26 Januar 2021
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
subota, 13 Septembar 2014 03:29

Novi Zakon o zaštiti okoliša

Federacija Bosne i Hercegovine priprema novi zakon o zaštiti okoliša. Trenutno je nacrt u širokoj javnoj raspravi. Resorno federalno ministarstvo okoliša i turizma otpočelo je danas u Sarajevu seriju tih rasprava. Naredne će biti u Mostaru, Bihaću i Tuzli. Tehničku podršku u njihovoj organizaciji Ministarstvu pruža Projekt jačanja institucija vlasti i procesa u BiH finansiran od Američke agencije za međunarodni razvoj.

 

Mehmed Cero i Mladen Rudež, pomoćnici resorne federalne ministrice Branke Đurić, skrenuli su pažnju na razloge zbog kojih se priprema novi zakon, kao i na potrebu da i druga ministarstva, poput resora prostornog uređenja, prilagode njihove propise. Od 2003. godine je na snazi set okolinskih zakona u Federaciji, a što se tiče postojećeg o zaštiti okoliša, mijenjan je 2009., ali se ispostavilo da je samo djelomično usklađen s odgovarajućim pravnim propisima Evropske unije. Ni izmjene nisu na najbolji način prenijele obaveze koje je država Bosna i Hercegovina preuzela ratifikacijom više međunarodnih konvencija i protokola relevantnih za zaštitu okoliša.

 

Nacrt novog zakona temelji se na direktivama Evropske unije i međunarodnim konvencijama, naglašavaju Cero i Rudež. Potpuno ili djelomično je ugrađeno pet evropskih direktiva, što je respektabilan nivo usklađenosti s propisima Evropske unije, a provedbeni mehanizmi tih direktiva i međunarondih konvencija iziskuju složen i opsežan zakon. Nove odredbe, vrlo bitne za zaštitu okoliša, unesene su u nacrt. Jedna od njih je - detaljno obrađena strateška procjena utjecaja na okoliš. Zahtjev za tzv. okolišno dopuštenje predaje se samo jednom organu uprave, a ne više zahtjeva, kao dosad, propisano je. Bitno su skraćeni rokovi za izdavanje okolišnog dopuštenja, ali i propisano da se ono obnavlja, što dosad nije bilo.

 

Odredbe novog zakona daju podlogu za izradu niza podzakonskih propisa kojim  se definiraju kategorije pogona i postrojenja te nadležnost za postupanje. Ciljevi donošenja novog zakona su: očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoliša, kao i kvaliteta života; mjere i uvjeti upravljanja, očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa; pravne mjere i institucije očuvanja, zaštite i poboljšanja zaštite okoliša; finansiranje aktivnosti vezanih za okoliš i dobrovoljne mjere i poslovi i zadaci organa uprave na različitim nivoima vlasti.  U skladu s načelima saradnje i podijeljene odgovornosti, ovom zakonu također je cilj smanjeno korišćenje, sprečavanje opterećivanja i zagađivanja okoliša, 

sprečavanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnova oštećenog okoliša;  zaštita ljudskog zdravlja i poboljšanje uvjeta okoliša za kvalitetu života;  očuvanje i zaštita prirodnih resursa, racionalno korišćenje resursa i takav način gospodarstva kojim se osigurava njihova obnova;usklađenost drugih interesa entiteta i Distrikta Brčko sa zahtjevima za zaštitom okoliša; međunarodna saradnja u zaštiti okoliša; poticanje javnosti i njeno sudjelovanje u djelatnostima čiji je cilj zaštita okoliša; koordiniranje privrede i integriranje socijalnog i ekonomskog razvitka u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i uspostava i razvitak institucija za zaštitu i očuvanje okoline.

 

Prednacrt novog zakona je bio upućen svim kantonima u Federaciji zbog davanja primjedbi, mišljenja i sugestija. Pristigle primjedbe i prijedloge je razmotrila radna grupa za izradu nacrta zakona te su argumentirane i opravdane primjedbe unesene u tekst. U međuvremenu se sastalo i Savjetodavno vijeće za zaštitu okoliša Federacije BiH. U ovoj fazi donošenja zakona nije potrebno izdvajati novac iz federalnog budžeta. Dio novca planiran je okvirnim budžetom za Akcijski plan realizacije Federalne strategije za zaštitu okoliša 2008-2018., kao i iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH i drugih izvora (IPA projekti, grant i kreditni novac Svjetske banke te novac po osnovu bilateralnih ugovora Bosne i Hercegovine).