Printaj ovu stranu
subota, 22 Februar 2014 04:30

Zaključci UO Privredne komore

Zaključci Upravnog odbora Privredne komore Zeničko-dpbojskog kantona sa sjednice na kojoj su razmatrane posljedice aktuelnih građanskih protesta na oblast privređivanja:

 

1. Članovi i organi Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona već duže vrijeme uporno upozoravaju organe vlasti i vlade svih nivoa na teške posljedice koje će nastupiti usljed:

- enormno visoke stope nezaposlenosti mladih, kao najproduktivnijeg dijela radno sposobnog stanovništva;

- nedopustivo visoke budžetske potrošnje svih nivoa vlasti i bez ikakvih ozbiljnijih pokušaja njenog smanjenja;

- nepostojanja elementarnog privrednog ambijenta koji bi motivisao poslodavce na održanje postojećih i otvaranje novih firmi;

- katastrofalnih rezultata najvaćeg broja provedenih privatizacija preduzeća;

- ogromnog broja stečaja i likvidacija preduzeća i njihovih socijalnih posljedica;

- prisutne korupcije u svim oblastima društva;

- slabih rezultata u smanjenju nelegalnog rada;

- ogromnog ekonomskog jaza između privrednog i neprivrednog sektora;

- očiglednog siromaštva najvaćeg dijela stanovništva.

 

2. Članovi i organi Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona o gore navedenim pokazateljima, redovno su informisali i informišu organe vlasti i javnost i predlagali konkretna i provodiva rješenja na olakšanju uslova privređivanja, u prvom redu smanjenje poreza na plaće i iz plaća na teret poslodavaca, smanjenju svih drugih fiskalnih i parafiskalnih opterećenja privrede na svim nivoima vlasti, dijalogu sa sindikatima i organima vlasti na prilagođavanju Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora stvarnim mogućnostima poslodavaca koji bi bili provodivi u praksi.

 

3. Prijedlozi i zahtjevi članova i organa Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona kao i ukazivanje na sve moguće posljedice koje se sada dešavaju, kao i pokazatelji iz izvještaja o privrednim kretanjima i vanjskotrgovinskoj razmjeni koje je sačinjavala Komora, najčešće su od organa vlasti neuvažavani, pa čak i omalovažavani do te mjere da su karakterizirani kao „dosadni statistički pokazatelji“, koji nepotrebno mogu uznemiriti javnost. Iz tog razloga sve buduće aktivnosti državnih organa i vlada svih nivoa promptno moraju imati za cilji drastično smanjenje obaveza poslodavaca kako bi se konkretno motivisali na održanje postojećeg i novog zapošljavanja.

 

4. Članove i organe Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona posebno zabrinjava činjenica da se do sada niko nije institucionalno oglasio u pogledu uticaja aktuelnih građanskih protesta koji su bili očekivani i predvidivi, na poslovni ambijent koji je već i onako opterećen čitavim nizom nepotrebnih barijera fiskalne i parafiskalne prirode. Ukoliko se ovo stanje od nadležnih organa vlasti najozbiljnije ne shvati i pored svih internih ušteda i racionalizacija koje već sada provodi poslovni sektor Kantona, sigurno će doći do:

- Ne izvršavanja dospjelih budžetskih obaveza Kantona prema privrednim subjektima po osnovu do sada izvedenih radova;

- onemogućavanja izvršenja ugovorenih infrastrukturnih radova u Kantonu;

- reduciranja priliva domaćih i stranih investicija;

- pooštravanja uslova za dobijanje kredita i garancija za privredne subjekte;

- slabljenja bankarskog sektora usljed povlaćenja depozita od strane građana i pravnih lica;

- prestanka odgođenog načina plaćanja za nabavku roba neophodnih privredi koje je do sada bilo u praksi, uz avansno plaćanje;

- ugrožavanja bezbjednosti izvođenja radova;

- ugrožavanja odvijanja cestovnog i željezničkog saobraćaja;

- otpuštanja radnika u privredi zbog neuposlenosti kapaciteta.

Posljednje od

Povezani članci (by tag)