30 Septembar 2020
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
ponedjeljak, 12 Avgust 2013 03:28

Unutrašnjost tunela Vijenac

Direktor Autocesta Federacije BiH, Ensad Karić, povodom nedavne nesreće u Hrvatskoj izjavio je da su svi sigurnosni aspekti na kompletnom Koridoru Vc i tunelima projektovani i grade se po posljednjim principima i standardima. 

 

- Nesreće se dešavaju i nažalost vjerovatno će se i dešavati, međutim sistem izgradnje i opreme u tunelima, ne samo tunel Prvi mart već i tunel Suhodol, koji je otprilike iste dužine, će maksimalnu pažnju posvetiti sigurnosti , pogotovo zaštiti od požara, dojavama i sistemom upravljanja samim tunelom, ventilacijom i menadžmentom tunela - kazao je Karić.  

 

Tunel „Vijenac“, dužine 2.967 metara čija je izgradnja u II fazi, biće najduži tunel u BiH, ali i jedan od najmodernijih i najopremljenijih u regionu. 

 

Trenutno je prema izjavi direktora Euro-Asfalta, izvođača radova, Hameda Ramića urađeno 1200 metara i vrše se daljnji radovi na montiranju oplate na izradi hidroizolacije i betoniranju tunela. 

 

Tunel Vijenac je sa tehničkog aspekta vrlo složen objekat stoga je neophodno usvojiti najbolja iskustva iz regije i Evrope i uz kontinuirani nadzor kvalitete projektovanih i izvedenih radova kao i ugrađenih materijala osigurati epitet trenutno najsavremenijeg tunela u regij i što je još važnije obezbjediti maksimalnu sigurnost i zaštitu učesnika u saobraćaju

 

Odgovornost za sigurnost tunelskog prometa je na projektantima i izvođačima, ali podjednako i na nadzornim organima koji trebaju da obezbjede izgradnju na osnovu projektne dokumentacije. 

 

S obzirom na to da je Tunel „Vijenac“ trenutno jedan od najvažnijih projekata na Koridoru Vc, mišljenje projektanata je veoma važno. 

 

Elmedin Voloder dipl.ing.građevinstva i direktor DIVEL d.o.o. koja vrši projektantski nadzor smatra da će korištenje i eksploatacija tunela biti na nivou savremenih zahtjeva koji se postavljaju za projekte ovog tipa.

 

- Za ovako složene projekte neophodno je da investitor, projektant, revident, nadzor i izvođač radova posvete maksimalnu pažnju kako bi objekat bio tehnički primljen i pušten u eksploataciju - kaže Voloder.  

 

Ovim se omogućava korištenje objekta uz svođenje mogućih ekscesnih situacija na najmanju mjeru i postižu projektom dati ciljevi 

 

Direktor Euro-Asfalta, Hamed Ramić potvrdio je da je u fazi projektovanja praktično izbačeno iz kolovozne konstrukcije sve što može dovesti do neke nesreće ili nemile scene, sve instalacije su provedene ispod ivičnjaka, rubom tunela. 

 

- Za projektovanje odvodnje u tunelu Vijenac kao podloga korišten je najsavremeniji tunelski sistem odvodnje sa šlic kanalima od polimernog betona velike ulivne moći i specijalnim sifonskim vatrozapornim šahtovima. To osigurava sigurnu odvodnju opasnih i zapaljivih tečnosti u slučaju nesreće u tunelu,te onemogućavaju širenje požara, gasova i eksplozija unutar i između cijevi -  kazao je Arif Begović, direktor firme ACO BiH d.o.o.

 

Naglasio je da ovaj sistem u potpunosti ispunjava sve zahtjeve u skladu sa Direktivom Evropskog parlamenta iz 2004. godine kojom su propisani minimalni sigurnosni uslovi za tunele i kapacitetom odvodnje u slučaju havarije od sto litara u sekundi i to u roku od pet minuta. 

 

Povlačeći paralelu sa tunelom Plasina u kojem se dogodila nesreća bitno je pomenuti još jedan dodatni sigurnosni aspekt predviđenog sistema, a to je da ovaj sistem nema revizionih šahtova i poklopaca u kolovoznoj površini u tunelu, što dodatno povećava sigurnost saobraćaja i smanjuje troškove održavanja, te se ne može desiti nesreća prouzrokovana poklopcem šahta kao što se nedavno desilo u tunelu u Hrvatskoj.

 

 - S obzirom da je sistem od polimernog betona u potpunosti otporan na sve agresivne uticaje posipnog materijala, soli, sulfata itd., njegova je trajnost min 50 godina, što znatno pojeftinjuje troškove održavanja. Stoga u analizi troškova ugradnje i eksploatacije tunela predstavlja najekonomičnije rješenje -obrazložio je Begović.