27 Septembar 2020
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
četvrtak, 13 Februar 2014 03:33

GGM: Iz prve u drugu fazu

Projekat izgradnje Glavne gradske magistrale (GGM) Zenica odvija se u tri faze. Prva je izgradnja gradske magistrale dužine 1,35 km od mostova na rijeci Kočevi do Bojinog Vira, gdje je i sami kraj GGM. Ova faza je nedavno završena, s tim da je još preostao da se stavi završni sloj asfalta.


"Druga faza je izgradnja gradske magistrale dužine 0,8 km od kružnog  toka kod Rudnik transa do mostova na rijeci Kočevi, a treća faza je gradska magistrala dužine 1,1 km od početka GGM-a do Rudniktransa", kaže za eKapija.ba Sedin Halilagić, voditelj projekta iz firme Euroasfalt.

Trenutno se radovi u Zenici odvijaju u drugoj fazi i urađeno je 450 m širokog iskopa tampona i ivičnjaka (desna kolovozna traka) i 150 m lijeve kolovozne trake. Na desnoj kolovoznoj traci urađeno je i cca 150 m dva sloja BNS.

No kako kažu iz Euroasfalta za treću fazu dužine 1100 m još nije dobijena građevinska dozvola, te firma nije ni uvedena u posao.

"Trenutno se rade instalacije na lokalitetu kružnog toka Central (nalazi se na 1450 m od početka trase GGM – raskrsnica za glavnu kapiju Željezare). Zatim gradsko grijanje glavni vod i sporedni ogranci, vodovodne instalacije 700 mm, 350mm i 500 m kao i sporedni vodovi i priključci za objekte", priča Halilagić.

On dodaje da je ovo sada najveće čvorište vodovodnih instalacija, grijanja, oborinskog kolektora zbog čega su i radovi u poslednja dva mjeseca usporeni.

Ističe kako je završetak svih radova teško sa sigurnošću odrediti ali se planiraju završiti ugovoreni radovi u ovoj godini.

"Trenutno se radi na lokalitetu kružnog toka CENTRAL, izrada i izmještanje svih instalacija i ostali radovi su uslovljeni njihovim završetkom tj. one su kritično mjesto koje je smanjilo front rada tj. napredovanje", kaže voditelj projekta GGM Zenica.

Problemi na koje nailaze u izvođenju radovu su prije svega izmještanje postojećih i izrada novih instalacija za koje nema katastra podzemnih instalacija niti projekata."Tako da se projektuje kada se dođe do instalacija i tek se tada daju tehnička riješenja, a to traje i previše dugo. Izvođenje radova na instalacijama se izvodi sporo, nemaju dovoljno radne snage i ne rade subotama i nedeljama, radno vrijeme im je 7-8 sati."

Zatim problem sa kojim se suočavaju su česte izmjene u projektima  zbog nepoznavanja lokaliteta podzemnih instalacija i nerješenih imovinskih odnosa. Pored toga, kako kaže, ubačeno je 4-5 novih kružnih tokova što povećava količinu i složenost izvedbe tj. zahtjeva više vremena za izradu.

Sreću se i sa neriješenim imovinsko pravnim odnosima: "Dosta je bilo privatnih objekata i parcela koji nisu bili riješeni pa se čekalo na njihovo riješavanje".

Nakon svega tu je i nedostatak projektne dokumentacije koja je uslov za dobijanje građevinske dozvole (još nije dobijena građevinska dozvola za prvih 1100 m).

Na kraju i zima i zimski uslovi su u umanjem obimu usporili dinamiku radova budući da se asfalterski radovi ne izvode u ovim mjesecim a na otvorenoj trasi (saobraćajnicama).

Inače na ovom projektu je angažovan konzorcij firmi (Euro-Asfalt, ŽGP, GP Put, JATA, ALMY i Deling). Podizvođači su Uniprojekt, TKM, ZENEL i AREL.

U radovima također učestvuju javna preduzeća (Vodovod i kanalizacija, Grijanje, Elektrodistribucija, BH Telecom i kablovski operateri, te određen broj manjih građevinskih obrtnika (izrada ograda,zanatski radovi i dr.).

Halilagić kaže da je trenutno na gradilištu angažovano cca 60 radnika (zaposlenika), a u ljetnom periodu radilo je cca 200 i povremeno još cca 50.

Investitor projekta je Općina Zenica sa manjim učešćem javnih preduzeća na montaži svojih instalacija (npr. ViK će investirati dodatnih cca 100.000 KM za svoje instalacije).

Ukupna vrijednost investicije je 23.800.000,00 KM.


Podsjećamo, Glavna gradska magistrala (GGM) je longitudinalna gradsko-prigradska magistralna saobraćajnica namijenjena povezivanju ulazno-izlaznih pravaca. Funkcija GGM-a je da obezbijedi brz i protočan saobraćaj i po veže primarnu i sekundarnu uličnu mrežu sa ulazno-izlaznim pravcima prevashodno sa autocestom na koridoru V-c (preko magistralne ceste M-17), odnosno sa ostalom putnom mrežom preko regionalnih cesta R-441, R-445.


Ukupna dužina GGM-a je 7,85km, a gradi se put sa četri kolovozne trake i razdjelnim ostrvom, dva rondoa, desetak raskrsnica, pješačke staze i prateća infrastruktura.

Gradska dionica GGM-a proteže se od bulevara Kralja Tvrtka I do Bojina vira ukupne dužine 3,25km. Normalni profil je ukupne širine gabarita od 24,25 m sa dva odvojena kolovoza širine po 7,0 m odvojeni razdjelnim pojasom od 4,25 m (min 1,25 m) te obostranim pješačkim stazama širine po 3,0 m (bez razdjelnog zelenog pojasa sa kolovozom). Od važnijih objekata na trasi predviđena je izgradnja mostova M1 i M2 u sklopu GGM-a, raspona 45,00 m (26+19) 40,00 m (20+20). Pored građevinskih radova predviđena je i izgradnja nove ulične rasvjete kao i semaforizacija i centralno upravljanje semaforima.


A.Šulović/eKapija

Foto: skyscrapercity.com