : 062 117 524 

     EMIR MUSLIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, CERIĆ M., tel. : 062 599 428 

2.  AMIRA RANČIĆ, član, SDP, tel. 062 707 413 

     ATINA BIHORAC, zamjenik člana, SDP, tel: 061 795 223 

3.  MIRZA ČAUŠEVIĆ, član, S. Merima, tel: 062 619 738 

     AMELA MUZUREVIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 062 799 442 

4.  VEDADA HAKANOVIĆ, član, BOSS, tel.: 062 903 753 

     TEUFIK ŠABANOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 061-037-495 

5.  HARUN HELVIDA, član, SDA, tel: 062 168 283 

     EMIR HEKIĆ, zamjenik člana, SDA, tel: 062 977 563 

 

 

17. - CENTAR I - 093A017  - OŠ “Meša Selimović” – 849 birača 

 

1.  DANIJELA RIZVIĆ, predsjedavajući, DF, tel: 061 999 338 

     SELMA MATANOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, DF, tel: 062 754 538 

2.  EMINA RIDŽIĆ, član, S BiH, tel: 062 779 033 

     ASIMA ĐUHERIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 061 376 726 

3.  ĆAZIM HASANICA, član, Žigić A., tel: 061 757 948 

     ALMA ODOBAŠIĆ, zamjenik člana, Žigić A., tel: 062 981 596 

4.  ANJA BRNIĆ, član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 061 450 894 

     BJANKA MIHALJEVIĆ, zamjenik člana, HDZ-HSS-HKDU-HSPAS- HSP HB, tel: 061 332 888 

5.  DAVOR KOLAK, član, HDZ 1990, tel.: 063 114 531 

     ANĐA MAJSTROVIĆ, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.: 063 803 204 

 

 

18. – CENTAR 2 - 093A018 – OŠ “Meša Selimović” – 777 birača 

 

1.  ZORAN MIŠANOVIĆ, predsjedavajući, NOVI POKRET, tel: 032 427 504 

     IRMA ČAUŠEVIĆ-PRIJIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 061 361 080 

2.   ELDINA MUJAKOVIĆ, član, OIK, tel: 061 776 118 

     ELMA ŠABIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 934 023 

3.  MIA DUJMOVIĆ-MIJATOVIĆ, član, NS, tel: 062 607 267 

     VESNA DUJMOVIĆ, zamjenik člana, NS, tel: 061 803 619 

4.  REFIK SMAJOVIĆ, član, SDS, tel: 061 754 496 

     ADI MUJKANOVIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 061 408 814 

5.  ARMIN MANDŽUKA, član, PRVA S, tel: 061 620 601 

     EJUB AVDIĆ, zamjenik člana, PRVA S, tel: 062 629 515 

 

 

19. – CENTAR 3- 093A019 – OŠ “Meša Selimović” – 710 birača 

 

1. AMRA BEGANOVIĆ, predsjedavajuća, OIK, tel:061-384-311 

    DAMIR MEHINOVIĆ, zamjenik predsj., OIK, tel: 061 985 258 

2. AJDINA PIVIĆ, član, NS Radom za boljitak, tel.: 062 833 348 

    NERMANA PIVIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 062 354 662 

3. AMELA ŠEHIĆ, član, SPP- SDU-DNZ, tel.: 061 595 855 

    ZIJADA HUSARIĆ, zamjenik člana, SPP- SDU-DNZ, tel: 062 113 541 

4. DAMIR OMERČIĆ, član A-SDA, tel.  061 376 887  

    MUHAMED SIVRO, zamjenik člana A-SDA, tel. 061 384 425 

5. NATAŠA HADŽIĆ, član, BPS, tel.: 061 646 839 

    IBNANA KUBAT, zamjenik člana, BPS, tel.: 063 670 256 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

20. – CENTAR 4 - 093A020 – OŠ “Meša Selimović” – 891 birača 

 

1.  ADIN AVDAGIĆ , predsjedavajući, OIK, tel: 061-596-915 

      SEMRA EKINOVIĆ,zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 062 459 988 

2.  FARUK IBRIŠEVIĆ, član,SZN, tel.: 061 757 825 

     EMIR TURKOVIĆ, zamjenik člana, SZN, tel.: 062 131 967 

3.  ALMIR HAMZIĆ član, SNAGA BiH - HSP DSI,  tel: 061 782 689 

     ALMIR BARUČIJA, zamjenik člana, OIK, tel.: 064 413 5247 

4.  MIRELA FERIZ, član, OIK, tel: 062 381 092 

     MATEA JONJIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 060 332 5569 

5.  LAMIJA HRNČIĆ, član, SBB, tel.: 061 396 915 

     HELENA TOPIĆ, zamjenik člana, SBB, tel.: 061 846 320 

 

 

21. – CRKVICE 1 - 093A021 – Kino Crkvice – 743 birača 

 

1.   BAJRO SMAJLOVIĆ, predsjednik, SP, tel.: 060 336 0243 

      ALDEN VRČIĆ, zamjenik predsjednika, SP, tel.: 062 429 845 

2.   MERIMA PAŠALIĆ, član, OIK, tel: 061-622-356 

      TOMISLAV KOVAČEVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel:  

3.   SANELA PORČA, član, I.A.Amela, tel.: 061 433 334 

      ALMEDINA ŠABAČKIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 061 408 725 

4.   ELMA BEGANOVIĆ, član, SD BiH, tel.: 062 255 044 

      ADI JUSIĆ, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 061 307 220 

5.   ĐENITA HRNJADOVIĆ, član, OIK, tel: 061 903 928 

      MELITA DRINO, zamjenik člana, OIK, tel.: 064 407 9179 

 

 

22. – CRKVICE 2 - 093A022 – Kino Crkvice – 891 birača 

 

1.  FADIL ČIŠIĆ, predsjedavajući, SDP, tel. 061 470 295 

     BRANKA KOPRIVICA, zamjenik predsjedavajućeg SDP, tel: 061 028 117 

2.  ADNAN CRNOVRŠANIN,član , CERIĆ M., tel. : 061 492 039 

     SABINA ISAKOVIĆ, zamjenik člana, CERIĆ M., tel. : 061 513 389 

3.  SANEL ALIHODŽIĆ, član, S. Merima, tel: 062 613 538 

     AMELA DELIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 060 304 0415 

4.  KENAN JEŠILOVIĆ, član, OIK, tel: 062 402 086 

     AMMAR GIGOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 611 132 

5.  DŽENANA MUJKANOVIĆ, član, SDA, tel: 061 354 659 

     EMINA GRABUS, zamjenik člana, SDA, tel: 061 836 086 

 

 

23. – CRKVICE 3 - 093A023 – Medicinska škola – 945 birača 

 

1.  ENES KOVAČEVIĆ, predsjedavajući, OIK, tel: 061 254 772 

     ADRIAN GIGOVIĆ, zamjenik predsj., OIK, tel: 061 611 132 

2.   HALIMA BIOGRADLIJA,  član,OIK. , tel : 061 535 626 

     IVAN MATIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 066 829 070 

3.  MAHMUT MUJEZINOVIĆ, član, HSP DSI BSN, tel.: 061 447 847 

     IDA MULAHASANOVIĆ-MAHMUTAGIĆ,zamjenik člana,OIK,tel: 061-363-620 

4.  MAJDA BEGIĆ, član, Žigić A., tel: 062 207 312 

     SNJEŽANA VRHOVAC, zamjenik člana, Žigić A., tel: 061 422 024 

5.  AMILA SMAKA, član, OIK, tel: 062 499 986 

     ANĐELA BOTIĆ, zamjenik član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 063 455 980 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

24. – CRKVICE 4 - 093A024 – Medicinska škola – 954 birača 

 

1.  SELMA HUSEJNOVIĆ, predsjedavajuća OIK tel.: 061 825 545 

     MARTINA PERIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, HDZ 1990, tel.: 063 845 113 

2. AIDA DELIĆ, član, Kebo M., tel: 061 765 011 

     FAHRIJA ARNAUT, zamjenik člana, Kebo M, tel: 061 973 860 

3.  MIRAN LUŽAR, član, NS, tel: 064 421 0200 

     MARIJETA LUŽAR, zamjenik člana, NS, tel: 060 318 1067 

4.  ZANA MUJKIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 060 315 4947 

     NAJA SIMIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 061 558 815 

5.  ALMINA KALOŠEVAC, član, SDS, tel: 062 613 132 

     RENATA ŠOKO-KAJASA, zamjenik člana, OIK, tel: 063 354 709 

 

 

25. - CRKVICE 5 – 093A025 – Medicinska škola – 844 birača 

 

1.  SENAD HODŽIĆ, predsjedavajući, PRVA S, tel: 062 014 199 

      MUHAMED AVDIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, PRVA S, tel: 062 237 244 

2.  BOJAN OBRADOVIĆ, član, NS Radom za boljitak, tel.: 061 875 409 

     EDVIN MILOVANOVIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 066 804 875 

3.  MARICA SLAVICA, član, Tuzlić H., tel: 032 425 778 

     DAMJAN BOŠNJAK, zamjenik člana, OIK, tel: 061 703 805 

4.  NERMINA ŽERIĆ, član, OIK, tel.: 062 329 255  

     HARIS KREHIĆ, zamjenik člana, SPP- SDU-DNZ, tel: 062 289 200  

5.  NISVETA JUSUFOVIĆ, član, A-SDA, tel.: 061 470 599 

     HASRET ŠIŠIĆ, zamjenik člana, A-SDA, tel: 062 174 785 

 

 

26. – CRKVICE 6 - 093A026  - Medicinska škola – 821 birača 

 

1.  MARTINA BLAŽEVIĆ, predsjedavajuća, HDZ BiH, tel.: 062 613 221 

     MARCEL RAIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, HDZ BiH, tel.: 062 317 734 

2.  MEDINA BRKIĆ, član,OIK, tel: 061-470-761  

     SALDIN ĐIDIĆ,zamjenik člana, OIK, tel: 062 971 033 

3.  EMIRA BAJRIĆ, član, OIK, tel: 061 717 865 

     SALIHA TUFEKČIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 

4.  IVANA ŠARIĆ, članica, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 062 543 483 

     HALIL SKOMORAC,zamjenik člana, OIK, tel: 423-333 

5.  AMIRA ŠEPER, članica, BPS, tel.: 062 276 192 

     NERMINA VRČIĆ, zamjenik člana, BPS, tel.: 060 382 2370 

 

 

27. – CRKVICE 7 - 093A027 – Kino Crkvice – 984 birača 

 

1.  ALMIR SARAJLIĆ, predsjedavajući, OIK, tel: 062-103-990 

     DŽENANA PEZER,zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 061-988-293 

2.  EMIRA ŽIGIĆ, član, SBB, tel.: 062 795 688 

     MUAMER  PIVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 066 780 163 

3.  MAIDA HAJDAREVIĆ, član, OIK, tel.: 061 416 526 

     RIJAD HECO, zamjenik člana, OIK, tel: 061 454 778 

4.  ERMIN ĐANANOVIĆ, član, OIK, tel:  

     IVICA MATKIĆ , zamjenik člana, OIK, tel:064-425-6143  

5.  AMIR MUJČIĆ, član, SD BiH, tel.: 061 023 344 

     ADNAN ŠARIĆ, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 060 343 4044 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

 

28. - ČAJDRAŠ – VJETRENICE  093A028 – OŠ “Donji Čajdraš” – 920 birača 

 

1.  IVAN ŽEPAČKIĆ, predsjedavajući, HRAST, tel.: 063 333 351 

     ARNELA BURO, zamjenik predsjedavajućeg, HRAST, tel.: 061 297 262 

2.  MUHAMED ŠIŠIĆ, član, CERIĆ M. , tel: 062 889 391 

     AMILA JAŠAREVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 829 344 

3.  ADELA KAVAZ, član, SDP, tel. 066 383 924 

     ANES GAVRANOVIĆ, zamjenik člana, SDP, tel: 062 537 801 

4.  TIKVIĆ FRANJO, član, OIK, tel: 063-877-176 

     ZORAN IVANOVIĆ ,zamjenik člana, OIK, tel: 062-685-660 

5.   KATARINA TIKIVIĆ, član, BOSS, tel.: 063 105 791 

     FRANJO RAMLJAK, zamjenik člana, BOSS, tel.: 063 966 400 

 

 

29. – PUTOVIĆI - 093A029 – Društveni dom „Putovići” – 864 birača 

 

1.  SENAD PAŠALIĆ, predsjedavajući, SDA, tel: 061 690 383 

     MEHMED PAŠALIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SDA, tel: 061 813 382 

2.  ALEN ABDULAZIZI, zamjenik člana, DF, tel: 062 729 474  

     EDINA KARIĆ, član, OIK, tel: 060 349 4947 

3.  ALMIR KOVAČEVIĆ, član, S BiH, tel: 061 647 399 

     KASIM KOVAČEVIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 062 665 765 

4.  AZRA PORČA, član, Žigić A., tel: 062 684 426 

     ALMIR PORČA, zamjenik člana, Žigić A., tel: 060 337 6483 

5.  MUFID ŠABANOVIĆ, član, HDZ 1990, tel.. 062 357 170 

     ADNEL BRKIĆ, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.: 062 273 710 

 

 

30. – GORICA - 093A030 – Društveni dom “Gorica” – 555 birača 

 

1.  ŠABAN HRNJIĆ, predsjedavajući, Kebo M., tel: 062 183 869 

     SENAD KAKNJO, zamjenik predsjedavajućeg, Kebo M, tel: 061 470 277 

2.  ANIDA ĐERAHOVIĆ, član, NS, tel: 061 062 255 

     EMINA AVDIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 453 215 

3.  ALEN RAMIĆ, član, OIK, tel: 061 046 302 

     KENAN TALAM, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 060 331 4314 

4.  BENJAMIN ŠEHALIĆ, član, SDS, tel: 061 987 555 

     ALMIR PAŠALIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 061 070 743 

5.  ERMIN HADŽIĆ, član, PRVA S, tel: 061 571 107 

     FAZILA NADŽAKOVIĆ, zamjenik člana, PRVA S, tel: 061 608 103 

 

 

31. - DONJA GRAČANICA  1 – 093A031 – Dom ”D. Gračanica” – 863 birača 

 

