04 Avgust 2020
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
četvrtak, 17 Oktobar 2013 03:04

Aktivnosti Ministarstva pravde

Ministarstvo pravde BiH organiziralo je u Zenici početne aktivnosti za izradu Akcionog plana za provedbu revidirane Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP u BiH) za period 2014-2018. godine  i to prema strateškim oblastima: Pravosuđe, Izvršenje krivičnih sankcija, Pristup pravdi, Podrška ekonomskom razvoju i Dobro rukovođen i koordiniran sektor. Ove aktivnosti otpočele su u svjetlu Zaključaka sa 10. Konferencije ministara pravde u BiH koja je održana u Sarajevu 19. jula 2013. godine.

U Zaključcima ministarske konferencije data je podrška nacrtu revidirane SRSP, te odobren rad na izradi akcionog plana. Sve aktivnosti u okviru ovog projekta finansira Vlada Švicarske, nosilac aktivnosti je Ministarstvo pravde BiH u saradnji sa ministarstvima pravosuđa FBiH, RS i Kantona, dok je neovisna konsultantska kompanija iz Sarajeva Lucid Linx angažovana na pružanju tehničke pomoći u realizaciji projekta.

Sastancima su prisustvovali predstavnici Ministarstava pravde BiH, FBiH, RS-a i Kantona, Pravosudne komisije Brčko distrikta, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Advokatske i Notarske komore te nosioci pravosudnih funkcija. Romana Brkić ministrica Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-Dobojskog kantona, aktivno je učestvovala naročito u Strateškom stubu IV-Podrška ekonomskom razvoju, gdje se većim dijelom govorilo o reformi zemljišne administracije i Privrednom sudovanju, odnosno potrebi izmjene Zakona o registraciji poslovnih subjekata i usvajanja potrebnih podzakonskih akata, uspostavi i unapređenju elektronske razmjene podataka između sudova i relevantnih organa, te izmjeni Zakona o privrednim društvima.