25 Septembar 2020
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
ponedjeljak, 24 Februar 2014 23:43

Zahtjevi Grupacije poslodavaca

Na sjednici Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZE-DO Kantona, nakon sveobuhvatne diskusije povodom aktuelne situacije u ZE-DO Kantonu , utvrđeni  su određeni zaključci koji se  odnose na zahtjev za izmjenu određenih zakonskih propisa koje bi  trebalo  da po hitnom postupku Vlada i Skupština ZE-DO Kantona uvrste u proceduru. Radi se o slijedećim zaključcima:

 

1.) Zaustaviti povećanje broja zaposlenih u javnom sektoru: donijeti zakon kojim bi se obavezao  javni sektor da utvrdi sadašnji broj zaposlenih u javnom sektoru i to da bude javni podatak i sačini  program  smanjenja broja zaposlenih za 50% u narednih 10 godina.

2.) Značajniji  iznos javnih prihoda (PDV i ostalo) vratiti u realni sektor u cilju  razvoja novih projekata i otvaranje novih radnih mjesta i to minimalno  20%  od sadašnjeg budžeta. Znatan dio ovih sredstava usmjeriti za razvoj  poljoprivrede, stočarstva i prehrambene industrije.

3.) Lična primanja (LD, topli obrok, naknade za rad u upravnim odobrima, prevoz do posla, odvojeni život, telefoni i druge privilegije) sniziti za minimalnih  30%, odnosno da se prosječno plate u javnom sektoru svedu na isti iznos kao  i u realnom sektoru.

4.) Obavezati  nadležne inspekcijske organe da  striktno provode zakon  koji reguliše zastupljenost (50%) domaćih proizvoda u trgovini u ZE-DO Kantonu.

5.) Da se ažurira rad inspekcijskih organa u smislu da kod prve kontrole rada kod poslodavca nalaz  bude savjetodavan i upozoravajući, a ukoliko se prekršaj  ponovi tek onda da se ide  na represivne mjere. Prihodi od ubranih kazni da se tretiraju kao vanredni prihodi ,a ne kao do sada kao planirani prihod.

6.) Lična primanja zvaničnika  u ZE-DO Kantonu znatno smanjiti i usaglasiti sa prosječnom platom u FBiH uz primjenu  odgovarajućih faktora  (max.faktor 3) zavisno od funkcije koju obavlja.

7.) Izvršiti  depoliziranje kadrova u obrazovanju i zdravstvu. Favorizirati sposobne i kompetentne kadrove.

8.) Aktivirati rad  ekonomsko-socijalnog vijeća na nivou Kantona i time afirmisati dijalog predstavnika vlasti, sindikata i poslodavaca unutar postojećeg sistema

9.) Sredstva MMF i ostalih kreditora koristiti isključivo za razvoj i unaprjeđenje privrede i otvaranje novih radnih mjesta u relanom sektoru a ne kao do sada da se sredstva koriste za javni sektor

10.) Sniženje doprinosa i ostalih parafiskalnih nameta za najmanje 30%.

11.) Ukidanje naknada za turističku zajednicu i šume.

12.)  Da Vlada ZE-DO Kantona kod nadležnih državnih organa insistira na uspostavljanju ravnoteže u robnoj razmjeni sa susjednim zemljama kako bi se otvorio prostor za proizvodnju i izvoz domaćih proizvoda.

 

 Upravni  odbor Grupacije poslodavaca ZE-DO kantona