1.  NERMINA ČELEBIĆ , predsjedavajući, OIK, tel: 062-363-809 

     AZRA ŠARIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, NS Radom za boljitak, tel.: 061 416 518 

2.  ADNAN HRUSTIĆ, član, OIK, tel: 062-068-143 

     SELMA DŽELALIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 479 473 

3.  AMER MUJČINOVIĆ, član, A-SDA, tel.: 062 934 111 

     ŠERIF ČIŠIĆ, zamjenik člana, A-SDA, tel.: 061 742 836 

4.  SAUDIN BOŠNJAK, član, BPS, tel.: 061 846 711 

     OSMAN VEHABOVIĆ, zamjenik člana, BPS, tel.: 061 307 846 

5.  ENES IMAMOVIĆ, član, SZN, tel.: 061 689 495 

     NIKICA GOROVIĆ, zamjenik člana, SZN, tel.: 061 166 525 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

 

32. – DONJE BABINO - 093A032 – Dom ”Kasapovići”  – 594 birača 

 

1.  MUAMER ZEC, predsjedavajući, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 062 012 352 

     MAHIR ARNAUT, zamjenik predsjedavajućeg, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 061 311 799 

2   ZAHID ŠUT, član, OIK, tel: 062-244-205 

     SUDISA AVDIĆ ,zamjenik člana., OIK, tel: 060-326-9080 

3.  ELVEDIN ALIĆ, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.. 061 986 131 

     AZRA KLJUČANIN, zamjenik člana, OIK, tel.: 061 973 461 

4.  ALMIR VARDO, član, OIK, tel: 062 186 507 

     KRISTINA POPOVIĆ, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 061 774 639 

5.  SENAD DURAKOVIĆ, član, SBB, tel.: 061 612 046 

     ELMEDIN KADRIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 589 283 

 

 

33. – DONJA VRACA - 093A033 – Dom Donja Vraca – 731 birača 

 

1.  ESAD PELJA, predsjedavajući , OIK, tel: 062 387 198 

     SANJA ŠTEKO,zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 061-975-315 

2.  BELMIN HRUSTIĆ, član, SP, tel.: 060 310 4070 

     SUADA ŠEPER, zamjenik člana, SP, tel.: 061 550 301 

3.  SANEL HAMZIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 062 986 705 

     AMAR ISAKOVIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 062 387 914 

4.  ZEKIRA KUBAT, član, SD BiH, tel.: 063 543 766 

     AMEL ĆOSTOVIĆ, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 061 973 476 

5.  ALEN COGO , član, OIK, tel.: 062 275 167 

     VAHID TELALOVIĆ , zamjenik člana, OIK, tel.: 062 684 409 

 

 

34. - GORNJA GRAČANICA  093A034 – POŠ „A.Nametak” – 793 birača 

 

1.  BELMIN HOĐIĆ, predsjedavajući, CERIĆ M., tel. : 062 706 329 

     EZUDIN BIHORAC, zamjenik predsjedavajućeg , CERIĆ M., tel. : 061 973 974 

2.  REFIK SKENDER,član , SDA, tel: 061 655 363 

     MIRZET SKENDER, zamjenik člana, SDA, tel: 062 785 376 

3.  ALIJA ČELEBIĆ, član, SDP, tel. 062 401 080 

     ISMET JAŠAREVIĆ, zamjenik člana, SDP, tel: 062 745 419 

4.  ENESA SMAJIĆ, član, S. Merima, tel: 061 352 438 

     EMINA SMAJIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 061 622 750 

5.  AIDA ARNAUT , član, BOSS, tel.: 062 938 881 

     KENAN SIVAC, zamjenik člana, OIK,  tel.: 062 408 953 

 

 

35. - GORNJA ZENICA – 093A035  - Dom MZ „Gornja Zenica” – 789 birača 

 

1.  VELIDA TIKVINA-HADŽIĆ, predsjedavajući, DF, tel: 062 485 071 

     AMINA MEŠINOVIĆ, , zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 062 090 608 

2.  MUHAMED ŠEMIĆ, član, S BiH, tel: 060 320 0962 

     LENA ČOLAKOVIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 062 746 781 

3.  ERVINA ŠIŠIĆ, član, OIK, tel: 061 907 120  

     AMELA DURMIĆ, zamjenik člana, Žigić A., tel: 062 360 314 

4.  HARIS PIVIĆ, član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 062 831 447 

     EDIB NOVALIĆ, zamjenik člana, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 062 706 373 

5.  NELA KNEŽEVIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 061 802 021 

     LIDIJA KUSTURA, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.: 063 873 150 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

10 

 

36. – GRADIŠĆE 1- 093A036 – Područna OŠ ”Gradišće” – 918 birača 

 

1.   MERISA TALIĆ, predsjedavajući, Kebo M., tel: 062 409 942 

      NEJRA JAŠAREVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, Kebo M, tel: 061 052 797 

2.   MUHAREM OKAN, član, NS, tel: 061 421 630 

      AVDO GAK, zamjenik člana, NS, tel: 062 619 617, 032 430 961 

3.   ELVEDINA BAJRAMOVIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 061 585 015 

      MERIMA ALIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 062 682 853 

4.   REDŽIJA ISMIĆ, član, SDS, tel: 062 350 357 

      ALBIN SALETOVIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 061 580 294 

5.   EMRAH ŠIŠIĆ, član, PRVA S, tel: 062 659 608 

      EMRAH MAŠIĆ, zamjenik člana, PRVA S, tel: 062 632 115 

 

 

37. – GRADIŠĆE 2 - 093A037 – Područna OŠ ”Gradišće” – 894 birača 

 

1.  MUHAMED BAŠIĆ, predsjedavajući,  A- SDA, tel.064 439 3236 

     DOGLOD ERNA, zamjenik predsjedavajućeg, A-SDA, tel.: 060 330 5973 

2.  TAIB TALIĆ, član, NS Radom za boljitak, tel.: 062 741 700 

     VILDANA TALIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 062 409 932 

3.  KENAN ČERIM, član, Tuzlić H., te: 061 416 316 

     ISMIĆ NUSRET , zamjenik člana, OIK, tel: 061 470 212 

4.  MUAMER TALIĆ, član, SPP- SDU-DNZ, tel.: 061 071 087 

     SUMEJA SKOMORAC, zamjenik člana, SPP- SDU-DNZ, tel: 061 361 044  

5.  SAMED HEKIĆ, član, OIK, tel.: 061 441621 

     ADVIJA DELIĆ zamjenik člana, OIK, tel.: 061 453 686 

 

 

38. - JALIJA 1 – 093A038 – Prostorije MZ „Jalija” – 638 birača 

 

1.  IVA KRIŠTO, predsjedavajući, HDZ BiH, tel.: 063 803 322 

     MARIJA JOZIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, HDZ BiH, tel.: 061 913 557 

2.  SABAHUDIN FERHATBEGOVIĆ, član, SZN, tel.: 061 575 407 

     ERMIN DŽAMPO, zamjenik člana, OIK, tel.: 064 445 2864 

3.  DRAGICA ŠEHOVIĆ, član, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 061 892 323; 032 405 879 

     NAMKA SABLJAKOVIĆ, zamjenik člana, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 062 650 605 

4.  AJDIN SMAJIĆ, član, OIK, tel: 061 433 356 

     HARIS ŽERIĆ, zamjenik člana, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 061 455 886 

5.  AZRA MEJRUŠIĆ, član, OIK, tel: 062 673 526 

     SAMRA SKENDER ,zamjenik člana, OIK, tel: 061-425-230 

 

 

39. - JALIJA 2– 093A039 – Prostorije MZ „Jalija” – 752 birača 

 

1.  MENSUR HILIĆ, predsjedavajući, SBB, tel.: 061 976 359 

     ZULFIKAR BEHADAREVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SBB, tel.: 062 835 670 

2.  ALDIN IRIŠKIĆ, član, SP, tel.: 061 845 718 

      ADISA SALIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 616 108 

3.  ADMIR RAMIĆ, član, SPP, tel.: 061 376 973 

     EMIR OVČINA, zamjenik člana, SPP, tel.: 060 314 6369 

4.  AMAR PAŠANBEGOVIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 061 471 840 

      NOVICA STEVANOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 112 762 

5.  DŽENEDINA MUŠANOVIĆ, član, SD BiH, tel.: 060 322 0656 

      ĐANA DŽAMPO, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 251 112 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

11 

 

40. - JALIJA 3 – 093A040 – OŠ ”Edhem Mulabdić” – 736 birača 

      

1.   ANEL OKIĆ, predjedavajući , HRAST, tel.: 061 771 853 

     REFIK TELALOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SDP, tel: 063 675 261, 032 220 152 

2.  LEJLA PIPIĆ, član, S. Merima, tel: 061 470 204 

     MAJDA MEHMEDIĆ, zamjenik člana, HRAST, tel.: 061 544 470 

3.  HARIS MUJIĆ, član, CERIĆ M. , tel: 062 880 866 

     VEHID ADILOVIĆ, zamjenik člana, CERIĆ M. , tel : 061 303 810 

4.  LIDIJA DRLJAČA, predsjedavajući, SDP, tel. 062 177 918 

     ARMIN HAMZIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 061 595 129 

5.  DŽENITA DEDIĆ, član, BOSS, tel.: 061 987 559 

     EDIN FETIĆ, zamjenik člana, BOSS, tel.: 062 612 660 

 

 

41. -  JANJIĆI  - 093A041 – OŠ ”Enver Čolaković” – 853 birača 

 

1.  AIDA PAŠALIĆ, predsjedavajući, SDA, tel: 062 257 908 

     AJDIN HUSEINSPAHIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SDA, tel: 061 593 015 

2.  TARIK HASANICA, član, DF, tel: 062 361 447 

     BENJAMIN FETIĆ, zamjenik člana, DF, tel: 062 471 120 

3.  ANELA BUREKOVIĆ, član, S BiH, tel: 062 061 327 

     JASMINA ADILOVIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 062 715 942 

4.  AMILA SMAKA ,član, OIK, tel: 062-290-286 

     FAHIRA BABIĆ,zamjenik člana, OIK, tel: 064-406-3660 

5.  SABIN MAHMIĆ, član, Žigić A., tel: 062 864 304 

     MIRNES MAHMIĆ, zamjenik člana, Žigić A., tel: 061 745 461 

 

 

42. – KLOPČE 1 - 093A042 – Područna OŠ ”Klopče” – 919 birača 

 

1.  VEDAD BARUČIJA, predsjedavajuća, Kebo M., tel: 061 410 271 

     ALMA BARUČIJA, zamjenik predsjedavajuće, Kebo M, tel: 061 410 271 

2.  SUMEJA ŠIŠMAN, član, OIK tel: 062 933 779 

     BORIS JURIĆ, zamjenik člana, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 061 750 348 

3.  DŽENANA ŠAHINOVIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 061 816 366 

     MIRNES DUVNJAK, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.. 061 272 372 

4.  AHMED ŽERIĆ, član, NS, tel: 061 525 851 

     EMIN SMRIKO, zamjenik člana, OIK, tel: 064-411-0641 

5.  KEMAL ŠKALJO, član, NOVI POKRET, tel: 061 345 153 

     KENAN VALENTIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 061 417 411 

 

43. – KLOPČE 2 - 093A043 – područna OŠ ”Klopče” – 834 birača 

 

1.  EMIR RAMIĆ, predsjedavajući, SPP-SDU-DNZ, tel.: 032 220 368 

     ILMA DEDIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 061 624 486 

2.  AMELA NUMANOVIĆ, član, SDS, tel: 061 453 127 

     DŽAFER ČOLOMAN, zamjenik člana, SDS, tel: 061 816 005 

3.  EMIR KADRIĆ, član, PRVA S, tel: 061 470 389 

     DRAGAN RADIĆ , zamjenik člana, OIK, tel: 062 425 246 

4.  FUAD BOJIĆ, član, NS Radom za boljitak, tel.: 062 848 041 

     ZENAIDA BOJIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 061 321 218 

5.  AMEL ŠARIĆ, član, Tuzlić H., tel: 066 811 042 

     BRUNO UDOVČIĆ, zamjenik člana, Tuzlić H., te: 062 112 430 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

12 

 

44. – KLOPČE 3 - 093A044 – Područna OŠ ”Klopče” – 872 birača 

 

1.  NEVZUDIN DUVNJAK, predsjedavajući, OIK, tel: 061-753-091 

     LUŽIĆ SEAD,zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel:061-400-489     

2.   MIRZAD ČOSIĆ, član, OIK, tel.: 061 816 026 

    ŽELJKO TRIVIČEVIĆ , zamjenik člana, OIK, tel 062 387 206 

3.  ZIKRIJA ČANČAR, član, BPS, tel.: 062 148 707 

     ZAKIR ČANČAR, zamjenik člana, BPS, tel.: 061 575 741 

4.  ALDINA SALETOVIĆ, član, SZN, tel.: 061 816 064 

     MELINA KUBAT, zamjenik člana, SZN, tel.: 061 029 077 

5.  MIRZET SAMARDŽIĆ, član, SNAGA BiH - HSP DSI, tel.: 061 975 251 

     SELMEDIN MERDIĆ, zamjenik člana, SNAGA BIH - HSP DSI, tel.: 061 400 158 

 

 

45. - KOPRIVNA 093A045 – Dom MZ ”Koprivna” – 465 birača 

 

1.  ERMIN DERVIŠEVIĆ, predsjedavajući, HDZ BiH, tel.: 061 647 820 

     , zamjenik predsjedavajućeg, HDZ BiH, tel.:  

2.   SABRIJA BAŠIĆ, član, SBB, tel.: 061 924 953 

      JAHIJA MAHMIĆ, zamjenik člana, SBB, tel.: 062 363 251 

3.   AMER MUJČIN,član, OIK, tel: 061-455-658 

     , zamjenik člana, OIK, tel:  

 4.  SALIH SOFTIĆ, zamjenik člana, SPP, tel.: 062 642 212 

      SANEL TUFEKČIĆ, član, SPP, tel.: 061 461 929 

 5.  ŠEJMA ŠEHIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 061 406 448 

      FERHAD ŠEHIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 061 892 076 

 

 

46. - KOVANIĆI - 093A046 – Dom MZ ”Kovanići” – 219 birača 

 

