11 Decembar 2023
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
utorak, 05 Februar 2013 04:25

Šta su zaključili Vlada i privrednici

Ozvaničeni su zaključci konferencije na temu “Mogućnost pravnog sektora za poboljšanje ambijenta za unaprjeđenje domaćih i stranih ulaganja”, održane sredinom januara u sjedištu Zeničko- dobojskog kantona, koji je organizirala Vlada ZDK u saradnji USAID- om. Konačni zaključci će biti prezentirani na Ministarskoj konferenciji danas, 5. februara u Sarajevu.

 

BiH i sve njene nadležne institucije i organi, kao i institucije i organi entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, trebaju odmah pristupiti preduzimanju mjera na stvaranju povoljnijeg ambijenta za unaprjeđenje domaćih i stranih ulaganja u privredu BiH;

 

 

 

Pozivamo sva ministarstva pravde u BiH, VSTV i Pravosudnu komisiju Brčko Distrikta BiH na brzu identifikaciju prepreka u sektoru pravde, njihovom otklanjanju i uvođenju najboljih praksi EU i onih zemalja u okruženju koje su uvele suštinske izmjene u pravcu poboljšanja uslova investiranja i poslovanja privrednih subjekata;

 

Podržavamo Zaključke sa Tematske konferencije u sektoru pravde u BiH održane 30.11.2012. godine u Sarajevu u organizaciji Ministarstva pravde BiH i uz podršku USAID JSDP II, i pozivamo institucije, organe i tijela zadužena za implementaciju ovih zaključaka da bez odgađanja realizuju utvrđene zadatke;

 

Na području Zeničko- dobojskog Kantona (ZDK) odmah ćemo uraditi sljedeće:

 

Privredni subjekti koji vode privredne sporove će analizirati stanje i identificirati one predmete za koje smatraju da se mogu riješiti van spora. U takvim slučajevima odmah kontaktirati drugu stranku u postupku i istaći prijedlog za brže rješavanje spora putem medijacije ili nagodbe.

Razmotriti mogućnost organizovanja predavanja za predstavnike privrednih subjekata o prednostima medijacije u rješavanju privrednih sporova.

U predmetima radnih sporova učiniti isto.

Vlada ZDK će odmah razmotriti korake koje je potrebno preduzeti na formiranju konkurencijskog vijeća ZDK;

Vlada ZDK će formirati radne grupe na čijem čelu će biti resorni ministri, čiji članovi će biti istaknuti privrednici, a koje će formulisati na Konferenciji diskutovane prijedloge za sveobuhvatnu i bitnu izmjenu propisa značajnih za stvaranje boljeg okruženja za investiranje;

Vlada ZDK će formirati sljedeće radne grupe:

Radna grupa za izmjene propisa iz oblasti registracije firmi, stečaja i likvidacije, kao i drugih propisa za čije sačinjavanje prijedloga je nadležno Ministarstvo pravde Federacije BiH. Na čelu ove radne grupe nalaziće se ministrica pravde ZDK.

Radna grupa za izmjene propisa iz oblasti radnog prava. Na čelu ove radne grupe nalaziće se ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Radna grupa za izmjene propisa o porezima i doprinosima. Na čelu ove radne grupe nalaziće se ministri  privrede i finansija ZDK;

Vlada ZDK će prijedloge ovih radnih grupa odmah dostaviti Vladi Federacije BiH, te nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH;

Predlažemo da se odmah pristupi izradi zakonskih rješenja koja će omogućiti da se sudovi u potpunosti rasterete postupanja u sporovima nastalim potraživanjem iz osnova pružanja komunalnih usluga;

Ovlašćujemo premijera/ ministricu pravde ZDK da na sljedećoj Ministarskoj konferenciji u sektoru pravde (MK), zakazanoj za 5.2.2013. godine, prezentira ove zaključke i zahtijeva od MK da ih podrži, osigura intenziviranje postojećih aktivnosti u Strateškoj oblasti 4 Strategije za razvoj sektora pravde u BiH, i povećanje broja takvih aktivnosti u narednoj Strategiji, čija se izrada ubrzo očekuje;

Pozivamo sudije i tužioce da se aktivno uključe u navedene aktivnosti, jer smatramo da njihova pozicija u postupcima omogućava ključnu ulogu u prepoznavanju i otklanjanju prepreka za brže i efikasnije vođenje postupka.

 

Vlada ZDK