19 Januar 2021
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
četvrtak, 01 Avgust 2013 15:28

Novi način obračuna grijanja

Poštovani      korisnici    usluga      Javnog      preduzeća       “Grijanje”    d.o.o.    Zenica,   obavještavamo  vas  da  je  Odlukom  o  cijeni  isporučene  toplotne  energije  za  grijanje  stambenog   i   poslovnog   prostora   grada   Zenice   u   sezoni   grijanja   2013./2014.   godine   broj  11487/13 od 29.07.2013. godine za sezonu grijanja 2013./2014. godina promijenjen način  obračuna usluga grijanja. 


Novi način obračuna usluga grijanja za sezonu 2013/2014. godina će se vršiti po osnovu  prosječne dnevne cijene grijanja koja je dobijena iz mjesečne cijene 1,20 KM/m² bez PDV-a, odnosno cijene 2,40 KM/ m² bez PDV-a za korisnike koji grijanje plaćaju samo u vrijeme  trajanja  sezone  grijanja.  Prema  dole  opisanom  modelu  obračuna  dobijene  su  prosječne  dnevne cijene i to na slijedeći način: 

 

1.  za potrošače koji plaćaju usluge na 12 (dvanaest) jednakih rata:  mjesečna  cijena  (1,20  KM/m²)  x  12 (  broj  mjeseci)   /   365  (broj   dana   u   godini)   bez  PDV-a, 

 

2.  za potrošače koji usluge plaćaju u vrijeme grijanja od 15. oktobra do  15. aprila u godini mjesečna cijena (2,40 KM/m²) x 6 (broj mjeseci) / 183 (broj dana grijanja u sezoni) bez PDV 

 

 Prosječna dnevna cijena za korisnike koji grijanje plaćaju na 12 (dvanaest) mjeseci   iznosi  0,03945  KM/m²,  dok  je  dnevna  cijena  za  korisnike  koji  grijanje  plaćaju  samo  u vrijeme trajanja sezone 0,07869 KM/m². 

 

Prema  novom  načinu  obračuna  razdvojen  je  i  paušal  u  iznosu  od  10%    od  cijene   grijanja   koja   iznosi   90%,   shodno   Odluci   o   cijeni   o   zagrijavanju   stambenog   i   poslovnog prostora   grada   Zenice   daljinskim   grijanjem   i  uslovima   za   isporuku   i preuzimanje   toplotne 

energije iz vrelovodne mreže (Sl. Novine Općine Zenica br. 7/2002 odl.189). 

 

Upozoravamo potrošače da mjesečni računi za grijanje više nisu podjednakog iznosa nego   će oscilirati u odnosu na broj dana u tekućem mjesecu. Tako će računi u mjesecu koji broji  31 dan biti  neznatno višeg iznosa u odnosu na prošlogodišnje račune, dok će računi za  mjesece koji imaju 30 i manje dana biti nižeg iznosa u odnosu na prošlogodišnje ovisno o  zagrijavanoj  površini  koja  se  primjenjuje  u  obračunu.  U  konačnici,  svedeno  na  nivo  godišnjeg  iznosa  pretplate  za  grijanje,  iznos  nije   promijenjen  u  odnosu  na  prošlogodišnji  obračun. 

 

Direktor 

KasimSarajlić,dipl.ing.maš.