1.  HARUN HUSEINSPAHIĆ, predsjedavajući, SD BiH, tel.: 062 721 252 

     IRFAN ARNAUT, zamjenik predsjedavajućeg, SD BiH, tel.: 061 986 870 

2.  ERMA SARAJLIĆ, član, OIK, tel: O61-647-655 

     HAJRIJA ČOLAKOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 585 136 

3.  GALIB ŠIŠMAN, član, CERIĆ M., tel: 062 363 910 

     , zamjenik člana, CERIĆ M., tel:  

 

 

47. – LAŠVA - 093A047- Prostorije Područne OŠ „E.Čolaković”– 676 birača 

 

1.  FAHRUDIN PAŠALIĆ, predsjedavajući, SDP, tel: 061 824 200 

     NAIM HAKANOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SDP, tel: 061 781 642 

2.  BAKIR HELVIDA, član, S. Merima, tel: 061 576 122 

     ELVEDIN HELVIDA, zamjenik člana, S.Merima, tel: 062 543 300 

3.  DŽENANA FEJZIĆ, član, BOSS, tel.: 061 806 223 

     KENANA ČIŠIĆ, zamjenik člana, BOSS, tel.: 061 088 669 

4.  AMIR HELVIDA, član, SDA, tel: 063 931 767 

     DŽIDIĆ TARIK, zamjenik člana, OIK, tel: 061 986 841 

5.  INELA PIVIĆ, član, DF, tel: 062 310 859 

     AMEL SELIMOVIĆ, zamjenik člana, DF, tel: 064 450 6694 

 

 

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

13 

48. - LOKVINE 1 - 093A048 – OŠ ”Lokvine” – 694 birača 

 

1.  MEVLINA AHMIĆ, predsjedavajuća, S BiH, tel: 070 241 498, 063 413 145 

     BELINDA LIŠNJIĆ, zamjenik predsjedavajuće , S BiH, tel: 061 566 193 

2.  FAHRETA SMRIKO, članica, Kebo M, tel: 062 741 702 

     ERMIN ALIČKOVIĆ, zamjenik člana, Kebo M., tel: 062 381 211 

3.  NERMINA TERZIĆ, član, Žigić A., tel: 061 838 730 

     AJDIN JAŠAREVIĆ  , zamjenik člana,OIK., tel: 060 346 7137 

4.  KRISTINA JONJIĆ, član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 063 417 081 

     NERMIN HALAĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 994 693 

5.  SEAD KARAJKIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 061 448 075 

      HUSO KARAJKIĆ, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.: 061 075 250 

 

49. - LOKVINE 2 - 093A049 – OŠ ”Lokvine” – 731 birača 

 

1.  AIDA NEZIĆ, predsjedavajući, NS, tel: 062 283 010 

     ZEKIJA HAKANOVIĆ,  zamjenik predsjedavajućeg, NS, tel: 062 328 838 

2.  LEJLA MEŠANOVIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 061 853 098 

     JASMIN MEŠANOVIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 062 599 738 

3.  NISVET ČAMDŽIĆ, član, SDS, tel: 062 499 208 

     ISMET OSMANČEVIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 061 780 704 

4.  EMIR HUSKANOVIĆ, član, PRVA S, tel: 062 438 177 

     MURVETA SELIMOVIĆ, zamjenik člana, PRVA S, tel: 061 297 259 

5.  KENAN KULALIĆ, član, NS Radom za boljitak, tel.: 061 484 089 

     NIHAD SMRIKO, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 061 064 863 

     

 

50. – LONDŽA 1- 093A050 – MZ Londža – 864 birač 

 

1.  ELMA SOFTIĆ, predsjedavajući, A-SDA, tel.: 064 434 5102 

     EDINA VARUPA, zamjenik predsjedavajućeg, A-SDA, tel.: 062 238 489 

2.  ERMA VOJVODIĆ ,član, OIK, tel: 061-462-700 

     EMINA HODŽIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062-425-344 

3.  FAHIRA DIZDAR, član, BPS, tel.: 061 782 588 

     FRANKA JELOVIĆ,zamjenik člana, OIK, tel: 061-470-369 

4.  SENAD PURIĆ, član, SZN, tel.: 061 453 135 

     SEADA SIVAC, zamjenik člana, SZN, tel.: 062 122 586 

5.  FEHIM ŠKALJO, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 062 846 592 

     ELDINA ČERIM, zamjenik člana, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 061 409 319 

 

 

51. – LONDŽA 2 - 093A051 – OŠ ”Meša Selimović” – 834 birača 

 

1.  AMELA SERDAREVIĆ, predsjedavajući, OIK, tel: 062-492-623 

     DANIRA IMAMOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 062-475-013 

2.  VERA MRĐA, član, OIK, tel.: 065 360 499 

     HARUN KAJIĆ, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 063 422 905 

3.  AMELA MARUŠIĆ, član, OIK, tel: 061 620 475 

     ENISA SIVRO, zamjenik člana, SBB, tel.: 061 462 123 

4.  IMRAN FEJZIĆ, član, OIK, tel: 061 450 289 

     INDIRA BEBA, zamjenik člana, SP, tel.: 066 615 248 

5.  ŽELJKO DRLJAČA član, OIK, tel.: 062 182 418 

     FERIDA HUKIĆ, zamjenik člana, SPP, tel.: 062 058 558; 032 404 449 

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

14 

52. – LONDŽA 3 - 093A052 – OŠ “Meša Selimović” – 707 birača  

 

   

1.  MELIS BEHADAREVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, I.A.Amela, tel.: 062 326 199 

     BENJAMIN KOLIĆ, predsjedavajući, I.A.Amela, tel.: 061 697 553 

2.  ENVER ČOSTOVIĆ, član, SD BiH, tel.: 061 840 358 

     ZAKIR ADILOVIĆ, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 061 426 464 

3.  BEHIJA TESKEREĐIĆ, član, OIK, tel:061 792 139 

     LEJLA KRKALIĆ, zamjenik člana, HRAST, tel.: 062 508 777 

4.  DŽENETA DELIBAŠIĆ, član, CERIĆ M., tel: 062 113 866 

     DŽENIS OMERČIĆ, zamjenik člana, CERIĆ M., tel: 062 489 709 

5.  ADILA FETIĆ, član, SDP, tel. 062 599 432 

     NAILA HARADINOVIĆ, zamjenik člana, SDP, tel: 061 140 197 

 

 

53. – LUKOVO POLJE 1 - 093A053 – Objekat Streljane - 343 birača 

 

1.  ISMET ZEJNIROVIĆ, predsjedavajući, S. Merima, tel: 062 315 342 

     , zamjenik predsjedavajućeg, S.Merima, tel 

2.  RAMAJANA DRINIĆ, član, BOSS, tel.: 063 999 144 

     , zamjenik člana, BOSS, tel.:  

3.  SENAD OPARIĆ, član, SDA, tel: 061 615 781 

    , zamjenik člana, SDA, tel:  

 

 

54. – MOŠĆANICA - 093A054 – prostorije MZ Mošćanica – 500 birača 

 

1.  FAJIK SELIMSPAHIĆ, predsjedavajući, S BiH, tel: 062 292 518 

     JASMINA SELIMSPAHIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, S BiH, tel: 062 131 458 

2.  MIDHET ČIČAK, član, DF, tel: 062 110 453 

     NURA ČANČAR, zamjenik člana, OIK, tel: 062 979 142 

3.  ABDULAH ŠKALJO, član, Žigić A., tel: 061 924 335 

     ĆAZIM ŠIŠMAN, zamjenik člana,OIK., tel: 062 676 154 

4.  ZAJKO FEJZIĆ, član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 062 324 214 

     FARUK TURSANOVIĆ, zamj.člana, HDZ-HSS-HKDU-HSPAS- HSP HB, tel.: 062 486 943 

5.  ESAD BUREKOVIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 062 186 876 

     AMRA KRIVIĆ, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.: 032 450 832 

 

 

55. – MOKUŠNICE 1 - 093A055 – OŠ “Vladimir Nazor” – 977 birača 

 

1.  ERNA HASANICA-HASAGIĆ, predsjedavajući, SDS, tel: 062 205 280 

     EDBER BRDAREVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SDS, tel: 061 146 167 

2.  ENSAD ČURUKOVIĆ, član, Kebo M., tel: 064 407 3686 

     MIRKO AKRAPOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 063 875 786 

3.  TEA PINJIĆ, član, NS, tel: 061 027 028 

     MELISA BRKIĆ, zamjenik člana, NS, tel: 062 863 829 

4.  RENAN BEGANOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 776 507 

     HAZIM HUSEINSPAHIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 061 453 044 

5.  UMEJR KARALIĆ, član, PRVA S, tel: 061 587 478 

     SMAILA ŠIŠIĆ, zamjenik člana, PRVA S, tel: 062 050 722 

 

 

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

15 

56. - MOKUŠNICE 2 – 093A056 – OŠ “Vladimir Nazor” – 816 birača 

 

1.  ELVISA ŠAHBAZOVIĆ, predsjedavajući, NS Radom za boljitak, tel.: 061 400 391 

     HUSEJID SINANOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 061 413 642 

2.  ZLATKO VIDOVIĆ, član, Tuzlić H., tel: 061 574 204 

     DIANA SKELO, zamjenik člana, Tuzlić H., te: 062 589 074 

3.  SADIKA HODŽIĆ, član, SPP SDU DNZ, tel.: 062 432 663 

     JASENKO ŽILO, zamjenik člana, SPP SDU DNZ tel.: 060 322 3011 

4.  ŠEJLA FEJZIĆ, član, A-SDA, tel.: 061 806 222 

     SAMIR HAJRUŠAJ, zamjenik člana, OIK, tel: 065 798 861 

5.  AIDA BAJRIĆ, član, OIK, tel: 061 696 370 

     SANEL ŠIŠIĆ ,zamjenik člana, OIK, tel: 061-824-833 

            

 

57. - MOKUŠNICE 3 – 093A057 – OŠ “Vladimir Nazor” – 773 birača 

 

1.  DŽANA SKENDER, predsjedavajući, SZN, tel.: 061 584 039 

     MEDINA SPAHIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SZN, tel.: 062 980 925 

2.  IZET DEDIĆ, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 061 196 828 

     SANJIN VEHABOVIĆ, zamjenik člana, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.. 061 977 802 

3.  ADNAN ELEZOVIĆ,član, OIK, tel: 061-597-273 

     AIDA SINANOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 647 090 

4.  BORIS DUJMOVIĆ, član, HDZ BiH, tel.: 063 843 105 

     TANJA JOZIĆ, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 061 611 107 

5.  MIRSAD ZILIĆ, član, SBB, tel.: 061 596 813 

     JASMINA SALKIĆ, zamjenik člana, SBB, tel.: 061 837 531 

 

     

58. - NEMILA 1 - 093A058 – Dom MZ “Nemila” – 968 birača 

 

1.  NEZIRA ŠUŠNJEVIĆ, predsjedavajući, OIK, tel: 061 560 086 

     MUHAMED MUJČIN, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 062-604-258 

2.  ALDIN AHMETSPAHIĆ, član, OIK, tel: 061-977-857 

     DERVIŠA HUSEJNOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062-230-697    

3.  AIDA VEJZOVIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 061 400 199 

      MIRZET ČOLAKOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 061 585 153 

4.  SANJA PURIĆ, član, SD BiH, tel.: 061 517 460  

     EMA TUFEKČIĆ, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 061 612 671 

5.  BRANKO RAJKOVIĆ, član, HRAST, tel.: 061 454 302 

     JADRANKA OMERDIĆ, zamjenik člana, HRAST, tel.: 061 462 298 

 

 

59. - NEMILA 2 - 093A059 – Dom MZ “Nemila” – 986 birača 

 

1.  AMEL ČAMDŽIĆ, predsjedavajući, SDA, tel: 062 362 814 

     HARIS LUŽIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SDA, tel: 062 210 552 

2.. SAUDINA ORUČ, član, OIK, tel: 061 374 887 

     ENES TURSANOVIĆ, zamjenik člana, CERIĆ M., tel. : 060 316 2599 

3.  VAHDET TUFEKČIĆ, član, SDP, tel. 061 449 555 

     NERMIN KRLIČEVIĆ, zamjenik člana, SDP, tel: 061 817 253 

4.  IZETA ŠEPER, član, S. Merima, tel: 061 986 320 

     ALDIN AHMETSPAHIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 061 466 725 (ZEHRID) 

5.  SAMRA AHMETSPAHIĆ, član, BOSS, tel.: 061 076 626 

     NERMIN ČOLAKOVIĆ, zamjenik člana, BOSS, tel.: 061 341 709 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

16 

60. - NOVA ZENICA 1– 093A060 – Mješovita srednja (ugostiteljska) škola – 929  

 

1.  MAŠA GUŠIĆ, predsjedavajući, Žigić A., tel: 062 502 167 

     ORHAN BEGAGIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, Žigić A., tel: 065 419 222 

2.  MIRHA BAJRAMOVIĆ, član, DF, tel: 061 610 620 

     NINO MUJKIĆ, zamjenik člana, DF, tel: 061 332 571 

3.  ERNAD TUFEKČIĆ, član, S BiH, tel: 061 775 162 

     SALKO KLAPUH, zamjenik člana, S BiH, tel: 061 781 630 

4.  MIRNES ŠIŠIĆ, član, OIK, tel: 061-240-160 

     SANELA IBRAKOVIĆ,zamjenik člana, OIK, tel: 061-306-517 

5.  ZDENKA MILJAK, član, HDZ 1990, tel.: 063 114 927 

     MAJDA LOKMIĆ, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.: 062 602 688 

 

 

61. - NOVA ZENICA 2 - 093A061 – Mješovita srednja (ugostiteljska) škola – 705  

 

1.  IVA DUJMOVIĆ-MEŠINOVIĆ, predsjedavajuća, NS, tel: 063 992 071 

      SAMRA ČELIKOVIĆ, zamjenik predsjedavajuće, NS, tel: 063 992 069 

2   ADNAN DURMO, član, OIK, tel: 062 985 455 

     KENAN MAHMIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 846 223 

3.  MERIMA KULJANOVIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 062 085 903 

     ALEM MAHMIĆ , zamjenik člana, OIK, tel: 061 062 901 

4.  SANIDA SKENDER, član, SDS, tel: 061 824 856 

     MUHEDIN SELIMOVIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 062 587 585 

