27 Maj 2020
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
utorak, 07 Oktobar 2014 03:52

Poticaji Fed.ministarstva razvoja

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta rаspisalo je Javni konkurs za finansijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u sklopu Grant sheme “Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH” (u daljnjem tekstu: Grant shema), a s ciljem pružanja potpore poboljšanju razvijenosti poslovne infrastrukture i realizaciji potencijala poduzetničkih zona u Federaciji BiH. 

 

Sredstva iz Grant sheme mogu se koristiti za izgradnju nove i unaprjeđenje postojeće infrastrukture poduzetničkih zona u Federaciji BiH. Prојеktni priјеdlоzi trebaju odražavati razvojne prioritete jedinica lokalne samouprave i doprinositi ostvarivanju osnovnih ciljeva Grant sheme, a to su:

 

-       Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama, tamo gdje nedostatak iste predstavlja prepreku razvoju poduzetništva;

-       Unaprjeđenje usluga za razvoj poduzetništva, kao faktora za gospodarski rast na lokalnom nivou.

 

Korisnici sredstava Grant sheme mogu biti jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, samostalno ili u partnerstvu sa drugim jedinicama lokalne samouprave, drugim javnim ustanovama, privatnim ili nevladinim sektorom.

 

Finansijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se prijavljuje ne može biti niži od 75.000 KM niti viši od 150.000 KM. Sufinansiranje od strane jedinice lokalne samouprave koja se prijavljuje za finansijska sredstva iz Grant sheme je minimalno 20% ukupne vrijednosti traženog iznosa od Grant sheme i ne manje od 15.000 KM.

Ukupno trajanje projekta ne može prelaziti 9 (devet) mjeseci od početka njegove realizacije, a realizacija projekta treba biti okončana do kraja septembra 2015. godine.

 

Prојеktni priјеdlоzi se priprеmајu u sklаdu sa Smjernicama za podnositelje projektnih prijedloga. Popunjen Obrazac projektnog prijedloga s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u dva primjerka i to: jedan primjerak koji će biti original ili ovjerena kopija (uvezana), a drugi primjerak će biti kopija prvog (također uvezana). Na istima će pisati “original” ili “kopija” i bit će dostavljeni zajedno u istoj koverti i sve u formatu A4 (dokumenti koji su veći od formata A4 trebaju biti savijeni na format A4 i uvezani s drugima).

 

Svi potrebni obrasci i upute dostupne su na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (www.fmrpo.gov.ba) pod naslovom KONKURSI – POTICAJI 2014.

 

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 31.10. 2014. godine.

Projektni prijedlozi podneseni nakon isteka ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

 

Projektni prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti i preporučenom poštom na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Ulica Ante Starčevića b.b. (Hotel “ERO”)

88 000 Mostar

 sa naznakom:

Ne otvarati–po Javnom konkursu za odabir korisnika Grant sheme„Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“

 

Na poleđini koverte obavezno navesti:

-       naziv jedinice lokalne samouprave;

-       adresu i kontakt telefon;

-       ovjeriti pečatom.