25 Maj 2020
FacebookTwitterOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
nedjelja, 08 Septembar 2013 06:32

Cijene notarskih usluga

U Federaciji BiH je od 1. avgusta na snazi novi cjenovnik notarskih usluga, koji je na prijedlog Notarske komore FBiH donijelo Federalno ministarstvo pravde. Prvi put od uvođenja notarijata u BiH 2007. godine utvrđena je stalna tarifa o notarskim nagradama, kojom su snižene cijene određenih usluga za poduzetnike, a dijelom i za građane. 

 

Merdžana Škaljić, predsjednica Notarske komore FBiH, potvrdila je, međutim, da su određeni dokumenti sada i skuplji, ali našim istraživanjem utvrdili smo da je, ipak, papirologija koja ponajviše treba građanima sada jeftinija. 

 

- Novom tarifom znatno su niže cijene nekih notarskih usluga poduzetnicima, a došlo je i do racionalizacije cijena usluga građanima pa su umjesto dosadašnjih „raspona“, zavisno od vrijednosti posla, ustanovljene „fiksne“ cijene - kazala je Škaljić.  

 

„Dnevni avaz“ objavljuje poređenje cijena prema dosadašnjoj i novoj tarifi notarskih usluga u FBiH.

 

NOVE I STARE CIJENE 

 

Dokumenti                                                                                                               Stara cijena                                  Nova cijena

 

Kupoprodajni ugovori (vrijednosti do 100.000 KM)                                           60 do 1.250                                   200 do 350 

(skuplji od 350 KM su ugovori vredniji od 100.000 KM)

 

Ugovor o otkupu stana na kojem postoji stanarsko pravo                                      100  do  300                                   200 

 

 

Sastavljanje zahtjeva za upis hipoteke ili upis vlasništva                                          25 do 100                                       40

                                                           

 

Zasnivanje hipoteke                                                                                                        do 2.000                                        150 

 

 

Sve vrste punomoći po jednom davaocu                                                                   25 do 75                                      30

(osim za prodaju i zalaganje nekretnina)

 

 

Punomoć za prodaju i zalog nekretnina                                                                      25 do 75                                          50

 

 

Punomoć za zastupanje u ostavinskom postupku                                                            25  do  75                                  50

 

 

Sastavljanje zemljišnoknjižnog prijedloga za upis predbilježbe vlasništva i

zabilježbe pravnih poslova u prometu nekretnine                                                            25 do 100                                   20                                                             

 

 

Obrada izjave o priznanju materinstva ili očinstva                                                             100                                          70

 

 

Obrada testamenta                                                                                                              150 do 300                                 150           

 

Obrada ugovora o doživotnom izdržavanju ili ugovora u raspodjeli imovi                 150 do 1.250                            300                  

 

Sve cijene su izražene u KM

 

 

Jeftinije ovjere dokumenata   

 

Ovjera jedne fotokopije ili prijepisa isprave koja ima do dvije stranice košta četiri KM, a nagrada notaru pripada i na ime uredskih troškova. Za isprave koje imaju tri i više stranica, osim četiri KM, obračunava se i dodatna nagrada od marke po svakoj stranici za treću i svaku daljnju stranicu ovjerene fotokopije.  Za ovjeru fotokopije rješenja o upisu u registar poslovnih subjekata ili izvoda iz registra nagrada je osam maraka, bez obzira na broj stranica. U cijenu su uračunati i uredski troškovi.  Prema privremenoj tarifi nagrada notaru za svaku ovjeru fotokopije dokumenta iznosila je tri KM za jednu stranicu, marku i po za svaku sljedeću stranicu, te pola marke za uredske troškove po svakoj stranici.  Veoma skupe notarske usluge privrednici su plaćali, primjera radi, za prisustvo notara skupštinama privrednih društava. Takva je usluga ranije koštala i do 2.000 KM! Prema novom cjenovniku, zavisno od oblika privrednog društva, ta usluga sada košta 250 do najviše 400 KM.  Uvedeni su fiksni iznosi vrijednosti i za notarski obrađene isprave. Privrednici za ugovore vrijedne do 5.000 KM plaćaju naknadu notaru 200 KM, za ugovore čija je vrijednost od 5.001 do 50.000 KM, cijena je 270 KM, a 350 KM koštat će obrada isprave ako je vrijednost posla od 50.001 do 100.000 KM. 

 

Neke su cijene poduzetnicima, međutim, i skuplje. Za ovjeru potpisa za pravna lica, umjesto ranijih osam, prema novoj tarifi cijena je 11,70 KM.