5.  LAMIJA ISAKOVIĆ , zamjenik člana, OIK, tel: 061-704-021 

     ALEN BIOGRADLIJA ,zamjenik člana, OIK, tel: 060 305 49 19 

 

 

62. - NOVA ZENICA 3 - 093A062 – Mješovita srednja (ugostiteljska) škola – 906  

 

1.  JASMINA FEJZIĆ, zamjenik predsj., BPS, tel.: 061 892 348 

     ELVEDIN ORMANOVIĆ, zamjenik predsjednika, OIK, tel: 061 449573 

2.  SELMA MEHMEDIĆ, član, NS Radom za boljitak, tel.: 062 326 988 

     SEDŽIDA MEHMEDIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 062 500 523 

3.  DRAŽENKO JURIŠIĆ , član, Tuzlić H., tel: 061 189 630 

     MAJA HORIĆ, zamjenik člana, Tuzlić H., te: 063 314 793 

4.  ALEN HOZO, član, SPP SDU DNZ, tel.: 063 914 648 

      MIDHAT MUJIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 061 792 139 

5.  DIJAH TOPIĆ, član, A-SDA, tel.: 064 444 7222 

     LEJLA IBRAKOVIĆ, zamjenik člana, A-SDA, tel.: 061 240 116 

       

 

63. - NOVO RADAKOVO 1 – 093A063 – OŠ “Skender Kulenović” – 967 birača 

 

1.  SENADA BAJRAMOVIĆ, predsjedavajući, SZN, tel.: 062 984 899  

     NERINA IMAMOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SZN, tel.: 062 111 432 

2.  MUHAMED BEGOVIĆ, član, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 032 221 172 

     DIJANA BERBIĆ, zamjenik člana, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 062 986 339 

3.  AFRODITA STANKOVIĆ, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 064 400 5530 

     ARNELA HECO, zamjenik člana, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 061 541 350 

4.  ARNES MALIČEVIĆ, član, OIK, tel: 062 791 004 

     BRANISLAV VIDOVIĆ ,zamjenik člana, OIK, tel:  

5.  VLADISLAV VIDOVIĆ, član, HDZ BiH, tel.. 064 424 4558 

     SABIT MEHIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 061-413-622 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

17 

64. - NOVO RADAKOVO 2 – 093A064 – OŠ “S.Kulenović” – 978 birača 

 

1.  AJDIN BARUČIJA , predsjedavajući,, OIK, tel: 062-273-853 

     ELMA EMIĆ,zamjenik predsj., OIK, tel: 061-834-321 

2.  HIKMET HEKIĆ, član, SBB, tel.: 062 186 901 

     NEZIR ŠKALJO, zamjenik člana, SBB, tel.: 061 018 246 

3.  NERMINA KRUPIĆ, član, SP, tel.: 061 690 704 

     MERIM MISIMOVIĆ, zamjenik člana, SP, tel.: 061 646 143 

4.  DŽENANA ARIFOVIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 062 354 435 

     ANELA BRDAREVIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 062 273 860 

5.  ARMIN HORIĆ, član, OIK, tel:062 273 851 

     EDIN SHAKIR, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 063 232 310 

 

 

65. - NOVO RADAKOVO 3 – 093A065 – OŠ “Skender K.” – 835 birača 

 

1.  LEJMANA DURMIŠ, predsjedavajući, OIK, tel.:061 711 267  

     SENAID HEĆO, zamjenik predsj., OIK, tel: 061 071 566 

2.  ADIS PORČA, član, CERIĆ M., tel: 061-583-361 

     NAIDA HELVIDA-DIZDAREVIĆ, zamjenik člana, CERIĆ M., tel: 061 610 940 

3.  NIHADA BUŽO, član, SDP, tel. 061 614 035 

     DŽEVAD HUKIĆ, zamjenik člana, SDP, tel: 062 720 216 

4.  BELMA HELEG, član, S. Merima, tel: 061 468 491 

     DŽENANA DIZDAREVIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 062 772 569 

5.  EMIN ALAJBEGOVIĆ,  član, OIK, tel: 061 361 236 

     HAMZA KARALIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 441 614 

 

66. - NOVO RADAKOVO 4 – 093A066 – OŠ “Skender K.” – 835 birača 

 

1.  AJNA DURMIŠ, predsjedavajuća, SDA., tel: 062 543 413 

     MERSED DŽANO, zamjenik predsj., Žigić A., tel: 062 599 734 

2   ADNAN MUJIĆ, član, SDA, tel: 062 350 581 

     AHIR HUSKIĆ, zamjenik člana, Žigić A., tel: 061 747 637 

3. ARNEL TASLAMAN, član, DF, tel: 061 807 468       

    VERNESA DOGLOD, zamjenik člana, DF, tel: 061 447 490 

4.  ELDAD ĆOSTOVIĆ, član, S BiH, tel:061 996 236 

     AMINA KOLIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 062 587 951 

5.  GORAN PALAVRA, član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 062 493 243 

    MAHIR VARDO, zamjenik člana, OIK, tel: 061 995 377 

  

 

67. - ODMUT  1 - 093A067 – Obdanište „Pinokio” – 498 birača 

 

1.  ENIDA ŠAĆIROVIĆ, predsjedavajući, HDZ 1990, tel.: 062 328 911 

     , zamjenik predsjedavajućeg, HDZ 1990, tel.:  

2.  AMINA MEŠINOVIĆ, član, Kebo M., tel: 062 090 608 

     , zamjenik člana, Kebo M, tel:  

3.  AJLA TOKALIĆ,  član, OIK, tel: 062 329 050 

      Zamjenik člana 

4.  VANJA ROMIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 063 870 871 

    , zamjenik člana, NOVI POKRET, tel:  

5.  HARUN STRANICA, član, SDS, tel: 061 455 273 

     , zamjenik člana, SDS, tel:  

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

18 

68. -  ODMUT 2 – 093A068 – OŠ „Edhem Mulabdić” – 938 birača 

 

1.  ZANA IMAMOVIĆ, predsjedavajući, OIK, tel: 061-362-202   

     FUAD NEZIĆ ,zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 062-675-417 

2.  SADINA MEHIĆ, član, PRVA S, tel: 061 409 264 

     SAUDIN OMIĆ, zamjenik člana, PRVA S, tel: 061 993 905 

3.  FADIL ARNAUT, član, NS Radom za boljitak, tel.: 061 421 631 

     ADMIR KOVAČ, zamjenik člana, OIK, tel.: 061 355 125 

4.  NAMIK VARUPA, član, A-SDA, tel.: 062 475 157 

     AJDIN VARUPA, zamjenik člana, A-SDA, tel.: 062 755 115 

5.  IZET SPAHIĆ, član, BPS, tel.: 062 078 565 

     DIANA SEJMEN, zamjenik člana, BPS, tel.: 060 343 3134 

 

 

69. - ODMU T 3 – 093A069 – OŠ „Edhem Mulabdić” – 941 birača 

 

1.  SABAHUDIN SMRIKO, predsjedavajući, SZN, tel.: 032 832 503 

     AMILA BEGANOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SZN, tel.: 062 495 065 

2.  MIRELA ŠKORIĆ, član, OIK, tel: 061 500 520 

     LIDIJA HORIĆ, zamjenik člana, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 061 598 296 

3.  AZRA FETIĆ, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 062 085 991 

     MARIN DUJMOVIĆ, zamjenik člana, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 062 259 321 

4.  ALMA KLISURA,član, OIK, tel: 062-204-034 

     SENAID JAHIĆ,zamjenik člana, OIK, tel: 062-647-012 

5.  ANJA AJDIN, član, HDZ BiH, tel.: 061 698 820 

     DIJANA ŠIŠIĆ, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 061 676 069 

 

 

70. - ORAHOVICA 1 – 093A070A – Pod. škola Orahovica – 531 birača 

 

1.  HANAS ISAKOVIĆ, predsjedavajući, SPP, tel.: 061 384 863 

     MERNAS TURSANOVIĆ, zamjenik predsj., SPP, tel.: 061 980 184 

2.  MUBINA AŠĆERIĆ, član, OIK, tel.: 062 486 493 

     MUHAREM VALENTIĆ, zamjenik člana, SBB, tel.: 061 166 886 

3.  SEMIR TUTMIĆ, član, OIK, tel: 062-936-354 

     ENES LUŽIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061-932-904 

4.  SEDIN TUFEKČIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 061 470 350; 032 672 058 

     ISAKOVIĆ OMER, I.A.Amela, tel.: 061 468 397 

5.  HALIL SPAHIĆ, član, SD BiH, tel.: 062 654 910 

     ISMET KURTOVIĆ, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 062 588 005 

 

 

70. - ORAHOVICA 1 – 093A070B – Pod. škola Orahovica – 496 birača 

 

1.  ZENAID AŠĆERIĆ, predsjedavajući, BOSS, tel.: 061 509 427 

     HAJRUDIN LUŽIĆ, zamjenik predsj., BOSS, tel.: 061 615 277   

2.  ADNAN ZAHIROVIĆ, član, HRAST, tel.: 061 825 599 

     , zamjenik člana, HRAST, tel.:  

3.  SAMIR PURIĆ, član, CERIĆ M., tel: 061 381 310 

     DŽEMALUDIN VALENTIĆ, zamjenik člana, CERIĆ M., tel: 062 502 463 

4.  ABDULAH ČOLAKOVIĆ, član, SDP, tel. 061 454 757 

     ZENAID TUFEKČIĆ, zamjenik člana, SDP, tel: 060 346 9091 

5.  IBRAHIM BILČEVIĆ, član, S. Merima, tel: 061 647 147 

     HASAN AŠČERIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 062 264 748 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

19 

71. – ORAHOVICA 2 – 093A071 – Dom MZ Orahovica – 889 birača 

 

1.   AMMAR FEJZIĆ, predsjedavajući, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 062 493 035 

      HARUN ČOLAKOVIĆ, zamj. predsj., HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 062 713 545 

2.   SENAID ČOLAKOVIĆ, član, SDA, tel: 062 951 486 

      NEZIR VALENTIĆ, zamjenik člana, SDA, tel: 061 470 580 

3    ADEMIR MALIČBEGOVIĆ, član, DF, tel: 065 711 244 

      ERMINA ALIČKOVIĆ, zamjenik člana, DF, tel: 062 736 552 

4.   SABAHUDIN TUTMIĆ, član, S BiH, tel: 061 471 397 

      ELVIR PATKOVIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 061 451 462 

5.   AMIR ISAKOVIĆ, član, Žigić A., tel: 061 574 636 

      RUSMIR ISAKOVIĆ, zamjenik člana, Žigić A., tel: 062 009 206 

 

 

72. - PEHARE  1 -  093A072  - OŠ „Alija Nametak” – 858 birača 

 

1.  EDIN DOGLOD, predsjedavajući,, Kebo M., tel: 061 447 464 

     VAHID SINANOVIĆ, zamjenik predsj., Kebo M, tel: 062 886 566 

2.  ARNELA HORIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 061 453 175 

      IZO VARDO, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 275 322 

3.  AMIR HUSAKOVIĆ, član, NS, tel: 061 314 663 

     SAJMA SOFTIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 587 853 

4.  IBRAHIM MALKOČ, član, NOVI POKRET, tel: 062 713 505 

     AMILA SAKIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 060 313 5080 

5.  MERIMA MAHMIĆ, član, SDS, tel: 061 811 175 

     VELIDA IMAMOVIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 062 502 128 

 

       

73. - PERIN HAN 1– 093A073 – OŠ ”Aleksa Šantić” - 790 birača 

 

1.  MAJA KOLAK , predsjedavajuća, OIK, tel: 062 387 573 

     NUSRET ADILOVIĆ, zamjenik predsj., OIK, tel: 062 705 479 

2.  SELMINA MEHIĆ, član, PRVA S, tel: 060 335 9851 

     SEDIN GARANOVIĆ, zamjenik člana, PRVA S, tel: 061 046 129 

3.  SELVEDIN FEJZIĆ, član, NS Radom za boljitak, tel.: 062 288 694 

     ELDIN SELIMSPAHIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 061 975 301; 032 450 866                         

4.  ADIS NURKANOVIĆ, član, SPP SDU DNZ, tel.: 065 082 297 

     DŽEMAL IBRAKOVIĆ zamjenik člana, SPP SDU DNZ, tel.: 061 608 317 

5.  ELDAR ČOBO, član, A-SDA, tel: 062 502 397 

     DŽAFER LUŽIĆ, zamjenik člana, OIK , tel.: 061 261 860 

 

74. - PEPELARI – 093A074 – Dom MZ ”Pepelari” – 219 birača 

 

1. AMRA ZGRČO, predsjedavajući, BPS, tel.: 062 980 701 

    EMRAH GAČIĆ ,zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 062-361-450 

2. MEHEMED BERBIĆ, član, SZN, tel.: 032 679 048 

    HUSEIN BERBIĆ, zamjenik člana, SZN, tel.: 032 679 085 

3. ĐEVAD HALILOVIĆ, član, SNAGA BiH- HSP DSI, tel.: 061 519 785 

    ZVONKO TROGRLIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.:  

   

   

 

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

20 

75. - PODBREŽJE – 093A075 – Dom MZ „Podbrežje” – 807 birača 

 

2.  GORAN PANDŽA, predsjednik, HDZ BiH, tel.: 061 585 025 

     DARKO ZEC, zamjenik predsj., HDZ BiH, tel.: 061 574 453 

2.  SAMIR SKOMORAC ,član, OIK, tel: 061-611-124 

     TOKALIĆ SEMIR, zamjenik člana, OIK, tel: 062 906 553  

3.  SUVAD SELIMOVIĆ, član, SBB, tel.: 061 416 633 

    HARIS ALIEFENDIĆ , zamjenik člana, OIK, tel.: 061 697 949 

4.  AMRA BILIĆ, član, SP, tel.: 062 590 035 

     ASMIR BILIĆ, zamjenik člana, SP, tel.: 062 590 035 

5.  DŽENANA TALIĆ, član, OIK, tel: 062-102-847 

     BORISLAV ČALIĆ ,zamjenik člana, OIK, tel: 063-217-237 

 

 

76. -  POJSKE 1– 093A076 – Područna OŠ Pojske – 518 birača 

 

