27 Oktobar 2020
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
četvrtak, 11 Oktobar 2012 00:01

Počela deratizacija u Zenici

Na osnovu člana 158. Odluke o komunalnom redu ( ,,Službene novine općine Zenica“ broj : 7 /11 – prečišćen tekst ) i člana 36. tačka 6. Statuta općine Zenica ( ,,Službene novine općine Zenica“, broj : 4/08 ), Načelnik općine Zenica donosi  N A R E D B U o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Zenica – jesenja faza 2012.godine

 

I

Obavezna preventivna sistematska deratizacija na području općine Zenica – jesenja faza 2012.godine, provest će se u periodu od 10.10. do 07.11.2012. godine.

I I

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju će organizovati i sprovesti Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica uz stručni nadzor Higijensko-epidemiološke službe « JU Dom zdravlja »Zenica.

I I I

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni slijedeći objekti i površine :

1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom ( gradska naselja ),
2. Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama ,
3. Centralne deponije kao i nezvanična ( neorganizovana ) smetljišta u gradskim naseljima,
4. Vaspitno – obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori ,
5. Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica ,
6. Objekti javnih zdravstvenih ustanova ,
7. Javne ustanove administrativnog karaktera ,
8. Individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja ,
9. Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima ,
10. Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima ,
11. Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti ,
12. Stacionirani objekti i sredstva javnog saobraćaja ,
13. Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ( korisnici i vlasnici istih ) ,
14. Objekti za pružanje usluga javne higijene i 
15. Zajednički prostori stambenih zgrada ( podrumi i tavani ).

I V

Troškove obavezne preventivne sistematske deratizacije pod rednim brojem 1. do 9. snose Kanton i Općina Zenica iz svojih budžeta, a troškove pod rednim brojem 10., 11., 12., 13., 14. i 15. snose subjekti koji njima upravljaju.

V

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju, a koji se stavljaju van snage za vrijeme trajanja akcije.U protivnom bit će sankcionisani prema važećim propisima.

V I

Kontrolu izvođenja akcije obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Zenica će provoditi općinski sanitarni inspektor- Imamović Samira.

V I I

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ,,Službenim novinama općine Zenica“ i putem sredstava informisanja.