Printaj ovu stranu
četvrtak, 28 Avgust 2014 19:18

ZDK: kredit od 5,6 miliona KM

Vlada Federacije BiH /FBiH/ donijela je danas odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o kreditnom zaduženju kantona iz sredstava dodatnog finansiranja po četvrtom stendbaj - aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, utvrđenih ovogdišnjim entitetskim budžetom, u ukupnom iznosu od 40 miliona KM.

 

Sredstva se odobravaju kantonima na kreditnoj osnovi do iznosa utvrđenih na osnovu njihovog procentualnog učešća u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za 2014. godinu, izračunatih na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH i zvaničnih dostupnih statističkih podataka, saopšteno je iz federalne Vlade. Tako se na Unsko-sanski kanton odnosi 4.182.000 KM, na Posavski 803.000 KM, na Tuzlanski kanton 6.794.000 KM, na Zeničko-dobojski 5.655.000 KM, na Bosansko-podrinjski n 795.000 KM, na Srednjobosanski 3.816.000 KM, na Hercegovačko-neretvanski 3.375.000 KM, na Zapadnohercegovački 1.304.000 KM, na Sarajevski 11.742.000 KM i na Livanjski kanton 1.534.000 KM.

 

Federalna Vlada donijela je danas i odluku o utvrđivanju kriterijuma u raspodjeli sredstava kredita Svjetske banke namijenjenog za finansiranje Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH. Ovom odlukom utvrđeni su kriterijumi i odobrena raspodjela sredstava kredita Svjetske banke u ukupnom iznosu od 10.260.000  dolara na ime pomoći područjima pogođenim elementarnim nepogodama. Ova sredstva odobrena su za 21 opštinu u kojima su procijenjene štete na stambenom fondu veće od 100 KM po glavi stanovnika. Kriterijumi koji su primjenjivani su da je ukupna šteta na stambenom fondu na području opštine iznosila 60 odsto učešća, a broj stanovnika i stepen razvijenosti po 20 odsto. Vlada FBiH donijela je odluku o odobravanju prenosa sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Riječ je o prenošenju  svih sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom prikupljenih po osnovu izdvajanja iz dnevne zarade zaposlenih i uplaćenih donacija od međunarodne pomoći na račun Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH.

Posljednje od

Povezani članci (by tag)