1.  VILDANA SPAHIĆ, predsjedavajući,, OIK, tel.062 133 342      

     HASAN SMRIKO, zamjenik predsj., SDP, tel: 061 448 118, 032 831 708 

2.  AMELA SPAHIĆ,član, I.A.Amela, tel.: 061 703 832 

     KENAN SMAJLOVIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 062 162 964 

3.  DERVIŠ SMAJLOVIĆ, član, SD BiH, tel.: 061 622 671 

     EDINA KAHRIMAN, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 061 584 813 

4.  ALMINA SKOPLJAK,član, OIK, tel: 061-903-862 

     SUADA SMAJLOVIĆ,zamjenik člana, OIK, tel: 062-110-636 

5.  ADMIR KRIKO, člana, CERIĆ M., tel: 062 932 587 

      EMINA ŠIŠIĆ , zamjenik člana, OIK, tel: 060 322 2924 

 

 

77. -  PUHOVAC – 093A077 – Dom MZ Puhovac – 276 birača 

 

1.  SAMED PAŠALIĆ, predsjedavajući, BOSS, tel.: 061 985 020 

     MUNIR JAŠAREVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 

2.  JAKUB SPAHIĆ,član , S. Merima, tel: 061 874 652 

     , zamjenik člana, OIK, tel:  

3.  ALMIR PAŠALIĆ, član, SDA, tel: 062 117 564 

     , zamjenik člana, OIK, tel: 

 

 

78. - RASPOTOČJE 1 – 093A078 – Drušveni dom „Zelenilo” – 653 birača 

 

1.  AMER KOBIĆ, predsjedavajući, DF, tel: 063 406 339 

     INES PIPIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, DF, tel: 061 605 391 

2.  MUNIR IBRAHIMAGIĆ, član, S BiH, tel: 061 988 261 

     FADIL HODŽIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 061 542 940 

3.  MARKO GOGIĆ, član, HSP DSI BNS, tel.: 061 576 606 

     LEJLA BABIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 932 000 

4.  ADMIR POLJO, član, Žigić A., tel: 063 603 109 

     AMINA SMAKA, zamjenik člana,OIK, tel: 061 816 190 

5.  ANDRIJA SKELO, član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 062-084-673 

     MLADEN DOMINOVIĆ, zamj. član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 061 930 307 

      

 

 

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

21 

79. - RIČICE 1 – 093A079 – Dom MZ ”Ričice” – 767 birača 

 

1.  MIRZA ISLAMBEGOVIĆ, predsjedavajući, OIK, tel.: 061 547 051 

     ENISA IMAMOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel.: 062 277 837 

2.  FERID KARIĆ, član, Kebo M., tel: 061 470 057 

      ALEMA ISAKOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 506 634 

3.  DINO DEVOLI, član, NS, tel: 061 703 950 

     MIRSADA BAHTIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 209 929 

4.  NASER ČAMĐIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 062 447 402 

     ALMA SAKIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 062 447 402 

5.  BINASA KUBAT, član, SDS, tel: 061 597 609 

     KASIM BEGANOVIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 060 328 9769 

 

 

80. - SEJMEN 1 – 093A080 – Prostorije MZ „Sejmen” – 765 birača 

 

1.  HUSEIN KARIĆ, predsjedavajući, PRVA S, tel: 062 410 144 

     SANITA BAŠIĆ, zamjenik predsj., OIK, tel: 061 413 889 

2.  ALEN IMAMOVIĆ, član, NS Radom za boljitak, tel.: 061 307 422 

     TAHIRA HAMZIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 061 992 641; 032 221 515 

3.  JASMIN BARUČIJA, član, OIK, tel: 061 992 833 

     MEDINA HUSEINAGIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061-588-936 

4.  JASMINA PAŠALIĆ, član, SPP SDU DNZ, tel.: 060 322 9453 

     DENIS GAJBEL, zamjenik člana, SPP SDU DNZ, tel.: 062 226 134 

5.  FATIMA DEDIĆ, član, A-SDA, tel.: 062 903 769 

     ADNAN BABIĆ, zamjenik člana, A-SDA, tel.: 061 859 785 

 

 

81. - SEJMEN 2 – 093A081 – Prostorije MZ „Sejmen” – 766 birača 

 

1.  JASMIN ŠKALJO, predsjedavajući , SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 061 836 147 

     MAHIR HIBIĆ, zamjenik predsj., SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 064 426 8033 

2.  HARUN SEJMEN, član, BPS, tel.: 062 005 612  

     MELDIJANA DEDIĆ, zamjenik člana, BPS, tel.: 060 313 0029 

3.  ELDAR SKENDER, član, SZN, tel.: 060 326 1667 

     ELDIN HADŽISELIMOVIĆ, zamjenik člana, SZN, tel: 062 732 222 

4.  LAMIJA BEGANOVIĆ, član, OIK, tel: 060-328-4414 

     AMNA TURUŠLIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 699 030 

5.  AMIR KOVAČEVIĆ, član, OIK, tel: 061 574 662 

     RUSMIR ĆUKLE, zamjenik člana, OIK, tel.: 061 302 973 

 

 

82. - SEOCI – 093A – područna OŠ ”Seoci” – 496 birača 

 

1.  ZAJKO OSMIĆ, predsjedavajući, OIK, tel.: 062 759 249 

     Zamjenik predsjdavajućeg 

2.  KEMAL ĐULAN, član, SP, tel.: 062 381 810 

     , zamjenik člana, OIK, tel:  

3.  KENAN SUBAŠIĆ, član, OIK, tel: 062 009 025 

     AVDIĆ NEDŽAD, zamjenik člana, OIK, tel:062 156 320 

4.  DŽEVAD MAŠIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 062 324 824 

     ALEM ŠABIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 062 643 861 

5.  SENAD ĆATIĆ, član, SD BiH, tel.: 061 362 542 

     , zamjenik člana, SD BiH, tel.:  

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

22 

83. - SEBUJE – 093A083 – Trešnjeva glava broj 42 – 213 birača 

 

1.  NEZIR  MEŠKOVIĆ, predsjedavajući, OIK, tel: 062 402 025 

     VASVIJA DŽANANOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 

2.  EHLIMAN PORČA, član, CERIĆ M., tel: 061 613 923 

     , zamjenik člana, CERIĆ M., tel:  

3.  OMER MUJČINOVIĆ, član, SDP, tel. 063 835 499 

      , zamjenik člana, OIK, tel: 

 

 

84. - STARINA – 093A084 – OŠ “Starina” – 608 birača 

 

1.  SALIH KARAHASANOVIĆ, predsjedavajući, SDA, tel: 062 158 239 

     SEDIN GRAČIĆ, zamjenik predsj., SDA, tel: 062 063 157 

2.  SEDIN FEJZIĆ, član , S. Merima, tel: 062 317 125 

     ERMIN TURSANOVIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 061 587 437 

3.  MEHMED HUREMOVIĆ, član, BOSS, tel.: 062 455 175 

     ASIM PIVIĆ, zamjenik člana, BOSS, tel.: 062 983 229 

4.  ŠEFIK MULIĆ, član, DF, tel: 062 273 608 

     AZRA MUJANOVIĆ, zamjenik člana, DF, tel: 061 011 823 

5.  HAMZA PIVIĆ, član, S BiH, tel: 062 275 035 

     SAMIR PIVIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 061 671 853 

 

 

85. - STARO RADAKOVO 1 - 093A085 - Objekat Penzionerski hot. – 980 birača 

 

1.  NAFIZ BOJIĆ, predsjedavajući, Žigić A., tel: 061 750 523 

     ALMA NUMANOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, Žigić A, tel: 062 526 037 

2.  KRISTIJAN ŽEPAČKIĆ, član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 064 408 1418 

     ERNA AVDIĆ , zamjenik člana, OIK, tel.: 061-593-086 

3.  VESNA FEDOŠ, član, OIK , tel.: 062 283 025 

     MERIMA HANDANOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 796 058 

4.  ADNA ČOLAK, član, Kebo M., tel: 061 362 350 

     AMRA HUSEJNOVIĆ, zamjenik člana, Kebo M, tel: 062 149 673 

5.  SANELA DJEDOVIĆ, član, NS, tel: 061 416 516 

     DAJIĆ ENA, zamjenik člana, OIK, tel: 061 992 944 

 

 

86. -  STARO RADAKOVO 2 -093A086 – Objekat Penzionerski hotel – 979 birač 

 

1.  BORIS MATANOVIĆ, predsjedavajući, Tuzlić H., tel: 062 061 396 

     SUKEJNA ČAPLJA, zamjenik predsje., OIK, tel: 061 608 327 

2.  DENIS DELIĆ, član, OIK, tel: 062 589 061 

     ENES PIVIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 060 315 2041 

3.  KASEMA KOBILICA, član, SDS, tel: 061 820 624 

     ADIS JAŠAREVIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 062 317 725 

4.  HARIS ĐELILOVIĆ, član, PRVA S, tel: 060 311 5526 

    ADNAN MRKONJIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 224 134 

5.  DENIS KULENOVIĆ, član, OIK, tel: 062 704 042 

     EMIR HASANBEGOVIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 062 231 974 

 

 

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

23 

87. – STARO RADAKOVO 3 - 093A087 – Medicinska škola – 883 birača 

 

1.  ALMA VITEŠKIĆ, predsjednica, OIK, tel: 061-624-462 

     ALISA VITEŠKIĆ ,zamjenica  predsjednice, OIK, tel: 

2.  VELID ŠIŠMAN, član, OIK, tel.: 062 319 284 

     EMIRA BUREKOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.:  

3.  ILHANA DELISMAJLOVIĆ, član, BPS, tel.: 060 305 4925 

     ELMA AVDIĆ, zamjenik člana, BPS, tel.: 062 982 005 

4.  IRHAD SIVAC, član, SZN, tel.: 061 704 162 

     NEJRA PURIĆ, zamjenik člana, SZN, tel.: 061 492 558 

5.  KARMELA DJAKOVIĆ, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 061-241-004 

     NERDŽIS ČAPLJA, zamjenik člana, OIK, tel: 061 399 330 

 

88. – STARO RADAKOVO 4 - 093A088 – Medicinska škola – 967 birača 

.  

1.  NINA STANČEVIĆ, predsjedavajući, SP, tel.: 062 046 185 

     DŽENANA BEGANOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel.: 062 568 779 

2.  EVEL DURAKOVIĆ, član, SBB, tel.: 062 111 563 

     HAJRUDIN BURO, zamjenik člana, OIK, tel: 062 111 028 

3.  DARIO MARJANOVIĆ,  član, SP, tel.: 063 880 255 

     LEJLA BUKVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 940 729 

4.  EDISA ŽILO, član, SPP, tel.: 062 082 532 

     ILVANA SMAJIĆ, zamjenik člana, SPP, tel.: 061 932 407 

5.  MINELA ARIFOVIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 060 315 4997 

     MIRNES HALILOVIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 061 385 122 

 

 

89. – STARO RADAKOVO  5- 093A089- Medicinska škola – 971 birača          

 

1. ZEJNEBA BRKOVIĆ, predsjedavajući, SD BiH, tel.: 061 055 049 

    MEDIHA SMAJIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SD BiH, tel.: 062 179 026 

2. ELIS MUJKIĆ, član, HRAST, tel.: 062 976 916 

    REŠIĆ ISMET, zamjenik člana, OIK, tel.: 061 513 518 

3. MUHAMED OMIĆ, član, CERIĆ M., tel: 061 985 048 

    FATIMA DIZDAREVIĆ, zamjenik člana, CERIĆ M., tel: 062 243 951 

4. OMER ZULOVIĆ, član, SDP, tel. 061 230 027 

    SALVEDIN KURTALIĆ, zamjenik člana, SDP, tel: 061 703 149 

5. EDIN MEŠKOVIĆ, član, S. Merima, tel: 061 184 593 

    AZRA MEŠKOVIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 062 383 105 

 

 

90. - STRANJANI 1– 093A090 – OŠ Ahmed Muradbegović – 582  birača 

 

1.  KABIR BABIĆ, predsjedavajući, BOSS, tel.: 061 793 435 

     DIJANA KULALIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, BOSS, tel.: 061 074 928 

2.  MAIDA ČAMDŽIĆ, član, SDA, tel: 061 619 749 

     FARUK FAZLIĆ, zamjenik člana, SDA, tel: 062 628 165 

3.  ELMA BILIĆ, član, DF, tel: 061 708 663 

     ELVIR JUŠIĆ, zamjenik člana, DF, tel: 062 111 310, 062 233 397 

4.  MAIDA ZERDO, član, S BiH, tel: 060 345 1242 

     LUKA BAKOVIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 062 259 372 

5.  ĐENITA HRKIĆ, član, Žigić A., tel: 060 322 0127 

     MELISA IMŠIROVIĆ, zamjenik člana, Žigić A., tel: 061 574 817 

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

24 

91. -   ŠERIĆI – 093A091A – Područ. OŠ Šerići – 407 birača 

 

1.  SAFET REŠIĆ, predsjedavajući,  OIK., tel:061 992 972      

     , zamjenik predsjedavajućeg, Kebo M, tel:  

2.  NEVZET ŠUŠNJEVIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 062 985 469 

     , zamjenik člana, HDZ 1990, tel.:  

3.  ISMET GARANOVIĆ, član, NS, tel: 062 952 234 

     , zamjenik člana, NS, tel:  

4.  EDISA MUJKANOVIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 062 182 454 

      , zamjenik člana, OIK, tel: 061 587 203 

5.  HALID REĐIĆ, član, SDS, tel: 062 203 987 

     , zamjenik člana, SDS, tel. 

