Printaj ovu stranu
ponedjeljak, 04 Juli 2011 17:04

Dom zdravlja Zenica

Autor 
Ocijeni
(0 glasova)
Direktor 032/403-418, (fax) 032/242-113
Pomoćnik direktora za ekonomske poslove 032/242-109
Pomoćnik direktora za pravne poslove 032/288-224
Glavna med. sestra JU „Dom zdravlja“ Zenica 032/242-115
Odjeljenje za ekonomske poslove
- Knjigovodstvo 032/403-587
- Nabavka i platni promet 032/243-962
- Statistika 032/442-400
- Obračun plata 032/442-401
- Skladište 032/444-251
Odjeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove 032/443-940
Prijavnica 032/401-555
Tehnički servis 032/444-410
Referent za nabavku, uskladištenje i distribuciju lijekova i sanitetskog materijala 032/444-231
Služba za opću medicinu 032/242-108
- amb. Opće medicine Perin Han 032/420-789
- amb. Opće medicine Nemila 032/672-413
- amb. Opće medicine Orahovica 032/675-559
- amb. Opće medicine Janjići 032/453-141
- amb. Opće medicine Gračanica 032/457-494
- amb. Opće medicine Gradišće 032/431-280
- amb. Opće medicine Stranjani 032/434-303
- amb. Opće medicine Pehare 032/457-530
- amb. Opće medicine Tetovo 032/431-474
Služba za medicinu rada 032/444-360
- Načelnik Službe 032/444-351
Stomatološka služba 032/444-350
Služba za zdravstvenu zaštitu žena 032/444-370
Služba za higijenu i epidemiologiju 032/444-260
Služba hitne medicinske pomoći 124 i 032/402-354
Služba za kućno liječenje i patronažu 032/245-186
Služba za laboratorijsku dijagnostiku 032/444-261
Služba za plućne bolesti i TBC sa RTG dijag. 032/402-357
- Načelnik Službe 032/404-701
Služba za nervne i duševne bolesti sa Centrom za mentalno zdravlje 032/403-401
Služba za predškolsku i škol. Zdrav. Zaštitu 032/444-241
Služba za porodičnu medicinu 032/243-524
- amb. Porodične medicine Centar 032/246-910
- amb. Porodične medicine Potok 032/241-770
- amb. Porodične medicine Blatuša 032/287-317
- amb. Porodične medicine Meokušnice 032/463-454
- amb. Porodične medicine Crkvice 032/286-684
- amb. Porodične medicine Travnička 032/461-031
- amb. Porodične medicine Radakovo 032/244-850
- amb. Porodične medicine Odmut 032/284-949
- amb. Porodične medicine Jalija 032/401-204
- amb. Porodične medicine Babina Rijeka 032/402-251
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa sportskom ambulantom 032/402-251
Služba za transport i održavanje vozila 032/242-117
Čitano 1881 puta
zblog

Posljednje od zblog