23 Novembar 2020
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
subota, 09 Avgust 2014 15:00

Civilna zaštita: stanje u Zenici

Na osnovu podataka i informacija koje smo prikupili od Operativnih centara civilne zaštite općina, općinskih Službi civilne zašitite i drugih subjekata Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalni operativni centar izvještava Vas o slijedećem: Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije, uputstva i pomoć građanima Kantona. 

 

Na području Kantona odvijanje saobraćaja je otežano i usporeno, zbog odrona kamena i zemlje na puteve uzrokovanih obilnim kišnim padavinama u proteklom periodu. 

Magistralnim putem M-17, dionica Nemila - Topčić polje,  mjestimično se nailazi na nanose materijala koje je voda nanijela usljed čega se mjestimično saobraća jednom trakom. Saobraća se otežano  na regionalnim putevima, a posebno na područjima općina Žepče, Zavidovići i Olovo. Veliki broj lokalnih puteva je odnešen usljed klizišta i nanosa materijala pa prema pojedinim mjestima trenutno nema putne komunikacije. 

 

Na području Kantona javni red i mir narušen je u 6 slučaja, izvršena su 3 krivična djela i registrovano  je 10 saobraćajnih nezgoda.

 

Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji. 

Vodostaj rijeka na području Kantona se normalizuje.

 

Temperatura zraka u Zenici je  +17 0C, na području Kantona  od  +12 0C do +30 0C

 

 

Stanje na području Kantona se normalizuje.

Vodostaji rijeka su u blagom padu. 

Snabdijevanje energentima i vodom se normalizuje. 

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji. 

Sva raspoloživa mehanizacija kako pravnih lica tako i Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalne uprave civilne zaštite, općinskih službi civilne zaštite, su angažovana je  na ugroženim područjima, a posebno na lokalitetima Nemile, Orahovice, Bistričaka, Topčić polja, Željeznog polja i drugih ugroženih naselja i sela, gdje se vrši uklanjanje posljedica nedavnih nepogoda, kao i uspostavu putnih komunikacija prema navedenim ugroženim mjestima. Pokrenut je veliki broj novih klizišta, što dodatno usložnjava trenutnu situaciju na terenu. se Očekuje se u narednom periodu  aktivno uključenje OS BIH u otklanjanje posljedica nastalih prirodnom nepogodom na lokalitetu Željeznog polja.

 

Općina Zenica:

 

Građevinska operativa i mobilne ekipe na širem podučju općine Zenica i dalje su neprekidno na terenu gdje rade na raščišćavanju putnih komunikacija i održavanju minimalne prohodnosti na najugroženijim putnim pravcima nakon pojave novih klizišta uslovljenih novim poplavama.  

Na području općine Zenica najviše se radi na sanaciji dijela vodotoka na području općine, a Štab za praćenje aktivnosti je nakon nepuna tri mjeseca dao nalog za čišćenje dijela korita rijeke Kočeve u gradskoj zoni, na potezu od naselja Zacarina do ušća Kočeve u rijeku Bosnu. 

Na ovom dijelu nalazi se ogromna količina nanosa zemlje, drveća, kamenja, pijeska i otpadnih materijala. Na sjednici štaba civilne zaštite je zatraženo da se pripremi pregled radova za najugroženiji dio sliva Kočeve u rejonu naselja Grm, kao i premjer radova za koričenje najkritičnijeg dijela Babine rijeke u rejonu naselja Kasapovići i Hajkovići u mjesnoj zajednici Donje Babino. 

 

Nesmanjenim intenzitetom se radi na raščišćavanju nanosa u naselju Topčić Polje. 

Planiran je nastavak čišćenja i regulacija korita Starinskog potoka, gdje će prema projektu "Otvorenog društva SOROŠ", biti angažovani nezaposleni sa evidencije Službe za zapošljavanje. 

Oni će biti radno angažovani na prostorima u dijelu Orahovičke rijeke i Starinskog potoka na rješavanju problema drenaže i propusta na starom putu za selo Bistrica i alternativnom putu za selo Starina. 

Po stjecanju uslova pristupit će se hitnoj sanaciji i djelimičnoj rekonstrukciji puta Topčić Polje-Starina, kao i uređenju korita Starinskog potoka, jer je za te radove već pripremljena potrebna projektna dokumentacija. 

Građevinska operativa radi i na drugim dijelovima općine, na otkopavanju putne komunikacije za selo Sebuje, raščišćavanju naplavina na klizištu Kula, kao i rejonima Nemile, Orahovice i Kolića, gdje se raščišćavaju putne komunikacije, naplavine i klizišta. 

 

Putna komunikacija Nemila – Bistričak je u prekidu, jer je ponovo stradala aktiviranjem novih klizišta i nanosa koje je uzrokovala Bistrička rijeka, tako da su sela Šerići, Smajići, Kolići i druga mjesta koja gravitiraju na području MZ Nemila trenutno odsječena. Ova putna komunikacija je bila sanirana od majskih poplava. Raspoloživa mehanizacija je na terenu i vrši se probijanje nanosa i klizišta kako bi se uspostavila kakva takva komunikacija prema ovim selima.

Orahovička rijeka se lagano povlači u svoje korito, a uz istu se vrši uklanjanje nanosa i održavanja putne komunikacije prema mjestu Orahovica.

Sa područja mjesta Topčić polja stanovništvo, koje se javilo za evakuaciju je privremeno smješteno u Zeničkoj kasarni ili domovima rodbine i prijatelja.