02 Oktobar 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
srijeda, 20 Avgust 2014 02:25

Kako se liječiti u inostranstvu

Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu regulirana je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 31/04). Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu, kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. Članovima 4 i 5 Pravilnika utvrđeno je da zdravstvenu zaštitu u inozemstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inozemstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

 

 Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon dobijanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz člana 9 Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje.  Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, izdaje se nakon prijema pismenog zahtjeva osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.  Osiguranik kojem prije odlaska u inozemstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.

 

 Zemlje s kojima su zaključeni ugovori o socijalnom osiguranju: 

• Hrvatska 

• Srbija 

• Crna Gora 

• Makedonija 

• Austrija

 • Njemačka 

• Belgija 

• Holandija

 • Luksemburg 

• Italija 

• Švicarska (samo saobraćajne nesreće)

 • Švedska (sami plaćaju troškove)

 • Francuska (ne može se koristiti zdravstvena zaštita s bolesničkim listom)

 • Turska 

 

Ono što trebate uraditi je: otiči kod svog doktora (za sebe)/kod pedijatra (za dijete) gdje imate otvoren zdravstveni karton i tražite da vam daju potvrdu o vašem zdravstvenom stanju (ovaj papir se zove Izvod iz medicinske dokumentacije ).  Tamo će vam dati da popunite zahtjev koji oni onda nose direktoru na ovjeru i sutradan vam daju Izvod iz medicinske dokumentacije koji platite 5,00 KM po osobi. Sa ovim papirom i ovjerenom zdravstvenom knjižicom odete u najbližu poslovnicu ZZO i zatražite da vam daju Potvrdu o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu, odnosno dvojezični obrazac. Tamo dobijete zahtjev koji popunite sa osobnim podacima, podacima o nosiocu osiguranja, gdje putujete i koliko ćete dana biti na putu. Za djecu je potreban potpis oba roditelja ili pri predaji zahtjeva ili pri preuzimanju uz osobnu kartu ili neki drugi identifikacijski dokumet). Ovo se pravo može koristiti za najviše 30 dana u toku jedne godine pa prilikom popunjavanja zahtjeva vodite računa da upišete tačan broj dana koliko ostajete na putu da bi razliku dana mogli iskoristiti neki drugi put (ako bude potrebe).