 

 

91. -   ŠERIĆI – 093A091B - OŠ Šerići – 625 birača 

 

1.  AZIZ ČEHIĆ, predsjedavajući A-SDA, tel.: 062 446 196 

     SINAN HUSEJNOVIĆ, zamjenik člana, NS, tel: 061 771 741   

2.  BELMIN KOZLIĆ, član, PRVA S, tel: 062 286 654 

     EHLIMANA KAHRIĆ, zamjenik člana, PRVA S, tel: 062 632 109 

3.  AZIZ REDŽIĆ, član, NS Radom za boljitak, tel.: 062 797 488 

     AHMEDIN HALILOVIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 061 584 193 

4.  ZAHID KOVAČEVIĆ,član, OIK, tel: 060-329-1838 

      JUSIĆ ARNES, zamjenik člana, OIK, tel: 061 587 203 

5.  AJDIN HALILOVIĆ, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.: 062 745 562 

     MUAMER BEKAN, zamjenik člana, SPP- SDU-DNZ, tel: 061 578 083  

 

 

92.  TETOVO 2 – 093A092 – OŠ “Hasan Kikić” Tetovo – 826 birača 

 

1.  EMIR ŠIŠIĆ, predsjedavajući, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 062 887 089 

     MEHMEDALIJA ISAKOVIĆ, zamjenik predsj., SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 032 430 710 

2.  JUSUF ALIĆ, član, BPS, tel.: 061 854 086 

     SAUDIN MAHMIĆ, zamjenik člana, BPS, tel.: 062 103 158 

3.  RUSMIR HALILIĆ, član, SZN, tel.: 061 470 375 

     HASAN ŠARIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 132 435 

4.  AMMAR SEJDINOSKI, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.. 061 063 113 

     SENEDIN DERVIŠEVIĆ, zamjenik člana, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 062 655 652 

5.  SELMEDIN MANDŽUKA, član, OIK, tel: 062-866-751 

     SELVER HRUSTANOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061-535-850 

 

 

93. -  TOPČIĆ POLJE 1 - 093A093 – Područna OŠ „Ć.Sijarić”– 962 birača 

 

1.  MERSAD BEGIĆ, član, OIK, tel.: 061 624 562 

     FIKRET ABDAGIĆ, zamjenik predsj., OIK, tel.: 062 127 911 

2.  AZEMINA ČEHIĆ, član, OIK, tel: 061 013 375 

     IHSAN ČOLAKOVIĆ, zamjenik člana., OIK, tel: 061 616 133 

3.  EMRAH SALKIĆ, član, SBB, tel.: 060 322 0926 

     SENAD KAHRIMAN, zamjenik člana, SBB, tel.: 062 588 619 

4.  NAILA HEČIMOVIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 062 694 612 

     BEJNAMIN HEČIMOVIĆ , zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 062 656 774 

5.  ALMAS GRAČIĆ,član, OIK, tel: 061-823-605 

     FADIL HADŽIAHMETOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 853 747 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

25 

94. -  TOPČIĆ POLJE 2 - 093A094 – Dom MZ Bistrica – 428 birača  

 

1.  NASIR ČOLAKOVIĆ, predsjedavajući,OIK, tel: 062 889 494 

     , zamjenik predsj., CERIĆ M., tel:  

2.  ARMIN SPAHIĆ , član, OIK, tel.: 061 588 651      

      , zamjenik člana, OIK, tel: 

3.  ALMIR KOVAČEVIĆ, član, HRAST, tel.: 061 713 478 

     , zamjenik člana, , tel.:  

4.  ALIJA ORUČ, član, SDP, tel. 062 048 125 

     , zamjenik člana, SDP, tel:  

5.  AMER ČOŠIĆ, član, S. Merima, tel: 061 587 560 

     MIRALEM ČOSIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 062 148 530 

 

 

95. -  TRGOVIŠĆE 1 - 093A095 –OŠ Vladimir Nazor – 888 birača 

 

1.  SENAD ALISPAHIĆ, predsjedavajući, S BiH, tel: 061 796 304 

     REŠAD HASANOVIĆ, zamjenik predsj., S BiH, tel: 032 839 049 

2.  ANTONIO STAPIĆ, član, BOSS, tel.: 063 435 005 

     JASMIN HUSKIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 067 928 

3.  SENAD MURTIĆ, član, SDA, tel: 061 409 320 

     BENJAMIN BAVČIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 703 818 

4.  ALMIR MUCO, član, DF, tel: 061 703 981 

    MIRELA MAČKIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 230 154 

5.  ADI KESEROVIĆ,član, OIK, tel: 062-112-777 

     MAHIR DURAK,zamjenik člana, OIK, tel: 061-575-104 

 

 

96. - VRANDUK – 093A096 – Dom MZ Vranduk – 700 birača 

 

1.  IMAMOVIĆ ALMIR, predsjedavajući, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 061 063 071 

     AMER BURIĆ, zamjenik predsj., HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 061 974 409 

2.  MIRZA LUŽIĆ, član, Kebo M., tel: 062 525 176 

     SAFET ČOLAKOVIĆ, zamjenik člana, Kebo M, tel: 062 361 526 

3.  NURUDIN IMAMOVIĆ, član, S. Merima, tel: 062 364 397 

     SENAD MUJEZINOVIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 061 993 721 

4.  ARNEL HORIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 061 993 858 

     HADIS BURIĆ, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.: 062 005 703 

5.  ADNAN TELALOVIĆ, član, NS, tel: 061 575 405 

     AJDIN IMAMOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 840 636 

 

 

97. – VRAŽALE -093A097 – Područna OŠ ”Vražale” – 620 birača 

 

1.   LAMIJA PAŠANBEGOVIĆ , predsjedavajući, OIK, tel: 060 380 1993  

    ALMA HUSEINBEGOVIĆ, zamjenik predsj., OIK, tel: 062 336 603 

2.  MEŠA REĐIĆ, član, SDS, tel: 062 354 351 

     MURIS JUSUFOVIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 061 045 984 

3.  ALEN KOZLIĆ, član, PRVA S, tel: 060 320 9992 

     SENADIN ARNAUT, zamjenik člana, PRVA S, tel: 061 986 724 

4.  JASMINA DELIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 062 364 169 

     EHLIMANA  MAHMIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 

5.  ZORAN KUSTURA, član, Tuzlić H., tel: 063 835 089, 032 454 496 

     JOSIP BLAŽEVIĆ, zamjenik člana, Tuzlić H., te: 061 824 266 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

26 

 

98. – VUKOTIĆI - 093A098 – Prostorije MZ Vukotići – 588 birača 

 

1.  IZUDIN KOZLIĆ, predsjedavajuć, A-SDA, tel.: 062 298 537 

    EMIR KOZLIĆ, zamjenik predsj., A-SDA, tel.: 061 679 703 

2.  HAMID KRUŠKO, član, OIK, tel: 061 858 526 

     MARKO BABIĆ, zamjenik člana, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.:  

3.  IBRO KOZLIĆ, član, BPS, tel.: 061 445 935 

      ADMIR ČEHIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 409 717 

4.  IBRO GULAMIĆ, član, SZN, tel.: 061 400 225 

     ADMIR HALILOVIĆ, zamjenik člana, SZN, tel.: 061 471 854 

5.  MUJO HUSEINOVIĆ, član, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 061 709 183 

     ALIJA KOZLIĆ, zamjenik člana, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 062 416 483 

 

 

99. - ZMAJEVAC  1 093A099 – Dom MZ „Zmajevac” – 814 birača 

 

1.  AMAR VEJZAGIĆ, predsjedavajući,SBB, tel.: 062 248 861 

     ASMIRA MAHMIĆ, zamjenik predsj., SBB, tel.: 060 303 8800 

2.  EDO IMAMOVIĆ, član, OIK, tel: 062-361-430 

     MIRZA BARUČIJA, član, OIK, tel: 061-384-480 

2.  PREDRAG OBORINA,član, OIK, tel: 062-174-762 

     VANJA BOBIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 454 611 

3.  JELENA PRKIĆ, član, HDZ BiH, tel.: 032 430 639 

     MARIJA ČALIĆ, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 032 431 245 

5.   PATKOVIĆ ERNADA, član, OIK, tel.: 062 195 587 

     AJDIN JAŠAREVIĆ, zamjenik člana, SP, tel.: 062 322 838 

 

 

100. – BILINO POLJE 3  - 093A100 – Trgovinsko-ugost. škola – 755 birača 

 

1.  AZEMINA TURANOVIĆ, predsjedavajući, SPP, tel.: 062 105 078 

     VESNA ADILOVIĆ, zamjenik PREDSJEDAVAJUĆEG, SPP, tel.: 061 753 068 

2.  SAHRA IMAMOVIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 063 436 523 

     JASMIN BEGANOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 260 07 

3.  ALDIN TOKALIJA, član, SD BiH, tel.: 061 455 284 

     NIHAD TOKALIJA, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 062 289 127 

4   RUSMIR RAMIĆ, član, HRAST, tel.: 062 231 854 

     DAMIR IMAMOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 060 32 78 371 

5.  BERINA KOVAČ-BRKIĆ , član,OIK., tel: 062 714 429 

     NASIHA MULIĆ, zamjenik člana, CERIĆ M., tel: 062 148 576 

 

 

101. – DONJA GRAČANICA 2  - 093A101 – Dom Donja Gračanica – 819  

 

1.  OMER POJSKIĆ, predsjedavajući, S. Merima, tel: 061 232 777 

     MIRSAD ČOLIĆ, zamjenik predsj., S.Merima, tel: 060 319 6957 

2.  EDINA KADRIĆ, član, SDA, tel: 061 522 857 

     AMELA TALIĆ, zamjenik člana., SDA, tel: 062 678 635 

3.  AZRA DIZDAR, član, SDP, tel: 062 912 469, 032 456 712 

     SEMRUDIN BOŠNJAK, zamjenik člana, SDP, tel: 061 045 337 

4.  RAZIJA REBIHIĆ, član, BOSS, tel.: 061 806 263 

     RUKIJA IBRIŠEVIĆ, zamjenik člana, BOSS, tel.: 062 383 127 

5.  MIRNES HASIĆ, član, DF, tel: 061 696 374 

     AMIR ĐULIĆ, zamjenik člana, DF, tel: 062 075 507 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

27 

102. – PEHARE 2  - 093A102 – OŠ Alija Nametak – 633 birača 

 

1.  AMAR ŠATOROVIĆ, predsjedavajući, S BiH, tel: 062 543 772 

     SMAJL ŠATOROVIĆ,  zamjenik predsjedavajućeg, S BiH, tel: 061 433 949 

2.   ISMAIL  POPAJA, član, OIK, tel: 060 330 3079     

      ELVEDIN ORUČ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 422 596 

3.   ASMER ČOSIĆ, član, OIK, tel.: 061 323 044 

     AMNA HALILOVIĆ , zamjenik člana, OIK, tel.:  

4.  AMAR BAJTAREVIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 061 605 389 

      MAHIRA IMAMOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 912 176 

5.  SEAD BEGANOVIĆ, član, Kebo M., tel: 061 629 041 

     FARISA BABIĆ, zamjenik člana, Kebo M, tel: 061 596 666 

 

 

103. – BILMIŠĆE  - 093A103 – Tehnička škola – 845 birača 

 

1.  SABINA ŠIŠIĆ, predsjedavajući, NS, tel: 062 343 443 

     HUSEIN HABIBOVIĆ,  zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 060-302-6410 

2.  DŽENAN SUŠIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 061 688 831 

     HARIS ISLAMBEGOVIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 061 696 260 

3.  DŽENANA BEČIĆ, član, SDS, tel: 062 484 387 

     MUHAMED GAK, zamjenik člana, SDS, tel: 061 455 329 

4   VINKO GREJIĆ, član, OIK , tel: 061-769-263 

     SABINA HODŽIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 060 328 7880 

5.  EMINA BURAK, član, NS Radom za boljitak, tel.: 061 312 044 

     AMNA BARUČIJA, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 061 469 720 

 

 

104. – RASPOTOČJE 2 - 093A104 – OŠ „Enver Čolaković” – 684 birača 

 

1.  ENVER DELIĆ, predsjedavajući, BPS, tel.: 062 378 651 

     IZET DELIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, BPS, tel.: 061 421 113 

2.  MARINA ANIĆ,član, Tuzlić H., tel: 062 927 231 

     DAVOR AKRAPOVIĆ, zamjenik člana, Tuzlić H., te: 061 975 459 

3.  ERMIN MUSIĆ, član, A-SDA, tel.: 061 647 111 

     AMEL NADŽAKOVIĆ, zamjenik člana, A-SDA, tel.: 061 355 047 

4.  EMINA FAZLIĆ, član, SZN, tel.: 062 310 437 

     MAJIDA FAZLIĆ, zamjenik člana, SZN, tel.: 062 784 001 

5.  KEMAL BABIĆ, član, OIK, tel: 061 401 770 

     JASMIN BABIĆ, zamjenik člana, OIK , tel: 061-396-519 

      

 

105. – TRGOVIŠĆE 2   - 093A105 – OŠ “Vladimir Nazor” – 925 birača 

 

1.  MEHRIJA ČERIM , predsjedavajući, OIK, tel.: 061 087 778 

     MARLENA JONJIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SP, tel.: 063 493 475 

2.  ALMA HADŽIHASKIĆ, član, OIK, tel: 061-011-768 

     AMRA BEKTAŠ, zamjenik člana, OIK, tel: 062-713-768 

3.  TEA STAPIĆ, član, HDZ BiH, tel.: 063 999 163 

     DIJANA AKRAPOVIĆ, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 061 361 060 

4.  EMIR MEKANIĆ, član, SBB, tel.: 061 108 600 

     ADMIR MUJIĆ, zamjenik člana, SBB, tel.: 061 083 429 

5.  ADEL HALILOVIĆ ,član, OIK, tel: 061-975-714 

     ZIJO DURIĆ, ,zamjenik člana, OIK, tel: 061 585 279 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

28 

 

106. – BLATUŠA 5   - 093A106 – OŠ „Blatuša” – 799 birača 

 

1.  VILDANA BAJRAMOVIĆ, predsjedavajuća, SDP, tel. 062 409 953 

     DENIAL BAŠIĆ, zamjenik predsj., SDP, tel: 065 185 875 

2.  SANITA KARMUJA, član , OIK, tel.:062 554 337     

      EMINA NUHBEGOVIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 062 652 897 

3.  JASMINA HANDŽAR, član, SD BiH, tel.: 062 944 467 

     AJDIN SHAKIR, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 062 668 947 

4.  FADIL IMAMOVIĆ, član, HRAST, tel.: 061 400 459 

     BERINA MEŠKIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 689 496 

5.  HARIS SARAJALIĆ, član, CERIĆ M., tel: 061 696 982 

     ESMA MURATOVIĆ, zamjenik člana, CERIĆ M., tel: 062 053 885 

 

 

107. – BRIST 4   - 093A107 – OŠ Miroslav Krleža – 807 birača 

 

