01 Februar 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
nedjelja, 02 Mart 2014 02:32

Prijedlozi Udr.poslodavaca FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) predstavilo je na današnjoj konferenciji u Sarajevu Prijedlog mjera za izlazak iz ekonomske i društvene krize, a jedna od preporuka je donošenje novog zakona o radu, te stavljanje van snage i utvrđivanje novog općeg, kao i granskih kolektivnih ugovora za teritoriju FBiH. 

 

        Prema riječima predsjednika Upravnog odbora (UO) UPFBiH Safudina Čengića, potrebno je hitno donošenje novog zakona o radu kojim će se obezbijediti fleksibilniji način rada poslovnih subjekata i veća zaposlenost, a izbjeći situacija da privredni subjekti propadaju zbog toga što ne mogu nekoga otpustiti. 

        "Smatramo da zakon o radu, koji je Vlada FBiH razmatrala u formi prijedloga, treba konačno iščistiti i dostaviti Parlamentu na usvajanje", poručio je Čengić. 

        Kako je rečeno, poslodavci smatraju i da je potrebno odmah staviti van snage postojeći Opći i granske kolektivne ugovore za teritoriju FBiH i u roku od 90 dana, posredstvom socijalnog dijaloga sa Sindikatom, donijeti novi opći kolektivni ugovor i na bazi njega granske kolektivne ugovore. 

        "Po osnovu tužbi zbog neizmirenih obaveza po Općem ili granskim kolektivnim ugovorima budžeti svih nivoa vlasti su, prema našim procjenama, opterećeni oko 400 miliona KM", naglasio je Čengić. 

        Među predoženim mjerama, koje je UPFBiH sačinilo u saradnji sa kantonalnim udruženjima poslodavaca, privrednim komorama i predstavnicima poslodavaca, je i hitna promjena zakonske postojeće zakonske regulative, čime bi se smanjili troškovi poslovanja privrednih subjekata i stvorili uslovi za otvaranja novih radnih mjesta. 

        Kako je kazao Čengić, između ostalog, misli se na ukidanje članarine za turističke zajednice, naknade za opštekorisnu funkciju šuma, ukidanje obaveze notorske ovjere akata za pravna lica, smanjenje doprinosa za zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti, zatim smanjenje članarine za Vanjskotrgovinsku komoru (VTK) BiH, smanjenje javne potrošnje, administrativnih i sudskih taksi... 

        Jedna od preporuka poslodavaca je i harmonizacija zakona na nivou FBiH i kantona, a s ciljem poboljšanja likvidnosti, predloženo je i hitno donošenje zakona o izmirenju obaveza kojim se utvrđuje rok plaćanja budžetskih korisnika najduže do 45 dana, zatim plaćanje PDV-a po naplati, kao i donošenje zakona multilataralnoj kompenzaciji na nivou FBiH. 

        Poslodavci traže i smanjenje cijene kapitala, jer ističu da bh. privrednici plaćaju najskuplji kapital u Evropi. 

        "Također, želimo da se ukinu investicijske i poslovne barijere, kao i da se permanento stvaraju preduvjeti za investiranje", istakao je Čengić i dodao da bez dobrog poduzetništva nema ni razvoja. 

        UPFBiH se, također, zalaže za reformu javne uprave, pravosuđa, visokog obrazovanja i tržišta rada, kao i za veću efikasnost javnih preduzeća i zaustavljanja gomilanja gubitaka u javnom sektoru. 

        Direktor UPFBiH Mladen Pandurević naglasio je da bi Prijedlog mjera za izlazak iz ekonomske i društvene krize trebao biti razmatran na redovnoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju FBiH zakazanoj za 10. mart. 

        Kako je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare, UPFBiH insistira i na hitnom zakazivanju vanredne sjednice ESV, kao i permanentnom zasjedanju tog tijela kako bi predložene mjere, od čijeg bi provođenja korist imali država, građani i poslodavci, bile operativno razmatrane.