Printaj ovu stranu
petak, 11 Maj 2012 20:49

Rudarski sindikalci u EP BiH

Na sastanku Uprave JP EPBiH s predstavnici Sindikata radnika zaposlenih u rudnicima BiH, Sindikata rudara u FBiH i Sindikata elektroenergetskih radnika BiH, kojim je predsjedavao dr Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH, analiziran je dosadašnji angažman u realizaciji ulaganja u modernizaciju rudnika i realizaciji aktivnosti na racionalizaciji poslovanja.

 

Sindikati rudara izrazili su zadovoljstvo povećanim obimom ulaganja u rudnike u proteklih godinu. Do preuzimanja dužnosti generalnog direktora dr Elvedina Grabovice i članova Uprave , u rudnike je iz programa dokapitalizacije rudnika uloženo 12 miliona KM. Od maja prošle, do maja ove godine vrijednost ulaganja je 60 miliona KM, dok su u procesu nabavke projekti vrijedni 70 miliona KM. Izraženo je jedinstveno nezadovoljstvo zbog sporosti koju u realizaciji novih projekata iz programa dokapitalizacije rudnika nameće procedura Zakona o javnim nabavkama.

 

Zaključeno je da se intenziviraju aktivnosti na realizaciji investicija, posebno nabavke opreme za ličnu i kolektivnu sigurnost u rudnicima. Nastaviće se i sa sistemskim iznalaženjem rješenja za racionalizaciju poslovanja.

 

Dr Elvedin Grabovica, generalni direktor JP EPBiH informisao je predstavnike sindikata o smanjenju gubitaka u poslovanju rudnika sa zatečenih 60 miliona KM na 40 miliona, ostvarenom kroz bonifikaciju cijena uglja i povećan otkup.

 

Uprava JP EPBiH podržava prijedlog koji će od sindikata biti upućen Vladi FBiH i resornom ministarstvu za subvencioniranje rudnika kroz cijenu električne energije.

 

Predstavnici sindikata izrazili su zadovoljstvo zbog odluka o izjednačavanju toplog obroka i regresa u JP EPBiH i rudnicima u sastavu Koncerna.

 

Služba za komunikacije JP EPBiH

Posljednje od

Povezani članci (by tag)