1.  SANEL ALIĆ, predsjedavajući, DF, tel: 061 596 689 

     ADMIR AVDIĆ, zamjenik predsj., DF, tel: 061 823 374 

2.  ENVER HODŽIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 062 784 163 

     MEDINA ALIĆ, zamjenik člana, OIK, tel. 060 317 3000 

3.  NIKOLA TROGRLIĆ, član, BOSS, tel.: 061 686 841 

     IVAN TROGRLIĆ, zamjenik člana, BOSS, tel.: 063 413 279 

4.  RAMO MUJKANOVIĆ, član, SDA, tel: 061 450 887 

     AMELA BABIĆ, zamjenik člana, SDA, tel: 061 825 881 

5.  KENAN ŠEHIĆ, član, S BiH, tel: 032 461 390 

     VAHDET KOBILICA, zamjenik člana, S BiH, tel: 062 145 555 

 

 

108. –CRKVICE 8   - 093A108 – MZ Gornje Crkvice – 736 birača 

 

1.  MARKO POJAVNIK, predsjedavajući, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 063 941 868 

     IVONA SLAVICA, zamjenik predsj., HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 061 237 972 

2.  JADRAN GIGOVIĆ, član, S. Merima, tel: 061 852 250 

     DAMIR MILOVANOVIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 066 804 839 

3.  GABRIJELA PRKIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 061 741 222 

     KATARINA JERKIĆ, zamjenik člana, HDZ 1990, tel.: 066 295 400 

4.  NEJRA ARNAUT, član, Kebo M., tel: 062 109 130 

     AGNESA ALIĆ, zamjenik člana, Kebo M, tel: 062 315 777 

5.  ERMIN ZUKIĆ, član, NS, tel: 062 690 538 

     BELMA HALILOVIĆ, zamjenik člana, NS, tel: 062 399 146 

 

 

109. –SEJMEN 3   - 093A109 – OŠ Edhem Mulabdić – 683 birača 

 

1.  SAMIR ŠKRGO, predsjedavajući, NOVI POKRET, tel: 061 788 374 

     BENJAMIN ŠEHIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, NOVI POKRET, tel: 065 859 991 

2.  NAIDA RADIĆ, član, SDS, tel: 062 793 207 

     EDIN BEČIRČIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 061 258 167 

3.  BELMA PEZIĆ, član, OIK, tel: 061 450 869 

     VELID BEČIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 063 333 253 

4.  TEO GELO, član, NS Radom za boljitak, tel.: 061 690 287 

     JOSIP KAHN, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 061 588 850 

5.  STJEPAN KAJASA , član, Tuzlić H., tel: 063 008 620 

     AJDIN HAMZIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 425 635 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

29 

110. – DRIVUŠA - 093A110 – MZ “Drivuša” – 614 birača 

 

1.  KENAN ČANČAR, predsjedavajući, BPS, tel.: 061 820 376 

     NASIHA ČANČAR, zamjenik predsjedavajućeg, BPS, tel.: 060 321 1506 

2.  BELMA DEDIĆ, član, A-SDA, tel.: 061 454 738 

     REFIK TOSUNI, zamjenik člana, A-SDA, tel.: 062 422 940 

3.  KANITA ARNAUT, član, OIK, tel: 061-583-447 

     EDIN MUŠANOVIĆ,zamjenik člana, OIK, tel: 061-700-157 

4.  ADIS KARABEGOVIĆ, član, SZN, tel.: 061 659 182 

     DAMIR MISKIĆ, zamjenik člana, SZN, tel.: 062 459 611 

5.  SEAD LEKO, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 061 469 265 

     SANJIN LEKO, zamjenik člana, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 063 025 575 

 

 

111. –KLOPČE 4   - 093A111 – Područna OŠ ”Klopče” – 872 birača 

 

1.  JUSUF KOLIĆ, predsjedavajući, OIK, tel: 063-846-555 

     AIDA HADŽAJLIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 061 780 737 

2.  SUZANA BULJUBAŠIĆ, član, OIK, tel.:062 399 334 

     IZUDIN HIBIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 090 780 

3.  ALEM AGIĆ, član, SBB, tel.: 062 156 781 

     MAJA HODŽIĆ, zamjenik člana, SBB, tel.: 064 444 8553 

4.  ADISA HRUSTIĆ, član, SP, tel.: 061 751 107 

     MEDINA KARIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 060 349 4946 

5.  NIHADA ŠIŠMAN, član, OIK, tel: 062-237-971 

     ELZANA ČELENKA, zamjenik člana, OIK, tel: 061-796-330 

 

 

112. –LOKVINE 3   - 093A112 – Podr. OŠ Lokvine – 634 birača 

 

1.  FUAD LUŽIĆ, predsjedavajuća, OIK, tel.: 061 757 197 

     SAID SMRIKO, zamjenik predsjedavajućeg, I.A.Amela, tel.: 062 487 670 

2.  MAJA JOJIĆ, član, SD BiH, tel.: 061 342 428 

     IRMA ORMANOVIĆ, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 061 889 092 

3.  OSMAN BURO, član, HRAST, tel.: 062 803 444 

     ERNAD LONČAREVIĆ, zamjenik člana, HRAST, tel.: 061 702 983 

4.  BEHAUDDIN ŠIŠIĆ, član, CERIĆ M., tel: 061 277 882 

     NEDŽAD HELEG, zamjenik člana, CERIĆ M., tel: 062 224 673   

5.  ĆAZIM KAVAZ, član, SDP, tel. 062 175 898 

     REBIJA KAVAZ, zamjenik člana, SDP, tel: 062 175 898 

 

 

113. –LONDŽA 4   - 093A113 – OŠ Meša Selimović – 708 birača 

 

1.  MUAMERA ZEC, predsjedavajući, OIK, tel: 061 595 705 

      JASMINKA SALIJI, zamjenik predsj., OIK, tel.:  

2.  NASIRA ŠARIĆ, član, S. Merima, tel: 061 907 009 

     ALMIN HARDAUŠ, zamjenik član, S.Merima, tel: 062 149 732 

3.  BEKIR ĐIDIĆ, član, SDA, tel: 061 585 004 

     ESAD JAŠAREVIĆ, zamjenik člana, SDA, tel: 061 445 211 

4.  SABRINA BEČIĆ, član, OIK, tel: 061 846 477 

     ILMA KRATINA, zamjenik člana, DF, tel: 061 290 080, 032 425 571 

5.  ADNAN KESIĆ, član, S BiH, tel: 062 543 214 

     ALMA ČOLAKOVIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 060 320 3135 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

30 

114. –MOKUŠNICE 4   - 093A114 – OŠ Vladimir Nazor – 637 birača 

 

1.  AMMAL AVDAGIĆ, predsjedavajući, OIK, tel: 061 297 349 

     ĐANA GARANOVIĆ, zamjenik predsj., OIK, tel: 062 364 141 

2.  ADNAN VEHABOVIĆ, član, Žigić A., tel: 063 586 471 

     ZIKRET KARALIĆ, zamjenik člana, Žigić A., tel: 062 706 431 

3.  MATEA JOLIĆ, član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 065 022 824 

     BAŠIĆ BAIDA, zamjenik člana, OIK, tel: 061 822 067 

4.  ELDINA MANGIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 061 647 512 

     AMELA MANGIĆ, zamjenik člana, HDZ 1990, TEL.: 061 708 983 

5.  SABINA ISAKOVIĆ, član, Kebo M., tel: 063 046 913 

     LEMANA ISAKOVIĆ, zamjenik člana, Kebo M, tel: 061 841 809 

 

 

115. – NOVA ZENICA 4   - 093A115 – Trgovinsko-ugost.škola – 927 birača 

 

1.  ANTO  DUJAK, predsjedavajući OIK , tel: 061-791-118 

     HARIS HUSEJNOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 065 080 143 

2.  NINA ŽUNIĆ, član, NS, tel: 061 314 259 

     TUFIK FETIĆ,  zamjenik člana, OIK, tel: 061-302-724 

3.  MERSAD KULJANOVIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 061 906 756 

     SABINA ĐURIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 062 477 573 

4.  RAMIZA BAJRAMOVIĆ, član, SDS, tel: 061 433 053 

     MUAMER ŠARIĆ, zamjenik člana, SDS, tel: 061 839 829 

5.  SUZANA IVANKOVIĆ, član, NS Radom za boljitak, tel.: 061 039 649 

     ŽANA SEMUNOVIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 032 831 370 

 

 

116. – ODMUT  4 - 093A116 – OŠ ”Edhem Mulabdić” – 821 birača 

 

1.  ENA AVDIĆ, predsjedavajući, SPP SDU DNZ, tel.: 062 665 347 

     AMELA MLIVIĆ, zamjenik predsj., OIK, tel: 061 854 488 

2.  SELMA OSMANHODŽIĆ, član, OIK, tel: 062-303-125 

     DRAGICA MARKOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061-138-340  

3.  MEJRIMA MUJKANOVIĆ, član, A-SDA, tel.: 062 922 947 

     NEJRA MUJKANOVIĆ, zamjenik člana, A-SDA, tel.: 060 340 7730 

4.  HARIS SEJMEN, član, BPS, tel.: 061 548 956 

     AMER SARAJLIĆ, zamjenik člana, BPS, tel.: 061 703 859 

5.  SAMIR MURANOVIĆ, član, SZN, tel.: 061 400 267 

     SIVAC ZAHIR, zamjenik člana, OIK, tel: 061 846 258 

 

117. – ZMAJEVAC 2   - 093A117 – Dom MZ „Zmajevac” – 700 birača 

 

1.  FARIS TOPOLJAK, predsjedavajući, SBB, tel.: 061 977 821 

      AMIR SATBANČIĆ, zamjenik predsj., OIK, tel.: 061 993 686 

2.  VLATKA BURO, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 062 650 178 

      FENAHETA DURAKOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 303 456 

3.   JASMINA JAPANUR, član, OIK, tel: 061-468 388 

     DARIO VIDOVIĆ,zamjenik člana, OIK, tel: 063-054-883 

4.  AIDA STABANČIĆ, član, OIK, tel.: 061 421 065 

     ANA ŠAMIJA, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 063 487 626 

5.  SABAHUDIN KABLAR, zamjenik člana, SP, tel.: 062 245 867 

      EDINA ĆATIĆ, član, OIK, tel.: 062 754 301 

     

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

31 

118. – PERIN HAN 2   - 093A118 – OŠ ”A. Šantić” – 734 birača 

 

1.  ALMEDIN ČELENKA, predsjedavajući, OIK, tel: 061 086 804 

     PERO ANIĆ ,zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 061-825-952 

2.  MEDINA VARDO, član, I.A.Amela, tel.: 060 310 3847 

     ARMIN PEPIĆ, zamjenik člana I.A.Amela, tel.: 061 046 113 

3.  ALEN PIVIĆ, član, SD BiH, tel.: 060 337 5804 

      JAHIJA MAHMIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 363 251 

4.  ESAD ISAKOVIĆ, član, HRAST, tel.: 032 420 530 

     ALMINA MAHMIĆ, zamjenik člana, HRAST, tel.: 062 865 036 

5.  MAHIR PIVIĆ, član, CERIĆ M., tel: 062 432 377 

     AJLA BUREKOVIĆ, zamjenik člana, CERIĆ M., tel: 062 986 782 

 

 

119. – RIČICE 2   - 093A119 –  OŠ ”Alija Nametak” – 928 birača 

 

1.  ESED IBRAKOVIĆ, predsjedavajući , SDP, tel: 062 708 849 

     EMIR ELEZOVIĆ, zamjenik predsj. SDP, tel: 062 663 099 

2.  EDIB AVDIĆ, član, SDA, tel: 061 927 632 

     ENVER  BEGANOVIĆ, zamjenik člana, SDA, tel: 062 589 264 

3.  BELMIN IMAMOVIĆ, član, S. Merima, tel: 062 238 635 

     HARIS BARUČIJA, zamjenik člana, OIK, tel: 061 973 512 

4.  SEDAD MUŠINOVIĆ, član, BOSS, tel.: 061 616 834 

     ENES IMAMOVIĆ, zamjenik člana, BOSS, tel.: 061 532 312 

5.  ALMA BUKVIĆ, član, DF, tel: 062 986 182 

     HARIS AGANOVIĆ, zamjenik člana, DF, tel: 063 544 224 

 

 

120. – STRANJANI  2   - 093A120 – OŠ Ahmed Muradbegović – 880 birača 

 

1.  SLAVICA MARKOVIĆ, predsjedavajući, HDZ  1990, tel.: 062 117 569 

     DAJANA AKRAPOVIĆ, zamjenik predsj., HDZ 1990, tel.: 062 864 908 

2.  ALMIR ČAMDŽIĆ, član, Kebo M., tel: 062 588 867 

     AMIR DEHIĆ, zamjenik člana., Kebo M, tel: 061 414 910 

3.  ISMET TALIĆ, član, S BiH, tel: 061 492 994 

     NADŽIJA OKAN,  zamjenik člana, S BiH, tel: 062 132 343 

4.  KENAN FETIĆ, član, Žigić A., tel: 062 920 268 

     ISMET DIZDAREVIĆ,, zamjenik člana, OIK, tel: 060 325 0616, 032 434 704 

5.  EDIN HERCEGOVAC, član, NS, tel: 060 300 3762 

     MIRELA HERCEGOVAC, zamjenik člana, NS, tel: 062 238 464 

 

 

121. – TETOVO  3   - 093A121 – OŠ Hasan Kikić – 867 birača 

 

1.  ELMANA ČENGIĆ, predsjedavajući, NOVI POKRET, tel: 060 330 8423 

     EMINA ISAKOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, NOVI POKRET, tel: 062 189 347 

2.  BELMA KARIĆ-ŠEPER , član, OIK, tel: 062 174 782 

     SAMIR KUBAT, zamjenik člana, SDS, tel: 062 149 310, 032 431 342 

3.  DERVIŠ BURIĆ, član, OIK, tel: 061-584-010 

     DAMIR BURIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061-605-178 

4.  MERSIHA HASANICA, član, NS Radom za boljitak, tel.: 061 046 266 

     JASMIN MULIĆ , zamjenik člana, OIK, tel.: 061 455 502 

5.  ALADIN BAJRAMOVIĆ, član, OIK, tel: 063-833-886 

     SANID KVRGIĆ,  zamjenik člana, OIK, tel: 062 224 870 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

32 

122. – VRSELJE    - 093A122 – Područna OŠ ”Vrselje” – 473 birača 

 

1.  BAHRIJA SKOPLJAK, predsjedavajući, BPS, tel.: 061 432 447 

     AHMET BIŠIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, BPS, tel.: 062 985 348 

2.  ERMINA DIZDAREVIĆ, član, A-SDA, tel.: 061 251 906 

     NIJAZ DIZDAREVIĆ, zamjenik člana, A-SDA, tel.: 062 708 988 

3.  MEHMED FAZLIĆ, član, SZN, tel.: 062 203 364 

     , zamjenik člana, SZN, tel.:  

4.  ARMIN FEJZIĆ, član, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 061 471 348 

     AMIR GRAČIĆ, zamjenik člana, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 061 352 434 

5.  NERMINA DIZDAREVIĆ, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 062 493 850 

     ASMIR DIZDAREVIĆ, zamjenik člana, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 060 304 8136 

 

 

123. – NOVO RADAKOVO 5 - 093A123 – OŠ Skender Kulenović.- 745 birača 

 

1.  ARMIN HEKIĆ, predsjedavajući, SBB, tel.: 062 162 992 

     RUKIJA PLANČIĆ, zamjenik predsjed., SBB, tel.: 061 533 047 

2.   KEMAL ELEZOVIĆ, član, OIK, tel: 061 470 359 

     ALMA HUSEJNOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel:062 055 498 

3.  VEDRAN VIDOVIĆ, član, HDZ BiH, tel.: 061 828 366 

     STJEPAN ANIĆ, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 061 509 830 

4.  ŠEJLA BJELOŠEVIĆ, član, SP, tel.: 061 918 776 

     HARIS BJELOŠEVIĆ, zamjenik člana, SP, tel.: 062 343 643 

5.  MUHAMED AŠČERIĆ, član, OIK, tel: 062 569 286 

     BELMA HUSIĆ, zamjenik člana, SPP, tel.: 061 710 725 

 

 

124. – GLADOVIĆI   - 093A124 – Područna OŠ Gladovići – 362 birača 

 

1.  NUSRET PAŠIĆ, predsjedavajuća, I.A.Amela, tel.: 062 655 953 

     , zamjenik predsjedavajućeg, I.A.Amela, tel.:  

2.  EDIN PAŠIĆ, član, OIK, tel: 061-994955 

     ALINA PAŠIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062-386-014 

3.  FERID KOZLIĆ, član, OIK, tel: 062 149 704 

     LEJLA SPAHIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 

4.  SANEL ŠABANOVIĆ, član, CERIĆ M., tel: 062 666 615 

     , zamjenik člana, CERIĆ M., tel:  

5.  VEHID TELALOVIĆ, član, SDP, tel. 062 231 870 

     , zamjenik člana, SDP, tel:  

 

 

125. – RADINOVIĆI   - 093A125 – Društveni dom – 145 birača 

 

1.  HADIS KARALIĆ, predsjedavajući, S. Merima, tel: 062 077 162 

     SABAHUDIN ŠIŠMAN, zamjenik predsjedavajućeg, S.Merima, tel: 062 045 463 

2.  NERMIN BRKIĆ, član, BOSS, tel.: 062 124 240 

     HASIBA ISLAMBEGOVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 

3.  ASIM BRKIĆ, član, SDA, tel: 032 438 205 

     AMELA FETIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 

 

 

 

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

33 

126. – JASTREBAC  - 093A126 – Prostorije MZ – 326 birača 

 

1.  NEIR SMRIKO, predsjedavajući, DF, tel: 062 753 051 

     , zamjenik predsjedavajućeg, DF, tel:  

2.  NEVZET MUHAREMOVIĆ, član, S BiH, tel: 062 683 350 

     BAJRO MEHIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 062 713 503 

3.  SEMIR MUHAREMOVIĆ, član, Žigić A., tel: 062 361 763 

     , zamjenik člana, Žigić A., tel:  

 

 

127. – TIŠINA   - 093A127 – Područna OŠ „A.Šantić” Dolača – 405 birača 

 

1.  SEJAD VRŠKIĆ , predsjedavajući, OIK, tel: 066 342 141 

     ENISA SELIMOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel:  

2.  AHMED ČANČAR, zamjenik člana., HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 061 414 733 

      zamjenik člana, 

3.  ALMIN ŠABANOVIĆ, član, HDZ 1990, tel.: 062 409 767 

     , zamjenik člana, HDZ 1990, tel.:  

4.  SEJAD AVDIĆ, član, Kebo M., tel: 061 579 554 

     MUHAMED PAŠALIĆ, zamjenik člana, Kebo M, tel: 061 798 700 

5.  SANELA CRNKIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 061 871 154 

     , zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 

 

 

128. – CRKVICE 9  - 093A128 – Medicinska škola – 823 birača 

 

1.  KRISTIJAN BILIĆ, predsjedavajući,, NS Radom za boljitak, tel.: 062 368 704 

     MAJA VEHAB, zamjenik predsjedavajućeg, NS Radom za boljitak, tel.: 061 555 834 

2   SALIHA ČABRO-ARNAUTOVIĆ , član, OIK, tel: 061-877-053 

     MINELA BILIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 062 400 975 

3.  ADNAN TELALOVIĆ,  član, SDS, tel: 060 320 5041 

     ADNAN MAŠIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 266 505 

4.  AJLA KADRIĆ, član, OIK, tel: 061-593-399 

     RINALDO ĆOSIĆ ,zamjenik člana, OIK, tel: 063-886-600 

5.  AJLA HEČIMOVIĆ,  član, SPP SDU DNZ, tel.: 063 543 189 

     AJDINA MAŠIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061 266 505 

 

 

129. – RASPOTOČJE 3 - 093A129 – područna OŠ ”Enver Čolaković” – 489 birača 

 

1.  MEHMED HADŽIAVDIĆ, predsjedavajući, SZN, tel.: 032 834 207 

     ENISA IMAMOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SZN, tel.: 062 277 837 

2.  NEDŽAD BARUČIJA, član, A-SDA, tel.: 062 556 529 

     , zamjenik člana, A-SDA, tel.:  

3.  FADILA MUJIĆ, član, BPS, tel.: 062 113 881 

     ALISA PODIĆ, zamjenik člana, BPS, tel.: 061 448 130 

4.  ZUFICA KRIŠTO, član, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.: 063 490 774 

     , zamjenik člana, SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS, tel.:  

5.  MIRON OPAČAK, član, SNAGA BiH – HSP DSI, tel.: 061 708 070 

     zamjenik člana , SNAGA BiH – HSP DSI 

 

 

 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

34 

130. – POJSKE 2   - 093A130 – Područna OŠ ”Pojske” – 570 birača 

 

1.  ALMIN SKOPLJAK, predsjedavajući, HDZ BiH, tel.: 062 360 136 

     AZRA HAKANOVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, SPP, tel.: 061 969 835 

2.  SABAHUDIN SPAHIĆ,član , HDZ BiH, tel.: 061 793 623 

     ALMIN ORUČ, zamjenik člana., OIK, tel: 

3.  MUHAMED DIZDAREVIĆ, član, OIK, tel: 434-360 

     SULEJMAN DIZDAREVIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061-240-100 

4.  SMAJO DOGLOD, član, SBB, tel.: 061 261 835 

     EMIR BABIĆ, zamjenik člana, SBB, tel.: 064 445 1972 

5.  RUSMIR SMRIKO, član, SP, tel.: 062 866 009 

      BENJAMIN BURO, zamjenik člana, OIK, tel.: 061 613 402 

 

 

131. – ODMUT  5   - 093A131 – Obdanište Pinokio – 557 birača 

 

1.  BOJAN PANDŽA, predsjedavajućI, OIK, tel: 061-469-280 

     EMINA HRUSTANOVIĆ ,zamjenik predsj., OIK, tel: 061-321-535 

2.  EDITA FEJZIĆ, član, I.A.Amela, tel.: 061 719 194 

     SENADA SELIMOVIĆ, zamjenik člana, I.A.Amela, tel.: 062 379 993 

3.  SENADA DELIĆ, član, SD BiH, tel.: 062 188 348 

     HATIDŽA DERVIŠIĆ - PERENDA, zamjenik člana, SD BiH, tel.: 061 771 473 

4.  MIRZA BULAGIĆ, član, CERIĆ M., tel: 061 039 165 

     ADIS KRIKO, zamjenik člana, CERIĆ M., tel: 061 045 634 

5.  MIHAJLO BOGUNOVIĆ, član, SDP, tel. 062 155 596 

     SALIH SPAHIĆ, zamjenik člana, SDP, tel: 062 985 510 

 

 

132. – SEOCI 2   - 093A132 – Područna OŠ Seoci – 532 birača 

 

1.  ARMIN HAMZIĆ, predsjedavajući, SDA, tel: 062 459 875 

     ADIS AVDIĆ, zamjenik predsj., SDA, tel: 062 590 046 

2.  HIDAJET HAMZIĆ, član , OIK, tel: 061 540 129 

     ERMIN HALILOVIĆ, zamjenik člana, S.Merima, tel: 062 149 521 

3.  MIRSAD TURBIĆ, član, BOSS, tel.: 062 324 219 

     MAID SUBAŠIĆ, zamjenik člana, BOSS, tel.: 062 328 234 

4.  MEHMED AGIĆ, član, DF, tel: 062 603 689 

     NEDŽADA AVDIĆ, zamjenik člana, DF, tel: 062 543 472 

5.  NERMIN HUKIĆ, član, S BiH, tel: 061 647 840 

     MIRNES BAJRAMBAŠIĆ, zamjenik člana, S BiH, tel: 061 526 697 

 

 

133. – LUKOVO POLJE 2   - 093A133 – Objekat Streljane –801birač 

 

1.  SABAHUDIN PIVIĆ, predsjedavajući, OIK, tel: 063 903 468 

     IRFAN KOVAČEVIĆ, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 061-449-587 

2.  ALMA MEŠINOVIĆ, član, Žigić A., tel: 063 034 603 

     HANA MEŠINOVIĆ, zamjenik člana, Žigić A., tel: 063 942 256 

3.  IBRAHIM OMIĆ, član, HDZ-HSS-HKDU-HSP AS- HSP HB, tel.: 061 780 296 

     ALDIJANA MUJANOVIĆ, zamj. člana, HDZ-HSS-HKDU-HSPAS- HSP HB, tel.:062 596 241 

4.  KENAN ĐELO, član, HDZ 1990, tel.: 061 668 423, 062 668 423 

     ELMEDIN AVDIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 061-322-593 

5.  EMIR ŠEHIĆ, član, Kebo M., tel: (061 847 088), 062 526 405 

     BERINA KOBILICA, zamjenik člana, Kebo M, tel: 062 242 947 

 OPĆI IZBORI 2014 - ZENICA 

35 

134 – BLATUŠA 6 093A134 – OŠ u Blatuši– 569 birača 

 

1.  DANIJELA BAJRAMOVIĆ, predsjedavajući, SDS, tel: 060 337 8923 

     MIRELA UZUNOVIĆ, zamjenik predsj., SDS, tel: 062 819 585 

2.  ADNAN NADAREVIĆ, član , NS, tel: 063 388 460, 060 310 3739 

     ARMIN SKENDER ,  zamjenik člana, OIK, tel: 060-336-4695 

3.  FEDAD SALIFENDIĆ, član, NOVI POKRET, tel: 061 433 772, 032 462 947 

     ADMIR BAJRAMOVIĆ, zamjenik člana, NOVI POKRET, tel: 061 843 617 

4.  AJDIN HALILBAŠIĆ,član, OIK, tel: 062-459-315 

     ANTO PANDŽA, zamjenik člana, OIK, tel: 061-565-083 

5.  DENIS DILAVER, član, NS Radom za boljitak, tel.: 061 469 983 

     SELMA DIZDAREVIĆ, zamjenik člana, NS Radom za boljitak, tel.: 061 690 346 

 

 

135 – BILINO POLJE 4 - 093A135 - Mješovita srednja škola (Ugostiteljska) 618 birača 

 

1.  EDINA IRIŠKIĆ, predsjedavajući, BPS, tel.: 062 186 810 

     SUAD IRIŠKIĆ, zamjenik predsj, BPS, tel.: 062 328 560 

2.  SEMIR TURKOVIĆ, član, SZN, tel.: 032 835 894 

     SANELA PATKOVIĆ, zamjenik člana, SZN, tel.: 062 906 896 

3.  HANA SARAJLIĆ, član, OIK, tel: 062 258 816 

     AJLA AGIĆ, zamjenik člana, OIK, tel: 061-975-275 

4.  BENJAMIN BERBIĆ, član, SPP SDU DNZ, tel.: 061 992 229 

     VANJA MALIĆ, zamjenik člana, SPP SDU DNZ, tel.: 065 897 833 

5.  LAMIJA ŠEČIĆ, član, A-SDA, tel.: 061 647 007 

     KENAN VARUPA, zamjenik člana, A-SDA, tel.: 061 453 349 

 

136 – BRIST 5  - 093A136 – 720 birača 

 

1.  EDIN POJSKIĆ, predsjedavajući, OIK, tel: 062-456-485 

     MACIĆ JASMIN, zamjenik predsjedavajućeg, OIK, tel: 061-437-303  

2.  ESMA AGIĆ, član, OIK, tel: 061-975-272 

     OMER JOLDIĆ ,zamjenik člana, OIK, tel: 062-362-986 

3.  FAHRUDIN KOPIĆ, član, OIK, tel.: 061 248 293 

     IVO ČEČURA, zamjenik člana, HDZ BiH, tel.: 032 432 785 

4.  ADNANA AHMETAGIĆ, član, SBB, tel.: 061 617 310 

     SAFET ZEČEVIĆ, zamjenik člana, SBB, tel.: 061 704 171 

5.  ANELA NEZIĆ, član, SP, tel.: 062 410 601 

     ARMIN SMAJIĆ, zamjenik člana, OIK, tel.: 062 588 562 

 

 

B – BIRAČK0 MJEST0 U ODSUSTVU 

   

1. -  093A501 – OŠ "Edhem Mulabdić" – 195 birača 

 

1.  AMIR VUGDALIĆ, član, OIK, tel: 061 456 713 

     , zamjenik člana, OIK, tel:  

2.  ALMA ČAPLJA, član, OIK, tel: 

     , zamjenik člana, OIK, tel:  

3.  ČEVRO FAHIRA, član, OIK, tel: 061 846 747 

     , zamjenik člana, OIK, tel: